Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 2)


Bài tập chất lượng cao tiếng Anh Unit 1 lớp 3 kèm đáp án

Bài tập Unit 1 lớp 3 chất lượng cao do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 3)

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 2)

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Complete the words with missing letters

1. TH _ NK YOU _____________________
2. _GAIN _____________________
3. HELL_ _____________________
4. MEE_ _____________________
5. S_HOOL _____________________

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. bye B. goodbye C. Linda
2. A. good morning B. hello C. bye
3. A. what B. Peter C. Susan
4. A. thanks B. bye C. thank you
5.A. what B. hi C. how

Exercise 3: Match each picture with correct sentence

1. It’s nice to meet you A. Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao
2. Hello, everyone! B. Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao
3. Goodbye, friends! C. Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao

1 –                   2 –                           3 –

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. meet/ children./ to/ Hello/ you!/ Nice

__________________________

2. I/ fine,/ you,/ and/ and/ am/ you?/ thank

__________________________

3. David/ are/ Hello,/ you/ how/?

__________________________

Exercise 5: Read and match

1. Hello! A. I’m fine, thanks
2. What’s your name? B. I’m six
3. How are you? C. My name’s Anna
4. Who is this? D. Hello!
5. How old are you? E. This is Alison

1 –                  2 –                   3 –                      4 –                    5 –

Exercise 6: Look at the model sentence and write

Eg: Linh/ Vietnam

=> Hello. I’m Linh. I’m from Vietnam

1. Yamada/ Japan

________________________________________

2. Anna/ England

________________________________________

3. Josh/ the USA

________________________________________

Exercise 7: complete the dialogue with the correct sentences in the box

A. What’s your name? C.My name’s Tony
B.Goodbye D.I’m fine

Tony: Hello

Lan: Hi

Tony: (1) _________________

Lan: I’m Lan. What’s your name?

Tony: (2) _________________

Lan: How are you, Tony?

Tony: (3) _________________, thank you. And you?

Lan: I’m fine. Thanks

Tony: (4) _________________, Lan

-The end-

Đáp án tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 2)

Exercise 1: Complete the words with missing letters

1. THANK YOU

2. AGIAN

3. HELLO

4. MEET

5. SCHOOL

Exercise 2: Choose the odd one out

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

Exercise 3: Match each picture with correct sentence

1. C

2. A

3. B

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. Hello, nice to meet you children!

2. I am fine, thank you, and you?

3. Hello, David how are you?

Exercise 5: Read and match

1. D

2. C

3. A

4. E

5. B

Exercise 6: Look at the model sentence and write

1. Hello, I’m Yamada. I’m from Japan

2. Hello, I’m Anna. I’m from England

3. Hello, I’m Josh. I’m from the USA

Exercise 7: complete the dialogue with the correct sentences in the box

1. A

2. C

3. D

4. B

Trên đây website.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 2). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello (số 1), Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 1)…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button