Giáo Dục

Toán lớp 4: Phân số bằng nhau trang 111

Giải Toán lớp 4: Phân số bằng nhau các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 3 bài tập trong SGK Toán 4 trang 111, 112 Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Phân số bằng nhau của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Big Data:

Giải bài tập Toán 4 trang 111, 112

Bài 1

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) ;  dfrac{4}{7} = dfrac{4times2}{7times2}=dfrac{{Box}}{{Box}} ;       dfrac{3}{8} = dfrac{3times{Box}}{8times4}=dfrac{{Box}}{{Box}}

dfrac{6}{15} = dfrac{6,,:,,{Box}}{15,:,{Box}}=dfrac{2}{5};   dfrac{15}{35} = dfrac{15,:,{Box}}{35,:,{Box}}=dfrac{3}{{Box}} ;   dfrac{48}{16} = dfrac{48,:,8}{16,:,{Box}}=dfrac{{Box}}{{Box}}

b) dfrac{2}{3}= dfrac{{Box}}{6}dfrac{18}{60}= dfrac{3}{{Box}} ;   dfrac{56}{32}= dfrac{{Box}}{4};    dfrac{3}{4}= dfrac{{Box}}{16}.

Đáp án:

a) dfrac{2}{5} = dfrac{2times3}{5times3}=dfrac{6}{15};    dfrac{4}{7} = dfrac{4times2}{7times2}=dfrac{8}{14};       dfrac{3}{8} = dfrac{3times4}{8times4}=dfrac{12}{32}

dfrac{6}{15} = dfrac{6,,:,3}{15,:,3}=dfrac{2}{5};      dfrac{15}{35} = dfrac{15,:,5}{35,:,5}=dfrac{3}{7};      dfrac{48}{16} = dfrac{48,:,8}{16,:,8}=dfrac{6}{2}

b)dfrac{2}{3}= dfrac{4}{6};  dfrac{18}{60}= dfrac{3}{10};   dfrac{56}{32}= dfrac{7}{4};    dfrac{3}{4}= dfrac{12}{16}

Bài 2

Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4)

b) 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3)

Nhận xét: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với (cho) cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi.

Đáp án:

a) 18 : 3 = 6

(18 x 4) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6

Vậy kết quả của 18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4) bằng nhau.

b) 81 : 9 = 9

(81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Vậy kết quả của 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau.

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) dfrac{50}{75} = dfrac{10}{{Box}} = dfrac{{Box}}{3}

b)dfrac{3}{5} = dfrac{{Box}}{10} = dfrac{9}{{Box}}= dfrac{{Box}}{20}

Đáp án:

a) dfrac{50}{75} = dfrac{50:5}{75:5} =dfrac{10}{15} ;

dfrac{10}{15} = dfrac{10:5}{15:5} =dfrac{2}{3} ;

dfrac{3}{5} = dfrac{3times2}{5times2} =dfrac{6}{10} ;

b) dfrac{3}{5} = dfrac{3times3}{5times3} =dfrac{9}{15} ;

dfrac{3}{5} = dfrac{3times4}{5times4} =dfrac{12}{20} .

Vậy ta có kết quả như sau:

a) dfrac{50}{75} = dfrac{10}{15} = dfrac{2}{3}

b)dfrac{3}{5} = dfrac{6}{10} = dfrac{9}{15}= dfrac{12}{20}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button