Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Communication and Culture

Tài liệu Soạn Unit 1 Family Life lớp 10 Communication and Culture trang 13 SGK tiếng Anh 10 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit mới năm 2021 – 2022 mới nhất do website.com sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Communication and Culture cung cấp thêm nhiều từ vựng & cấu trúc tiếng Anh 10 khác nhau thuộc về chủ đề bài học và tìm hiểu về văn hóa, cuộc sống gia đình ở hai đất nước Việt Nam và Singapore.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Learn more new words about the topic “Family Life”

– know more about family life in Singapore and in Viet Nam

2. Objectives:

– Vocabulary: related to the topic “Family Life”

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Communication and Culture

1. Look at the pictures. What is the person in each picture doing? Do you think they are happy? Why? or Why not? Nhìn các bức tranh. Người ở mỗi bức tranh đang làm gì? Bạn nghĩ họ có đang hạnh phúc? Tại sao?

– Picture 1 shows a man doing some of the housework. He seems to be happy because he can share the work with his wife.

– Picture 2 shows a housewife doing all the household chores. She is certainly not happy and feels tired of doing too much.

Hướng dẫn dịch

– Tranh 1 cho thấy một người đàn ông đang làm một số công việc nhà. Anh ấy có vẻ rất vui vì có thể chia sẻ công việc với vợ.

– Tranh 2 vẽ một bà nội trợ làm mọi công việc gia đình. Cô ấy chắc chắn không vui và cảm thấy mệt mỏi vì làm quá nhiều.

2. Listen to the TV talk show. Who said what? Lắng nghe đoạn show truyền hình. Ai đã nói cái gì?

Bài nghe

Lắng nghe đoạn show truyền hình. Ai đã nói cái gì?

1. Mr Pham Hoang

2. Mr Nguyen Nam

3. Ms Mai Lan

a. Women also work to share the household financial burden with their husbands.

b. Homemaking can’t only be the job of the wife.

c. A woman’s job is to look after everybody in the family and take care of the house.

d. Both husband and wife should join hands to provide for the family and to make it happy.

e. In the family, the husband is the provider.

f. Women’s roles have changed.

Đáp án

1. Mr Pham Hoang: c, e

2. Mr Nguyen Nam: a, f

3. Ms Mai Lan: b, d

Audio script

TV Host: Good evening, welcome to our Happy Family Programme. Our topic today is Roles in the Family’, and our guests are Mr Pham Hoang, an artist, Mr Nguyen Nam, a teacher, and Ms Mai Lan, a doctor. Now, we’ll hear what they think the roles of the wife and husband are in the family nowadays. What do you think about this, Mr Pham Hoang?

Mr Pham Hoang: Well, in my opinion, in the family, the husband is the provider while the wife is the homemaker. Her job is to look after everybody in the family and take care of the house to make sure that it’s clean and neat, and that the family has good meals every day.

TV Host: So you mean the wife has to do most of the housework? What do you think, Ms Mai Lan?

Ms Mai Lan: Well, I don’t think so. Women’s roles have changed. They also work to share the financial burden with their husbands, so their husbands should share household duties with them.

TV Host: I see. What do you think, Mr Nguyen Nam?

Mr Nguyen Nam: I agree with Ms Mai Lan. Homemaking can’t only be the job of the wife or the husband. Both should join hands to provide for the family and to make it happy.

Hướng dẫn dịch

MC: Chào buổi tối, chào mừng đến Chương trình Happy Family của chúng tôi. Chủ đề của chúng tôi là “Vai trò trong gia đình”, và khách của chúng tôi là họa sĩ Phạm Hoàng, thầy giáo Nguyễn Nam, và bác sĩ Mai Lan. Bây giờ, chúng ta sẽ được nghe những gì họ nghĩ về vai trò của vợ chồng là trong gia đình hiện nay. Ông nghĩ gì về điều này, ông Phạm Hoàng?

Ông Phạm Hoàng: Vâng, theo tôi, trong gia đình, chồng là người cung cấp chính trong khi người vợ là người nội trợ. Công việc của cô là chăm sóc mọi người trong gia đình và chăm sóc ngôi nhà để đảm bảo rằng nó sạch sẽ và gọn gàng, và rằng gia đình có bữa ăn hàng ngày.

MC: Vậy ý anh là người vợ phải làm hầu hết việc nhà? Cô nghĩ gì, cô Mai Lan?

Cô Mai Lan: Vâng, tôi không nghĩ thế. Vai trò của phụ nữ đã thay đổi. Họ cũng làm việc để chia sẻ gánh nặng tài chính với chồng mình, do đó, chồng của họ nên chia sẻ công việc gia đình với họ.

MC: Tôi hiểu. Anh nghĩ gì, anh Nguyễn Nam?

Ông Nguyễn Nam: Tôi đồng ý với cô Mai Lan. Làm việc nhà có thể không chỉ là công việc riêng của vợ hoặc chồng. Cả hai nên tham gia cùng nhau để cho gia đình và làm cho gia đình hạnh phúc.

3. Work in groups. Discuss the questions. Then, report your group’s opinions to the class. Làm việc theo nhóm. Thảo luận các câu hỏi. Rồi trình bày với cả lớp ý tưởng của nhóm bạn.

1 – Bạn đồng ý với ý kiến của ai?

2 – Bạn nghĩ vai trò của vợ và chồng trong gia đình nên là gì? Nêu lý do cho ý kiến của bạn.

3 – Vai trò của ba và mẹ bạn được thể hiện trong gia đình bạn là gì?

4 – Mẹ và ba bạn có hạnh phúc với vai trò của họ không? Tại sao? Tại sao không?

Đáp án gợi ý

1 – I agree with Ms Mai Lan’s opinion.

2 – They should do everything together.

3 – They both do the household duties together and work to share the financial burden.

4 – Yes, they are. Because they do all together.

Hướng dẫn dịch

1 – Tôi đồng ý với ý kiến ​​của cô Mai Lan.

2 – Họ nên làm mọi thứ cùng nhau.

3 – Cả hai cùng làm các công việc gia đình và làm việc để chia sẻ gánh nặng tài chính.

4 – Đúng vậy. Bởi vì họ làm tất cả cùng nhau.

Culture

Read the two texts about family life in Singapore and in Viet Nam then answer the questions. Đọc 2 bài văn về đời sống gia đình ở Singapore và Việt Nam rồi trả lời các câu hỏi.

Đáp án

Questions

Answers

In Singapore

In Viet Nam

What type of 1 family is popular in the country?

nuclear family

extended family

Who takes care of young children when their parents are at work?

Nursery school or child-minder

Grandparents or great grandparents

Who looks after elderly parents?

Nursing homes

Their children

How do the parents contribute to educating their children?

They take part in the activities of the Parent Support Group or Parent Teacher Association.

They help their children with their homework or give them advice on behaviour.

Hướng dẫn dịch

SINGAPORE

Ở Singapore ngày nay, người ta có xu hướng sống trong các gia đình nhỏ chỉ gồm có bố mẹ và con cái chung sống. Các gia đình ở Singapore ngày càng nhỏ dần đi. Nhiều đứa trẻ thậm chí lớn lên trong những ngôi nhà có ba/mẹ đơn thân. Hầu hết các gia đình của người Singapore, cả ba mẹ đều đi làm. Những đứa trẻ còn rất bé phải đi nhà trẻ hoặc ở nhà với một người giữ trẻ khi ba mẹ chúng đi làm. Những người già thường sống trong chính ngôi nhà của họ hoặc ở một viện dưỡng lão nếu họ không thể tự chăm sóc bản thân mình. Những ông bố bà mẹ người Singapore thường cố gắng dành thời gian rảnh của họ cộng tác với nhà trường nơi các con họ theo học thông qua các hoạt động của Hội hỗ trợ phụ huynh học sinh hoặc Hiệp hội giáo viên phụ huynh.

VIỆT NAM

Gia đình lớn gồm nhiều thế hệ (có thể cả họ hàng) chung sống – gia đình có 3 thậm chí 4 thế hệ – ông bà cố, ông bà nội/ngoại, ba mẹ và các con – vẫn rất phố biến ở Việt Nam. Trong hầu hết các gia đình người Việt, khi mà cả ba và mẹ đều đi làm, những đứa trẻ ở nhà và được chăm sóc bơi ông bà hoặc ông bà cố của chúng. Mặt khác, bổn phận của những người trẻ tuổi là chăm sóc người lớn tuổi trong nhà. Một người được cho là vô ơn nếu như anh ấy/cô ấy không chăm sóc tốt cho ba mẹ hoặc ông bà của anh ấy/cô ấy. Các ông bố, bà mẹ người Việt thường dành thời gian rảnh rỗi để giúp con cái làm bài tập về nhà hoặc cho chúng lời khuyên về cách ứng xử.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 10 Unit 1 Family Life Communication and Culture đầy đủ nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,….được cập nhật liên tục trên website.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 – 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button