Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 lesson 3


Soạn tiếng Anh 6 Unit 2 School Lesson 3 trang 20 21

Giải tiếng Anh Unit 2 lớp 6 School lesson 3 trang 20 – 21 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World theo từng unit năm 2021 – 2022 trên website.com. Soạn tiếng Anh lesson 3 unit 2 School lớp 6 hướng dẫn giải các phần bài tập tiếng Anh lớp 6 trang 20 – 21 sach i-Learn Smart World giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do website.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words lesson 3 unit 2 tiếng Anh 6

a. Read the text and match the underlined words with the definitions. Listen and repeat. Đọc văn bản và nối từ được gạch chân với định nghĩa của nó. Nghe và lặp lại.

Đáp án

2 –  mystery

3 – novel

4 – author

5 – adventure

b. Which story would you like to read? Talk to your partner. Em muốn đọc câu chuyện nào? Nói với bạn của em.

Hướng dẫn dịch

Bạn muốn đọc câu chuyện nào?

Mình muốn đọc Peter Pan. Mình thích truyện giả tưởng.

Gợi ý

A: Which story would you like to read?

B: I’d like to read My Side of the Mountain. I like adventure story.

Listening unit 2 tiếng Anh lớp 6 lesson 3

a. Listen to some students talking about books. Circle their favorite kind of book. Nghe một số học sinh nói về những quyển sách. Khoanh chọn loại sách mà họ yêu thích.

Click để nghe

Đáp án

1. Grace: mystery

2. Jamie: adventure

b. Now, listen and fill in the blanks. Giờ thì, nghe và điền vào chỗ trống.

Đáp án

1 – author

2 – interesting

3 – exciting

4 – author

Nội dung bài nghe

Grace: Hi, my name’s Grace. My favorite novel is called Coraline. The author is Neil Gaiman. It’s about a girl called Coraline. She moves to a new house with her family. One night, Coraline fnds a secret door. There is a strange woman on the other side. It’s very interesting and a bit scary.

Jamie: I’m Jamie. My favorite novel is about a boy called Addison Cooke. He goes to South America and has a lot of adventures. I think it’s very exciting. It’s called Addison Cooke and the Treasure of the Incas. I don’t know the name of the author.

Reading lesson 3 unit 2 School lớp 6

Read the book review and circle “True” or “False.” Đọc nhận xét về sách và chọn “Đúng” hoặc “Sai’.

Đáp án

2. False

3. False

4. False

5. True

6. True

Hướng dẫn dịch

Tiểu thuyết yêu thích của tôi

Thành Nguyễn, ngày 18/11

Cuốn sách yêu thích của tôi là Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh). Đó là một cuốn tiểu thuyết thú vị. Tác giả của cuốn sách là Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách viết về Thiều và những người xung quanh anh. Tôi thích cuốn sách vì nó cho chúng ta thấy nhiều điều đẹp đẽ ở làng của Thiều. Đó là một ngôi làng yên bình với cỏ xanh, cây cối, gió và hoa vàng. Một số đoạn của câu chuyện rất buồn. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ rằng anh trai của Thiệu là Tường không thể đi lại được nữa. Tôi thực sự thích quyển sách này. Tôi nghĩ bạn nên đọc nó.

Speaking unit 2 School tiếng Anh 6

Book lover Người yêu sách

a. With your partner, role-play the conversation in the box, then swap roles and do the same with the other books. Thực hành với một người bạn, đóng vai bài hội thoại trong khung, sau đó đổi vai và thực hành tương tự với những quyển sách khác.

Hướng dẫn dịch

A: Cuốn sách yêu thích của bạn là gì?

B: Mình thích Vụ án của người phụ nữ thuận tay trái.

A: Nó thuộc loại sách gì?

B: Đó là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn.

A: Ai là tác giả?

B: Nancy Springer.

A: Tại sao bạn thích nó?

B: Mình nghĩ nó hài hước.

Gợi ý

A: What’s your favorite book?

B: I like Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

A: What kind of book is it?

B: It’s a Fantasy book.

A: Who’s the author?

B: It’s by J.K. Rowling.

A: Why do you like it?

B: I think it’s interesting

b. Now, try with books that you know. Giờ thì, thử với những quyển sách mà em biết.

Writing unit 2 lớp 6 School lesson 3

a. Read the Writing Tip and answer the questions. Đọc Mẹo viết và trả lời các câu hỏi.

Gợi ý

1. My favorite book is Doreamon.

2. It is a comic book

3. It’s by Fujiko Fujio.

4. Because it’s funny and relaxing.

5. Yes, I do.

b. Use your answers in Task a. to write a book review. Use the Reading to help you. Write 40 to 50 words. Sử dụng các câu trả lời của em ở bài a để viết bài nhận xét về sách. Sử dụng Reading để giúp em. Viết 40 đến 50 từ.

Xem chi tiết tại: Write a book review lớp 6 Unit 2

Trên đây là Soạn Unit 3 lesson 3 School trang 20 21 i-Learn Smart World lớp 6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button