Giáo Dục

Toán 6 Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Giải Toán lớp 6 Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích mà Big Data muốn giới thiệu đến các bạn học sinh tham khảo.

Giải bài tập Toán 6 bài 11 được Big Data biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Toán 6 Cánh diều trang 46. Thông qua tài liệu này giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 11 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải Toán lớp 6 bài 11 phần thực hành

I. Cách tìm một ước nguyên tố của một số

– Để tìm một ước nguyên tố của số tự nhiên n lớn hơn 1, ta có thể làm như sau: Lần lượt làm phép chia n cho các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần: 2; 3; 5; 7; 11; 13; …

– Khi đó, phép chia hết đầu tiên cho ta số chia là một ước nguyên tố của n.

Hoạt động 1:

a) Hãy nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 30.

b) Tìm một ước nguyên tố của 91.

Trả lời:

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là: 2;3;5;7;9;11;13;17;19;23;29

b) Một ước số nguyên tố của 91 là: 7

Câu 1:

Tìm một ước nguyên tố của 187.

Trả lời:

Một ước nguyên tố của 187 là: 11

II. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Hoạt động 2:

Viết số 12 thành tích của các thừa số nguyên tố.

Câu 2:

Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “rẽ nhánh” và “theo cột dọc”

Trả lời:

Câu 3:

Phân tích số 450 ra thừa số nguyên tố.

Trả lời:

Cách 1: Ta có: 450 = 10 . 45

Vậy 450 = 2 . 5 . 3 . 3 . 5 = 2 . 32 . 52.

Cách 2. Ta phân tích “theo cột dọc”.

Vậy ta 450 = 2 . 3 . 3 . 5 . 5 = 2 . 32 . 52.

Giải bài tập toán 6 trang 46 tập 1

Bài 1 (trang 46 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Phân tích các số nguyên ra thừa số nguyên tố: 45, 78, 270, 299

Gợi ý đáp án:

45 = 3.3.5

78 = 2.3.13

270 = 2.3.3.3.5

299 = 13.23

Bài 2 (trang 46 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

a)Biết 400= 24.52. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố

b)Biết 320= 26.5. Hãy viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố

Gợi ý đáp án:

a) Viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố

800 = 25.52

b) Viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố

3200 = 27.52

Bài 3 (trang 46 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

a) Biết 2700= 22.33.52. Hãy viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố

b) Biết 3600= 24.3252. Hãy viết 180 và 600 thành tích các thừa số nguyên tố

Gợi ý đáp án:

a) Viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố

270 = 2.33.5

900 = 22.32.52

b) Viết 180 và 600 thành tích các thừa số nguyên tố

180 = 22.33.5

600 = 23.3.52

Bài 4 (trang 46 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Hãy chỉ ra 2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố

Gợi ý đáp án:

2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố là: 30; 385

Bài 5 (trang 46 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước số của nó

Gợi ý đáp án:

84 = 22.3.7

84 = {1; 2; 3; 4;6; 7; 12; 14 ; 21; 28; 42; 84}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button