Giáo Dục

Tiếng Anh 6 Unit 7: A Closer Look 2


Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng lesson mới nhất, tài liệu Soạn tiếng Anh phần A Closer Look 2 Unit 7 trang 9 – 10 SGK tiếng Anh 6 mới tập 2 dưới đây do website.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu soạn Anh 6 gồm đáp án chi tiết, hướng dẫn dịch và file nghe mp3 của tất cả các phần bài tập 1 – 6 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài hiệu quả trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, sts will be able to:

– Know how to use question words and conjunctions and practice.

2. Objectives

– Vocabulary: vocabulary concerning the subject of Television.

– Grammar: Question words, conjunctions

– Skills: writing

II. Nội dung soạn A Closer Look 2 Unit 7 Television

1. Read the conversation and underline the question words. (Đọc bài hội thoại và gạch dưới những từ để hỏi.)

Tiếng Anh 6 Unit 7: A Closer Look 2

Đáp án:

1. What

2. Where

3. How long

Hướng dẫn dịch:

A: Chào, Phong. Cậu sẽ làm gì vào ngày mai?

B: Mình sẽ đến triển lãm sách cùng với bố mẹ của mình.

A: Nó ở đâu thế?

B: Ở trung tâm triển lãm Giảng Võ.

A: Nó sẽ diễn ra trong bao lâu?

B: Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 1.

2. Use one of the question words in the box to complete the conversations. (Sử dụng từ để hỏi trong khung để hoàn thành bài hội thoại)

Bài nghe:

When; How often; What; Where; Who

Conversation 1

A: _______ do you watch TV?

B: Not very often. Two or three times a week.

A: _______ do you watch?

B: It depends. But I like game shows best.

Conversation 2

A: _______ do you like best

in the Weekend Meeting shows?

B: Xuan Bac. He’s so funny.

Conversation 3

A: _______ do you play football?

B: Usually on Saturday or Sunday.

A: _______ do you play?

B: In the yard.

Đáp án:

1. How often, What 2. Who 3. When, Where

Hướng dẫn dịch:

Bài đàm thoại 1

A: Bạn thường xem truyền hình bao lâu một lần?

B: Không thường lắm. Hai hay 3 lần một tuần.

A: Bạn xem gì ?

B: Tùy thôi. Nhưng mình thích những chương trình trò chơi nhất.

Bài đàm thoại 2

A:Bạn thích ai nhất trong chương trình Gặp nhau cuối tuần?

B: Xuân Bắc. Anh ấy thật vui nhộn.

Bài đàm thoại 3

A: Bạn chơi bóng đá khi nào?

B: Thường là vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật.

A: Bạn chơi ở đâu?

B: Trong sân.

3. Complete the conversation about The Wingless Penguin with suitable question words. (Hoàn thành bài hội thoại về chương trình “The wingless Penguin/Chim cánh cụt không cảnh” với những từ để hỏi thích hợp.)

A: ______ is The Wingless Penguin?

B: It’s a cartoon series.

A: ______ is it about?

B: It’s about the adventures of a child penguin who has no wings.

A: Wow, it sounds interesting. ______ of them are there?

B: There are ten of them already, and they are still making more.

A: _____?

B: Because children love the series. The penguin’s so cute. He’s clever and funny.

A: _____ is it on?

B: It’s on at 8 o’clock Friday night, on the Disney channel.

A: I’ll watch it. Thank you.

Đáp án:

1. What

2. What

3. How many

4. Why

5. What time/ When

Hướng dẫn dịch:

A: Chương trình Chim cánh cụt không cánh là gì?

B: Nó là phim hoạt hình nhiều tập.

A: Nó nói về cái gì?

B: Nó nói về những cuộc phiêu lưu của một chú chim cánh cụt con không có cánh.

A: 0, nghe có vẻ thú vị đấy. Có bao nhiêu tập rồi?

B: Có 10 tập rồi, họ vẫn đang làm thêm.

A: Tại sao?

B: Bởi vì trẻ con thích bộ phim. Chú chim cánh cụt rất dễ thương. Nó thông minh và vui nhộn.

A: Nó chiếu khi nào?

B: Nó chiếu lúc 8 giờ tối thứ Sáu, trên kênh Disney.

A: Mình sẽ xem nó. Cảm ơn cậu.

4. Use but, and, so, because, although to complete sentences. (Sử dụng “but, and, so, because, although” để hoàn thành các câu)

1. Both my sister_____I dream of becoming a TV MC.

2. My sister’s good at school_______ I am not.

3. ______ we tried our best, we didn’t win the game.

4. Peter stayed at home_______ he was ill.

5. I am tired, _____I will go to bed early.

Đáp án

1. and; 2. but; 3. Although; 4. because; 5. so;

Hướng dẫn dịch:

1. Cả chị tôi và tôi đều mơ ước trở thành một người dẫn chương trình truyền hình.

2. Chị tôi học tốt ở trường nhưng tôi thì không.

3. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi không thể thắng trò chơi.

4. Peter đã ở nhà bởi vì anh ấy bệnh.

5. Tôi mệt, vì vậy tôi sẽ đi ngủ sớm.

5. Match the beginings with the endings. (Nối phần đầu với phân cuối)

Beginnings Endings
1. Watching too much TV is not good c. because it hurts your eyes.
2. I will get up early tomorrow a. so I can be at the stadium in time.
3. Sometimes we read books e. and sometimes we play sports.
4. My little brother can colour a picture b. but he cannot draw.
5. Although Ann preferred going out, d. she stayed at home.

Đáp án:

1 – c 2 — a 3-e 4 – b 5 – d

Hướng dẫn dịch:

1 – c: Xem truyền hình quá nhiều không tốt bởi vì nó gây hại cho mắt bạn.

2 — a: Tôi sẽ dậy sớm vào ngày mai, để tôi có thể ra sân vận động kịp giờ.

3 – e: Thỉnh thoảng chúng tôi đọc sách và thỉnh thoảng chúng tôi chơi thể thao.

4 – b: Em trai tôi có thể tô màu một bức tranh nhưng nó không thể vẽ.

5 – d: Mặc dù Ann thích đi chơi bên ngoài, nhưng cô ấy đã ở nhà.

6. Work in groups. (Làm việc theo nhóm.)

How much do you know about television in Viet Nam?

Ask your partner questions to find out the following information:

– The name of the national TV channel

– The time it broadcasts

– The names of any TV programmes for children

– The monthly cost of cable TV

– Your partner’s favourite TV person

Example:

What is the name of the national TV channel?

Hướng dẫn:

Em biết được bao nhiêu về đài truyền hình ở Việt Nam?

Hỏi bạn học những câu hỏi để tìm những thông tin sau:

– What is the name of the national TV channel?

VTV3, VTV1

– When does it broadcast?/ How many hours does it broadcast?/ How long is it on?

All day.

– What are the names of any TV programme for children?

Doremi, Disney

– What’s the monthly cost of cable TV?/ How much does cable TV cost per month?

100.000 VND

– What is your favourite TV person?/ Who is your favourite TV person?

Tom and Jerry.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 A Closer Look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button