Giáo Dục

Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số nguyên sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 69 chương 2 Tập hợp các số nguyên.

Thông qua bài giải Toán 6 bài 2 trang 69 sách Cánh diều giúp các bạn học sinh có thể so sánh với kết quả mình đã làm, rèn luyện củng cố, bồi dưỡng và kiểm tra vốn kiến thức của bản thân. Đồng thời còn giúp phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn con em học tốt hơn ở nhà. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm rất nhiều tài liệu học tập môn Toán tại chuyên mục Toán 6. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Lý thuyết bài 2: Tập hợp các số nguyên tố

I. Tập hợp Z các số nguyên

– Số tự nhiên khác 0 còn được gọi là số nguyên dương

– Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên

– Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

II. Biểu diễn số nguyên trên trục số

a. Trục số nằm ngang

+ Trên trục số: Điểm 0 được gọi là điểm gốc của trục số.

+ Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương (thường được đánh dấu bằng mũi tên), chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số.

+ Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

+) Cho số nguyên a và b. Trên trục số, nếu điểm aa nằm bên trái điểm b thì số aa nhỏ hơn số b, kí hiệu a < b

Ví dụ:

Số 5 trên trục số được gọi là điểm 5.

Số −10 trên trục số được gọi là điểm −10

b) Số đối của một số nguyên

– Trên trục số, hai số nguyên (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về 2 phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là 2 số đối nhau

– Số đối của số 0 là 0

c) So sánh hai số nguyên

– Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0.

– Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số nguyên dương.

– Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0.

– Nếu a, b là hai số nguyên dương và a > b thì −a < −b (Thêm dấu “-” thì đổi dấu “>” thành dấu “<”)

– Nếu a, b là hai số nguyên dương và a < b thì −a > −b

– Kí hiệu a ≤ b có nghĩa là “a < b hoặc a = b”

– Kí hiệu a ≥ b có nghĩa là “a > b hoặc a = b”

Chú ý:

Để so sánh 2 số nguyên âm, ta làm 2 bước sau:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước cả 2 số âm

Bước 2: Trong 2 số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (trước khi bỏ dấu “-” lớn hơn)

Ví dụ:

5 là số nguyên dương và −20 là số nguyên âm nên 5 > −20

Vì 16 > 4 nên −16 < −4

Giải bài tập Toán 6 trang 69 tập 1

Bài 1 (trang 69 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau:

a) Máy bay ở độ cao 10 000 m;

b) Mực nước biển;

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m.

Gợi ý đáp án:

Số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau

a) 10 000 m

b) 0

c) –100 m

Bài 2 (trang 69 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?

a) -3 ☐ Z

b) 0 ☐ Z

c) 4 ☐ Z

d) -2 ☐ N

Gợi ý đáp án:

a) -3 ∈ Z

b) 0 ∉ Z

c) 4 ∈ Z

d) -2 ∉ N

Bài 3 (trang 69 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau:

Gợi ý đáp án:

Bài 4 (trang 69 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Quan sát trục số:

a) Tính khoảng cách từ điểm O đến điểm A.

b) Tìm trên trục số những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị.

Gợi ý đáp án:

a) Khoảng cách từ điểm O đến điểm A: 2 đơn vị.

b) Những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị là: điểm 5 và -5.

Bài 5 (trang 69 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị. Sau đó tìm số đối của hai số nguyên đó.

Gợi ý đáp án:

Vẽ trục số nằm ngang

Hai số nguyên: -5 và 1

  • Số đối của -5 là 5
  • Số đối của 1 là -1

Bài 6 (trang 69 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

So sánh các cặp số sau: 3 và 5; -1 và -3; -5 và 2; 5 và -3.

Gợi ý đáp án:

So sánh các cặp số sau ta được:

  • 3 < 5
  • – 3 < – 1
  • – 5 < 2
  • 5 > – 3

Bài 7 (trang 69 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Nước đóng băng khi nhiệt độ oC trở xuống. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

a) Ở nhiệt độ -3 oC thì nước đóng băng.

b) Ở nhiệt độ 2 oC thì nước đóng băng.

Gợi ý đáp án:

a) Đúng. Vì -3 < 0

b) Sai. Vì 2 > 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button