Giáo Dục

Toán lớp 4: Rút gọn phân số trang 112

Giải Toán lớp 4: Rút gọn phân số giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 3 bài tập trong SGK Toán 4 trang 112, 113, 114. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Rút gọn phân số của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Big Data:

Giải bài tập Toán 4 trang 114

Bài 1

Rút gọn các phân số:

a)        b) dfrac{5}{10}; dfrac{12}{36}; dfrac{9}{72}; dfrac{75}{300}; dfrac{15}{35}; dfrac{4}{100}.

Đáp án:

a)dfrac{4}{6} = dfrac{4 : 2}{6 : 2 } = dfrac{2}{3}

dfrac{12}{8}=dfrac{12 : 4}{8 : 4 } = dfrac{3}{2}

dfrac{15}{25} =dfrac{15 : 5}{25 : 5 } = dfrac{3}{5}

dfrac{11}{22} = dfrac{11: 11}{22 : 11 } = dfrac{1}{2}

dfrac{36}{10} =dfrac{36: 2}{10 : 2 } = dfrac{18}{5}

dfrac{75}{36}= dfrac{75: 3}{36 : 3 } = dfrac{25}{12}

b)dfrac{5}{10} = dfrac{5: 5}{10 : 5} = dfrac{1}{2}

dfrac{12}{36} = dfrac{12: 12}{36 : 12} = dfrac{1}{3}

dfrac{9}{72}= dfrac{9: 9}{72 : 9} = dfrac{1}{8}

dfrac{75}{300} = dfrac{75: 25}{300 : 25} = dfrac{3}{12}= dfrac{3 : 3 }{12 : 3} = dfrac{1}{4}

dfrac{15}{35}= dfrac{15: 5}{35 : 5} = dfrac{3}{7}

dfrac{4}{100} = dfrac{4: 4}{100 : 4} = dfrac{1}{25}

Bài 2

Trong các phân số:

dfrac{1}{3};,dfrac{4}{7};,dfrac{8}{12};,dfrac{30}{36};,dfrac{72}{73}

a) Phân số nào tối giản? Vì sao?

b) Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó?

Đáp án:

a) Các phân số tối giản là:

dfrac{1}{3};dfrac{4}{7}; dfrac{72}{73}

Vì tử số và mẫu số của mỗi phân số trên không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1.

b) Các phân số rút gọn được là: dfrac{8}{12};dfrac{30}{36}

frac{8}{12}=frac{8:4}{12:4}=frac{2}{3}

frac{30}{36}=frac{30:6}{36:6}=frac{5}{6}

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

,dfrac{54}{72}=,dfrac{27}{{Box}}=,dfrac{{Box}}{2}=,dfrac{3}{{Box}}

Đáp án:

Rút gọn các phân số ta có:

dfrac{54}{72} = dfrac{54:2}{72:2} =dfrac{27}{36}

dfrac{27}{36} = dfrac{27:3}{36:3} =dfrac{9}{12}

dfrac{9}{12} = dfrac{9:3}{12:3} =dfrac{3}{4}

Vậy ta có kết quả như sau:

,dfrac{54}{72}=,dfrac{27}{{36}}=,dfrac{{9}}{2}=,dfrac{3}{{4}}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button