Giáo Dục

Toán lớp 2 trang 64, 65: Luyện tập (tiếp theo)


Toán lớp 2 trang 64, 65: Luyện tập (tiếp theo) sách Cánh Diều với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết toàn bộ 06 bài tập trong SGK Cánh Diều trang 64, 65 tập 1.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 62, 63: Luyện tập

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 64, 65: Luyện tập (tiếp theo)

Bài 1 Toán lớp 2 trang 64 sách Cánh Diều

Đặt tính rồi tính:

Bài 1 Toán lớp 2 trang 64 sách Cánh Diều

Phương pháp giải:

– Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính: Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 1 Toán lớp 2 trang 64 sách Cánh Diều

Bài 2 Toán lớp 2 trang 64 sách Cánh Diều

Tính (theo mẫu):

Bài 2 Toán lớp 2 trang 64 sách Cánh Diều

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu và thực hiện tính tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

Bài 2 Toán lớp 2 trang 64 sách Cánh Diều

• 3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 6 cộng 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 63 + 37 = 100.

Bài 2 Toán lớp 2 trang 64 sách Cánh Diều

• 1 cộng 9 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 81 + 19 = 100.

Bài 2 Toán lớp 2 trang 64 sách Cánh Diều

• 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 38 + 62 = 100.

Bài 2 Toán lớp 2 trang 64 sách Cánh Diều

• 5 cộng 5 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 4 cộng 5 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 45 + 55 = 100.

Bài 3 Toán lớp 2 trang 64 sách Cánh Diều

a) Đặt tính rồi tính:

64 + 36

52 + 48

79 + 21

34 + 66

b) Tính nhẩm

60 + 40

20 + 80

10 + 90

30 + 70

40 + 60

80 + 20

90 + 10

70 + 30

Phương pháp giải:

a) – Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính: Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

b) Có thể tính nhẩm như sau, chẳng hạn:

60 + 40 = 6 chục + 4 chục = 10 chục = 100.

Thực hiện tính tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

Bài 3 Toán lớp 2 trang 64 sách Cánh Diều

b)

60 + 40 = 100

20 + 80 = 100

10 + 90 = 100

30 + 70 = 100

40 + 60 = 100

80 + 20 = 100

90 + 10 = 100

70 + 30 = 100

Bài 4 Toán lớp 2 trang 65 sách Cánh Diều

a, Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Bài 4 Toán lớp 2 trang 65 sách Cánh Diều

97 + 3

91 + 9

92 + 8

98 + 2

b) Tính nhẩm:

99 + 1

96 + 4

94 + 6

95 + 5

Phương pháp giải:

– Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính: Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a)

Bài 4 Toán lớp 2 trang 65 sách Cánh Diều

• 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1

• 9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 97 + 3 = 100

Bài 4 Toán lớp 2 trang 65 sách Cánh Diều

• 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1

• 9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 91 + 9 = 100

Bài 4 Toán lớp 2 trang 65 sách Cánh Diều

• 2 cộng 8 bằng 10, viết 0, nhớ 1

• 9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 92 + 8 = 100.

Bài 4 Toán lớp 2 trang 65 sách Cánh Diều

• 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1

• 9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 98 + 2 = 100.

b)

99 + 1 = 100

96 + 4 = 100

94 + 6 = 100

95 + 5 = 100

Bài 5 Toán lớp 2 trang 65 sách Cánh Diều

Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau:

Bài 5 Toán lớp 2 trang 65 sách Cánh Diều

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm hoặc đặt tính rồi tính để tìm kết quả các phép tính, sau đó nối các phép tính có kết quả bằng nhau lại với nhau.

Lời giải chi tiết:

7 + 93 = 100

76 + 4 = 80

59 + 31 = 90

82 + 8 = 90

1 + 99 = 100

4 + 76 = 80

Vậy các phép tính có kết quả bằng nhau được nối như sau:

Bài 5 Toán lớp 2 trang 65 sách Cánh Diều

Bài 6 Toán lớp 2 trang 65 sách Cánh Diều

Ngày thứ nhất cô Liên thu hoạch được 65 cây bắp cải, ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được nhiều hơn ngày thứ nhất 35 cây. Hỏi ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được bao nhiêu cây bắp cải?

Bài 6 Toán lớp 2 trang 65 sách Cánh Diều

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số cây bắp cải cô Liên thu hoạch được trong ngày thứ nhất, số cây bắp cải ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được nhiều hơn ngày thứ nhất) và hỏi gì (số cây bắp cải cô Liên thu hoạch được trong ngày thứ hai), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số cây bắp cải cô Liên thu hoạch được trong ngày thứ hai ta lấy số cây bắp cải cô Liên thu hoạch được trong ngày thứ nhất cộng với số cây bắp cải ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được nhiều hơn ngày thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ngày thứ nhất: 65 cây

Ngày thứ hai nhiều hơn ngày thứ nhất: 35 cây

Ngày thứ hai: ⍰ cây

Bài giải

Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được số cây bắp cải là:

65 + 35 = 100 (cây)

Đáp số: 100 cây bắp cải.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 67: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

————-

Trên đây là: Toán lớp 2 trang 64, 65: Luyện tập (tiếp theo) Cánh Diều được các giáo viên biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 1 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 2 Luyện tập (tiếp theo) trang 64, 65 tập 1. Bên cạnh đó, mời các em cùng học thêm Lý thuyết Toán lớp 2; Vở bài tập Toán lớp 2 Cánh Diều; Toán nâng cao lớp 2,… để học tốt môn Toán lớp 2 hơn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

  • Tài liệu học tập lớp 2
  • Sách Cánh Diều: Giáo án, tài liệu học tập và giảng dạy

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button