Giáo Dục

Tiếng Anh 11 Unit 6: Communication and Culture


Nối tiếp bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng lesson, tài liệu Soạn Anh 11 phần Communication and Culture trang 14 15 SGK tiếng Anh 11 mới dưới đây do website.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Soạn tiếng Anh 11 thí điểm lesson Communication and Culture giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng trao đổi, làm việc nhóm, và tìm hiểu vấn đề Nóng lên toàn cầu. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, students will be able to:

– understand more about global warming problem

– get some information about Young voices for the planets

– be acknowledged with some communication samples and cultural items

2. Objectives:

– Vocabulary: relate to topic “Global Warming”

– Skills: communication skills, reading skills, skills of working in pairs and groups

II. Nội dung soạn Communication and Culture Unit 6 Global Warming

Communication

1. Green Teens Club is a youth organisation whose purpose is to protect the environment You are members of the club. Work in groups. Discuss and select ONE main cause global warming, and prepare a talk to present in the club meeting. Your talk should include the following parts: (Green Teens Club là một tổ chức thanh niên hoạt động với mục đích bảo vệ môi trường Các em là thành viên của câu lạc bộ. Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận và chọn trình bày một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng nóng lên toàn cầu trong buổi gặp mặt của câu lạc bộ. Bài nói chuyện của em sẽ gồm các phần sau:)

A. Introduction (Phần mở đầu)

1. Getting attention (Thu hút sự chú ý)

Hello / Good morning / Good afternoon: Xin chào.

Can we start?/Shall we start?. Xin được bắt đầu.

2. Introducing the topic and the purpose of your talk (Giới thiệu chủ đề và mục đích cùa bài nói chuyện)

The subject of my presentation / the topic of my talk is…: Chủ đề của bài trình bày 1 bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay là…

I’ m going to talk about…: Tôi sẽ trình bày đề tài…

3. Giving a preview of the talk (Giới thiệu tổng quan về bài nói chuyện)

There are … main parts in my presentation: In the first part, I’ll talk about …the second part Mill focus on …, and then in the third part. I’ll Có … phần chính trong: bài trình bày cua tôi: Trong phần đầu tiên, tôi sẽ nói về …, phần thứ hai sẽ tập trung vào …. sau đó trong phần thứ ba. tôi sẽ …

B. Body (Thân bài)

1. Describing one of the main causes / Miêu tả một trong những nguyên nhân chính

2. Explaining its effects / Giải thích các ảnh hưởng của nó

3. Giving some possible solutions (things that we should do) / Đề xuất một số giải pháp khả thi (những điều chúng ta cần làm)

C. Conclusion (Kết luận)

1. Restating your message (Nhắc lại thông điệp của bạn)

To sum up. …./In short….. / In a nutshell: Tóm lại

The important thing to remember is… Một điều quan trọng cần ghi nhớ là…

2. Thanking the audience for their attention: Cảm ơn người nghe đã chú ý theo dõi

Gợi ý:

Hello, everybody! Nice to meet you again. The topic of my talk today is deforestation, which is one of the main causes of global warming. There are 3 main parts in my presentation: In the first part, I’ll talk about the importance of forests in terms of global warming, the second part will focus on how deforestation affects our lives on Earth, and then in the third part, I will suggest some solutions for preserving our forests.

We plant trees, first of all, for their beauty and to provide shade for us but they do more than that. Trees create an ecosystem to provide habitat and food for animals. They cool the air, land, and save water. In terms of global warming, trees absorb carbon dioxide and potentially harmful gases, such as sulfur dioxide, carbon monoxide, from the air and release oxygen. It means they help reduce the amounts of carbon dioxide sent to the atmosphere, so reduce the greenhouse effect.

Trees are so important to our daily life; however, they are cut down every day in the process called deforestation. Deforestation is the cutting down of trees from an area without intention of replanting. Trees are cut down for paper and wood products, to clear land for building houses or constructions, and to expand farming areas. Unfortunately, people are not fully aware of the danger of cutting down trees or forests. Deforestation has many negative effects on the environment. It leads to a loss of habitat for millions of species. It drives climate change by affecting the soil and the water cycle. It also speeds up global warming by permitting more amounts of carbon dioxide that we release to remain in the atmosphere. As we can see clearly, deforestation changes local weather: the temperature of many regions has increased; there have been more floods, storms or droughts…

Take action on global warming today! Thing we should do first is to stop cutting down trees. People of all ages are encouraged to plant more trees and live in a way that does not harm the environment. As students, we can share information with friends and family members on deforestation, so that as many people as possible will be aware of its danger. We need to do everything, despite the smallest, to save our planet!

In conclusion, forests are very important to all living things on Earth because of the benefits they bring. Forests are home to millions of animals, provide resources and healthy environment for us to live on Earth, help reduce the effects of global warming. It is important for us to understand the vital role they play in the environment and the impact of deforestation. When forests are cut down massively, extreme weather events would be expected to occur more often and there would be more natural disasters. With education, people can be taught the value of forests and the importance of caring for them. Remember that everyone can help preserve our forests and fight deforestation. Live green and inspire others to do the same.

I hope you have enjoyed my presentation. Thank you for listening!

Culture

1. Read the paragraphs about how youths can contribute to reducing the risks of global warming and answer the questions. (Đọc các đoạn văn dưới đây về những đóng góp của tuổi trẻ nhằm giảm bứt nguy cơ của hiện tượng nóng lên toàn cầu, sau đó trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Thanh niên góp tiếng nói bảo vệ hành tinh là một loạt phim ngắn kể các câu chuyện có thật về những đóng góp của thanh niên trong việc sáng tạo các cách thức khác nhau nhằm giảm bớt lượng khí carbon do gia đình, trường học, cộng đồng hay quốc gia thải ra hàng ngày. Họ trồng cây, gây quỹ cho hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, nâng cao nhận thức về các hiểm hoạ môi trường… Sau đây là ba câu chuyện cho thấy bất kỳ ai, thậm chí trẻ em, đều có thể đóng góp tích cực làm chậm lại tiến trình biến đổi khí hậu.

Sau khi được biết về vai trò của cây xanh trong việc giảm bớt lượng khí carbon dioxide trong không khí, cậu bé Felix Finkbeiner đã bắt đầu dự án “Trồng cây vì Hành tinh”. It lâu sau, dự án này đã giúp trồng được 2,5 tỉ cây xanh ở Đức và 12 tỉ cây xanh trên toàn thế giới. “Nếu người lớn không làm gì, chúng ta sẽ phải làm bởi vì chúng ta sẽ hiện diện trên hành tinh này thêm 80 năm nữa và con cháu chúng ta thậm chí còn lâu hơn,” Felix Finkbeiner nói.

Năm 11 tuồi Olivia Bouler, người New York, nghe kể về sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico và đã quyết định giúp đỡ. Em làm và bán tranh về chim để gây quỹ cho hoạt động dọn dẹp các vết dầu loang trên biển. Em quyên góp được hơn 200.000 đô la cho Hiệp hội Quốc gia Audubon, một tố chức bảo vệ chim và các loài động vật hoang dã. “Hãy sử dụng sức mạnh.” Olivia nói. “Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường muốn giúp đỡ mà thôi.

Một nhóm học sinh trường trung học Santa Monica, bang California đã cùng nhau thảo luận để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm do túi ni lông gây ra cho động vật biên và mỏi trường. Một em học sinh đã trùm túi ni lông lên người, đứng trước các nhà lập pháp cùa thành phổ và yêu cầu họ cấm sử dụng túi ni lông. Các em đã thành công. Santa Monica là một trong những thành phố đầu tiên của nước Mỹ cấm sử dụng túi ni lông.

Dịch câu hỏi:

1 – “Tiếng nói giới trẻ cho hành tinh” là gì?

2 – Tại sao Felix Finkbeiner bắt đầu dự án ‘Trồng cây cho Hành tinh’?

3 – Tại sao Olivia Bouler lại tạo ra và bán các bức tranh của loài chim?

4 – Học sinh tại Trường Trung học Santa Monica ở California, làm sao để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của túi nhựa với động vật biển và môi trường?

Đáp án

1. It is a series of short films that tell real stories about the different ways young people have contributed to reducing the carbon footprint of their homes, schools, communities, and countries.

2. Because he has learnt about how trees can help to reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere.

3. To raise money for the clean-up of the BP oil spill in the Gulf of Mexico in 2010.

4. One student stood covered in plastic bags in front of city lawmakers and asked them to ban plastic bags.

Hướng dẫn dịch đáp án:

1 – Đây là một loạt phim ngắn kể về những câu chuyện có thật về những cách khác nhau mà những người trẻ tuổi đã góp phần giảm lượng carbon trong nhà, trường học, cộng đồng và các quốc gia.

2 – Bởi vì anh ấy đã học được cây có thể giúp làm giảm lượng carbon dioxide trong khí quyển.

3 – Để gây quỹ cho việc dọn sạch sự cố tràn dầu BP tại Vịnh Mexico vào năm 2010.

4 – Một học sinh đứng đậy trong túi nhựa trước các nhà lập pháp thành phố và yêu cầu họ cấm túi nhựa.

2. Discuss with a partner. (Hãy thảo luận với bạn bên cạnh.)

Tiếng Anh 11 Unit 6: Communication and Culture

1 – What do young Vietnamese people do to reduce the carbon footprint of their homes. In schools, communities, and country?

2 – Do you know any stories about young Vietnamese people who have helped to reduce global warming?

Các em học sinh tự trả lời.

Trên đây là Soạn Communication and Cuture trang 14 15 Unit 6 SGK tiếng Anh 11 mới. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button