Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 8 unit 4 Skills 1


Lời giải hay bài tập Unit 4 lớp 8 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 – 2022 do website.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Skills 1 tiếng Anh Unit 4 lớp 8 Our customs and traditions hướng dẫn giải bài tập 1 – 6 SGK trang 44 tiếng Anh lớp 8 tập 1 giúp các em giải bài tập tiếng Anh 8 mới trước khi đến lớp hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 8 Unit 4 Our customs and traditions đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Read for specific information about family customs and traditions.

– Ask about and describing different customs and traditions.

– Practise speaking and reading skills.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our customs and traditions”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Skills 1

Reading

1. Look at the pictures and answer the questions. Hãy nhìn vào các bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏi.

Đáp án

1 – Picture 1: A family is celebrating a birthday.

Picture 2: People are making chung cakes.

Picture 3: A family is at an amusement park.

2 – Yes, we do.

2. Read Mi’s presentation on customs and traditions. Is she writing about her family or her society? Đọc bài viết của Mi về phong tục và truyền thống. Cô ấy đang viết về gia đình hay xã hội của cô ấy?

Đáp án

Yes, she is.

3. Now decide in which paragraph each detail below is mentioned. Write A, B or C in the blank. Mỗi chi tiết dưới đây được đề cập trong đoạn nào. Điền A, B hoặc C vào chỗ trống.

Đáp án

1 – C; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – A; 6 – B;

Hướng dẫn dịch

1 – tên của món ăn Ý – Lasagne

2 – thời gian mà các thành viên trong gia đình phải tụ tập ăn trưa -11 a.m

3 – ngày kỷ niệm ngày cưới – ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10

4 – một hoạt động ngoài trời – đi xem phim

5 – khoảng thời gian mà một truyền thông tồn tại – 3 thế hệ

6 – lý do để dành thời gian cùng nhau – vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc nhau.

4. Read the text again and answer the questions. Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1 – Ba phong tục hoặc truyền thông mà Mi đề cập là gì?

2 – Gia đình Mi thường làm gì vào những ngày Chủ nhật?

3 – Ngày kỷ niệm ngày cưới của ông bà cô ấy là ngày nào?

4 – Họ đã làm gì cho kỷ niệm ngày cưới của ông bà trong năm nay?

5 – Tại sao họ thích phong tục và truyền thống gia đình?

Đáp án

1 – They are: having lunch together on the second day of Tet, spending Sunday together, and celebrating her grandparents’ wedding anniversary on the first Sunday of October.

2 – They usually go to the cinema or go for a picnic together.

3 – They don’t remember the exact date.

4 – They prepared five-colored sticky rice served with grilled chicken.

5 – Because they provide a sense of belonging.

Hướng dẫn dịch

Theo quan điểm của tôi, phong tục và truyền thống rất quan trọng. Giống như những gia đình khác, chúng tôi có phong tục và truyền thống riêng.

A. Đầu tiên, có một truyền thống trong gia đình của tôi là dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày Mùng 2 Tết. Mọi người phải ở đó trước 11 giờ. Chúng tôi theo truyền thống này đã được 3 thế hệ.

B. Thứ hai, chúng tôi có phong tục là dành ngày Chủ nhật ở cùng nhau. Chúng tôi thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Chúng tôi không phải làm diều đó, nhưng nó giúp cho chúng tôi gần gũi nhau hơn như một gia đình.

C. Thứ ba, chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 bởi vì họ không nhớ chính xác ngày. Phong tục là chúng tôi phải nấu một món mới mỗi năm. Năm ngoái, mẹ tôi nấu món lasagne, một món ăn Ý. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị xôi 5 màu ăn với thịt gà nướng.

Tất cả chúng tôi đều thích những phong tục và truyền thống này bởi vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc về nhau.

Speaking

5. Work in pairs and discuss the questions. Làm việc theo cặp và thảo luận những câu hỏi sau.

1 – Ba phong tục và truyền thống mà bạn thích nhất trong gia đình mình là gì? Hãy miêu tả chúng thật chi tiết.

2 – Bạn cảm thấy thế nào khi tham gia vào những phong tục và truyền thống đó?

3 – Tại sao việc giữ gìn phong tục và truyền thống của gia đình lại quan trọng

Đáp án

1 – The three customs and traditions I like most in my family are celebrating family member’s birthday, having meals together and making foods for Tet holiday such as Chung cakes…

2 – I feel very happy and excited when I take part in these customs and traditions .

3 – Because they are very meaningful to each member of the family and they help us to become closer and love each other more.

Hướng dẫn dịch

1 – Ba phong tục tập quán mà tôi thích nhất trong gia đình là tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong gia đình, cùng nhau ăn cơm và làm các món ăn ngày Tết như bánh Chưng …

2 – Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi được tham gia vào các phong tục tập quán này.

3 – Vì chúng rất có ý nghĩa đối với mỗi thành viên trong gia đình và chúng giúp chúng ta trở nên gần gũi và yêu thương nhau hơn.

6. Interview another pair to get their answers to the questions in 5. Note down their answers in the table below. Then present what you have found out to the class. Phỏng vấn một cặp khác để biết được câu trả lời của các bạn trong phần 5. Viết những câu trả lời đó vào bảng dưới đây. Sau đó hãy trình bày những gì bạn tìm được cho cả lớp.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 4 Our customs and traditions Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button