Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 3


Soạn Lesson 3 Unit 1 lớp 6 Home trang 12 13

Nối tiếp bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021, Hướng dẫn giải Lesson 3 tiếng Anh 6 unit 1 Home bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dịch các dạng bài tập liên quan đến 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết chủ đề Unit 1 Home hiệu quả.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do website.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 3

New word lesson 3 unit 1 tiếng Anh 6

a. Write the words in the boxes on the map. Listen and repeat. Viết các từ trong khung lên bản đồ. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 3

b. Now, read the descriptions and write the underlined words under each picture. Listen and repeat. Giờ thì, đọc các mô tả và viết các từ được gạch dưới bên dưới mỗi bức ảnh. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Hướng dẫn dịch

1 – Một thành phố có nhiều tòa nhà lớn, trường học và bệnh viện.

2 – Một ngôi làng ở nông thôn và thường có một vài ngôi nhà.

3 – Một thị trấn có nhà ở, công viên, trường học và cửa hàng.

Đáp án

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 3

Listening tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home lesson 3

a. Listen to a boy talking about his hometown. Does he like living there? Yes/No. Nghe một bạn nam nói về quê hương của bạn ấy. Bạn ấy có thích sống ở đây không? Có/ Không

Click để nghe

Đáp án

Yes, he does.

b. Now, listen and circle “True” or “False.” Giờ thì, nghe và khoanh chọn “Đúng” hoặc “Sai”.

Đáp án

1 – True

2 – False

3 – False

4 – True

Nội dung bài nghe

Hi, everyone. My name is Luca. I live in a small village on Burano Island. It’s in the north of Italy, about nine kilometers from Venice. You have to take a ferry to get here. It isn’t a big village, fewer than three thousand people live here. Burano is famous for its brightly painted houses. My house is bright yellow. A lot of tourists come here to take photos and buy souvenirs. Here we have warm summers and very cold winters. I love my village. It’s the best place in the world.

Useful language Unit 1 Home lớp 6

Listen then practice. Nghe và thực hành.

Click để nghe

Where’s Vancouver?

It’s in the west of Canada.

Is it a town?

No. It’s a big city.

What’s it famous for?

It’s famous for its big buildings and beautiful parks.

Hướng dẫn dịch

Vancouver ở đâu?

Nó ở phía tây của Canada.

Nó có phải là một thị trấn?

Không. Đó là một thành phố lớn.

Nó nổi tiếng vì cái gì?

Nó nổi tiếng với những tòa nhà lớn và những công viên xinh đẹp.

Reading unit 1 Home i Learn Smart World 6

Read the paragraph and answer the questions. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.

Đáp án

1. It is in the south of Vietnam.

2. It is famous for floating markets and beautiful rivers.

3 – It is hot.

4. They grow rice, vegetables, and different fruits.

Hướng dẫn dịch

Cần Thơ

Quốc gia: Việt Nam

Khu vực: Đồng bằng sông Cửu Long

Dân số: hơn 1,2 triệu người (năm 2018)

Nhiệt độ trung bình: 28 độ C

Cần Thơ là một thành phố ở miền nam Việt Nam. Nó ở đồng bằng sông Cửu Long, trên sông Hậu. Nhiều người sống ở Cần Thơ. Nó là một thành phố lớn. Rất nhiều người đến đây để xem chợ nổi và những dòng sông xinh đẹp của nó. Thời tiết ở đây nóng. Nó rất tốt cho việc trồng thực phẩm. Nông dân trồng lúa, rau và các loại trái cây khác nhau. Nó là một trung tâm quan trọng cho kinh doanh và giao thông vận tải.

Speaking lesson 3 lớp 6 Unit 1 Home

What Do You Know about These Places? Em biết gì về những nơi này?

a. You’re planning a geography presentation. Work in pairs. Student A, answer Student B’s questions about Colmar. Swap roles and repeat with Clovelly. Em đang lên kế hoạch cho một bài thuyết trình về địa lý. Làm việc theo cặp. Học sinh A trả lời những câu hỏi của học sinh B về Colmar. Đổi vai và lặp lại với Clovelly.

Gợi ý 1 Colmar

B: Where is Colmar?

A: It’s in the east of France.

B: Is it a town?

A: Yes, it is a big town.

B: What is it famous for?

A: It’s famous for beautiful houses and museums.

B: What is the weather like?

A: It’s warm.

Gợi ý 2 Clovelly

A: Where is Clovelly?

B: It’s in the east of France.

A: Is it a city?

B: No, it isn’t. It is a small village.

A: What is it famous for?

B: It’s famous for old house and fishing

A: What is the weather like in Clovelly?

B: It’s cold.

b. Ask and answer about other places that you know. Hỏi và trả lời về những địa điểm khác mà em biết.

Writing Unit 1 lớp 6 lesson 3 Home trang 13

a. With your partner, ask and answer about where you live. Then fill in the notes. Làm việc với bạn, hỏi và trả lời về nơi em sống. Sau đó điền thông tin ghi chú.

My hometown

What is the name of your hometown?

My hometown is…

Where is your hometown ?

It is in…

Is it in a town or city ?

It is a…

What is it famous for ?

It is famous for…

What is the weather like ?

The weather is…

What do you like about it ?

I like…

b. Use your notes to write a paragraph about your hometown. Use the Reading to help you. Write 40 to 50 words. Sử dụng ghi chú của em để viết một đoạn văn về quê hương em. Sử dụng phần Reading để giúp em. Viết 40 – 50 từ.

Xem chi tiết tại: Write a paragraph about your hometown

Trên đây là Soạn Unit 1 lớp 6 lesson 3 Home trang 12 13 SGK i-Learn Smart World đầy đủ. Ngoài ra, website.com đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh Unit 1 lớp 6 Home khác như:

Từ vựng Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Ngữ pháp Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Bài tập Unit 1 lớp 6 Home i-Learn Smart World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 1

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 2

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button