Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 1


Tài liệu Soạn Unit 1 My New School lớp 6 lesson Skills 1 trang 12 SGK tiếng Anh 6 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo Unit mới năm 2021 – 2022 mới nhất do website.com sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức Unit 1 Skills 1 liên quan đến hai kỹ năng đọc và nói giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– read and talk about school activities, subjects, and what Ss do at school.

2. Objectives:

– Vocabulary: boarding, surrounded, international, creative

– Structures: The present simple tense.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 1

Reading – Kỹ năng đọc

1. Look at the pictures and quickly read the passage. Match 1-3 with A-C. Nhìn vào các bức tranh và đọc nhanh bài đọc. Nối 1-3 với A-C.

Đáp án

1 – C; 2 – A; 3 – B;

Hướng dẫn dịch

1 – C: Sunrise – 1 trường nội trú tại Sydney

2 – A: An Sơn – 1 trường tại Bắc Giang

3 – B: Dream – 1 trường quốc tế

2. Read the passages agian and complete these sentences. Đọc lại bài và hoàn thành những câu sau.

Đáp án

1 – boarding

2 – Sydney

3 – mountains

4 – Dream

5 – English – speaking teachers

Hướng dẫn dịch

1 – Học sinh sống và học tập trong trường nội trú. Họ chỉ về nhà vào cuối tuần.

2 – Sunrise là một trường học ở Sydney.

3 – Xung quanh trường An Sơn có các ngọn núi.

4 – Trường học Dream có một câu lạc bộ nghệ thuật.

5 – Tại trường Dream, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói tiếng Anh.

3. Answer the questions. Trả lời những câu hỏi.

Đáp án

1 – Sunrise is (a boarding school.)

2 – It’s in Bac Giang.

3 – Yes, it is.

4 – They play sports and games. Some students do paintings in the art club.

Hướng dẫn dịch đoạn văn

Sunrise là một trường nội trú ở Sydney. Học sinh học tập và sống ở đây. Khoảng 1.200 bạn nam và nữ đến Sunrise. Trường học có học sinh từ khắp nước Úc. Họ học các môn như toán, khoa học và tiếng Anh.

An Sơn là một trường trung học cơ sở ở Bắc Giang. Nó chỉ có 8 lớp học. Xung quanh trường có núi và cánh đồng xanh. Có một phòng máy tính và một thư viện. Ngoài ra còn có vườn trường và sân chơi

Dream là một trường học quốc tế. Tại đây học sinh được học tiếng Anh với giáo viên nói tiếng Anh. Vào buổi chiều, họ tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi thể thao và trò chơi. Một số học sinh vẽ tranh trong câu lạc bộ mỹ thuật.

Speaking – Kỹ năng nói

4. Which school in 1 would you like to go to? Why/ Why not? Complete the table. Em muốn học trường nào ở bài tập 1? Tại sao? Tại sao không? Hoàn thành bảng.

Name of school

(Tên trường)

Reasons you like it

(Lý do em yêu thích)

Reasons you don’t like it

(Lý do em không thích)

Gợi ý

Name of school

Reasons you like it

Reasons you don’t like it

Sunrise

I can practise English with many students from all over Australia.

I only come back home at weekends.

An Son

It is in beautiful place, so it has a good view.

It is quite small and very remote, so it isn’t convenient to travel.

Dream

I can learn English with English-speaking teachers and join many interesting clubs.

It’s an international school, so it may be expensive.

Then discuss your choice with a friend. Sau đó thảo luận lựa chọn của em với bạn.

A: Which school would you like to go to?

B: I’d like to go to Sunrise School.

A: Why?

B: Because I’d like to learn with students from all over Australia.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 1 My new school Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button