Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 6 unit 2 Getting Started


Tài liệu Soạn Unit 2 lớp 6 My house Getting Started trang 16 – 17 SGK tiếng Anh 6 Global Success tập 1 Unit 2 My house dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo Unit năm 2021 – 2022 mới nhất do website.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 6 Unit 2 Getting Started gồm đáp án chi tiết, hướng dẫn giải và file nghe mp3 của các phần bài tập 1 – 5 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài kỹ lưỡng.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh 6 Unit 2 My house

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 6 unit 2 Getting Started

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– know the key language and structures to be learnt in this unit.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “My house”.

– Structures: There is / There isn’t

There are / There aren’t

Prepositions of place

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Getting Started

A look inside Nhìn vào bên trong

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Click để nghe

Mi: Wow! Your room looks so big, Nick.

Nick: It’s Elena’s room. She’s my sister.

Mi: I see. Is there a TV behind you?

Nick: Yes, there is. Where do you live, Mi?

Mi: I live in a town house. And you?

Nick: I live in a country house. Who do you live with?

Mi: My parents and younger brother. We’re moving to a flat next month!

Nick: Are you?

Mi: Yes. My aunt lives near there, and I can play with my cousin.

Nick: Are there many rooms in your new flat?

Mi: Yes, there are. There’s a living room, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms.

Hướng dẫn dịch hội thoại

Mi: Chà! Căn phòng của cậu to thật, Nick à.

Nick: Đó là phòng của Elena. Đấy là chị của mình.

Mi: Ra vậy. Có TV phía sau cậu đúng không?

Nick: Đúng rồi. Mi sống ở đâu vậy?

Mi: Mình sống trong một ngôi nhà phố. Còn cậu?

Nick: Mình sống trong một ngôi nhà nông thôn. Cậu sống với ai?

Mi: Bố mẹ và em trai. Chúng mình sẽ chuyển sang một căn hộ vào tháng tới!

Nick: Thật á?

Mi: Ừm. Dì của mình sống gần đó, và mình có thể chơi với anh em họ của mình.

Nick: Có nhiều phòng trong căn hộ mới của cậu không?

Mi: Có chứ. Có một phòng khách, ba phòng ngủ, một nhà bếp và hai phòng tắm.

2. Which family members does Mi talk about? Put a tick (✓). Mi kể về những thành viên gia đình nào? Tích chọn.

Đáp án

1. Parents
2. Sister
3. Brother
4. Aunt
5. Cousin

3. Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word. Đọc lại bài hội thoại. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.

Đáp án

1 – sister

2 – TV

3 – town

4 – country

5 – three

Hướng dẫn dịch

1 – Elena là chị gái của Nick.

2 – Có một cái tivi trong phòng của Elena.

3 – Hiện tại Mi sống ở một ngôi nhà trong thị trấn.

4 – Nick sống trong một ngôi nhà ở nông thôn.

5 – Nhà mới của Mi có 3 phòng ngủ.

4. Complete the word web. Use the words from the conversation and the ones you know. Hoàn thành mạng lưới từ. Sử dụng các từ trong bài hội thoại và những từ em biết.

Gợi ý

Types of house:

– Town house

– Country house

– Cottage house

– Tree house

– Castle

– Farm house

– Bungalow

– Villa

Xem thêm tại: Complete the word web. Use the words from the conversation and the ones you know.

5. Work in groups. Ask your friends where they live. Làm việc theo nhóm. Hỏi bạn em nơi các bạn đang sống.

Hướng dẫn dịch

A: Bạn sống ở đâu?

B: Mình sống trong căn hộ.

Gợi ý

A: Where do you live?

B: I live in a country house.

A: Who do you live with?

B: I live with my parents and my older brother.

A: How many rooms are there in your house?

B. There are six rooms: a living room, three bedrooms, a kitchen and a bathroom.

Hướng dẫn dịch

A: Bạn sống ở đâu?

B: Tôi sống trong một ngôi nhà ở nông thôn.

A: Bạn sống với ai?

B: Tôi sống với bố mẹ và anh trai của tôi.

A: Có bao nhiêu phòng trong ngôi nhà của bạn?

B. Có sáu phòng: một phòng khách, ba phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng tắm.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 2 My house Getting Started. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button