Biểu Mẫu

Tờ khai kỹ thuật giống cây trồng

Tải về

Tờ khai kỹ thuật giống cây trồng là văn bản mà cá nhân, tổ chức đăng ký bảo hộ giống cây trồng kê khai các yếu tố kỹ thuật liên quan tới giống như: nguồn gốc vật liệu, phương pháp chọn lọc, duy trì và nhân giống hay các tình trạng chính của giống để được bảo hộ,…Mẫu mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Giống cây trồng là gì?

Giống cây trồng là một quần thể cây trồng có thể phân biệt được với quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất là một đặc tính và di truyền được cho đời sau; đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống; có giá trị canh tác, giá trị sử dụng; bao gồm giống cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và giống nấm ăn.

2. Tờ khai kỹ thuật giống cây trồng

TỜ KHAI KỸ THUẬT MẪU GIỐNG CÂY TRỒNG

1. Loài cây trồng:………………………………..

2. Tên giống:

– Tên đăng ký chính thức:………………………….

– Tên gốc nếu là giống nhập nội:………………………….

– Tên gọi khác (nếu có):………………………….

3. Tổ chức, cá nhân có giống:

– Tên tổ chức, cá nhân:………………………….

– Địa chỉ:………………………….

– Điện thoại:…………………………. Fax: ………………………….E-mail:………………………….

4. Họ và tên, địa chỉ tác giả giống:

1…………………………..

2…………………………..

5. Nguồn gốc giống: giống nhập nội/giống chọn tạo trong nước.

6. Phương pháp chọn tạo:

– Công thức lai (tên, nguồn gốc dòng/giống bố mẹ kể cả dòng phục hồi, dòng duy trì, …):

– Xử lí đột biến (ghi tên giống, nguồn gốc giống dùng để xử lý đột biến):

– Phương pháp khác:

7. Phương pháp nhân giống (hữu tính/vô tính):

8. Các tính trạng đặc trưng chính của giống (để phân biệt với các giống khác trong cùng loài):

Ngày tháng năm
Đại diện tổ chức/cá nhân có mẫu giống
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button