Giáo Dục

Toán lớp 6 bài 12 Ước chung và ước chung lớn nhất Cánh Diều


Toán lớp 6 bài 12 Ước chung và ước chung lớn nhất Cánh Diều bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 trang 47, 48, 49, 50, 51 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Cánh Diều.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 11 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Cánh Diều

I. Ước chung và Ước chung lớn nhất trang 47, 48, 49 Toán lớp 6

Luyện tập vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 48

a) Số 8 có phải là ước chung của 24 và 56 không? Vì sao?

b) Số 8 có phải là ước chung của 14 và 48 không? Vì sao?

Giải:

a) Số 8 là ước chung của 24 và 56 vì 8 vừa là ước chung của 24 vừa là ước chung của 56.

b) Số 8 không phải là ước chung của 14 và 48 vì 8 là ước chung của 48 nhưng không phải là ước chung của 14.

Luyện tập vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 48

Số 7 có phải là ước chung của 14, 49, 63? Vì sao?

Giải:

Số 7 là ước chung của 14, 49, 63 vì 7 vừa là ước chung của 14 vừa là ước chung của 49 vừa là ước chung của 63.

Luyện tập vận dụng 3 Toán lớp 6 trang 49

Tìm tất cả các chữ số có hai chữ số là ước chung của a và b, biết rằng UCLN (a,b) = 80

Giải:

Vì ước chung của a và b đều là ƯCLN(a, b) = 80 nên tất cả các số có hai chữ số là ước chung của a và b là: 10, 16, 20, 40, 80.

II. Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố trang 50 Toán lớp 6

Luyện tập vận dụng 4 Toán lớp 6 trang 50

Tìm ƯCLN của 126 và 162

Giải:

126 = 2.7.32

162 = 23.33

=> ƯCLN{126;162} = 2. 32 = 18

III. Hai số nguyên tố cùng nhau trang 50 Toán lớp 6

Luyện tập vận dụng 4 Toán lớp 6 trang 51

Hai số 24 và 35 có nguyên tố cũng nhau không? Vì sao?

Giải:

Hai số 24 và 35 là hai số nguyên tố cùng nhau vì ƯCLN(24,35) = 1

IV. Giải Toán 6 Cánh Diều phần Bài tập

Toán lớp 6 trang 51 tập 1 Bài 1

Số 1 có phải là ước chung của hai số tự nhiên bất kì không? Vì sao?

Đáp án

Số 1 là ước chung của hai số tự nhiên bất kì. Bởi vì tất cả các số tự nhiên đều có ước số là số 1.

Toán lớp 6 trang 51 tập 1 Bài 2

Quan sát hai thanh sau:

Toán lớp 6 bài 12 Cánh Diều

a) Viết tập hợp ƯC(440,495)

b) Tìm ƯCLN(440,495)

Đáp án

a) ƯC(440,495) = {1,5,11,55}

b) ƯCLN(440,495) = 55

Toán lớp 6 trang 51 tập 1 Bài 3

Tìm ước chung lớn nhất của từng cặp số trong 3 số sau đây:

a) 31, 22,34

b) 105, 128, 135

Đáp án

a)

ƯCLN(31,22) = 1

ƯCLN(31,34) = 1

ƯCLN (22,34) = 14
b)

ƯCLN (105,128) = 1

ƯCLN (128,135) = 1

ƯCLN (105,135) = 15

Toán lớp 6 trang 51 tập 1 Bài 4

Tìm ƯCLN(126, 150). Từ đó hãy tìm tất cả các ước chung của 126, 150

Đáp án

Phân tích:

126 = 2.32.7

150 = 2.3.52

=> ƯCLN(126, 150) = 2.3 = 6

ƯC(126, 150) = {1,2,3,6}.

Toán lớp 6 trang 51 tập 1 Bài 5

Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản frac{60}{72} ; frac{70}{95} ; frac{150}{360}

Đáp án

frac{60}{72}= frac{5}{6}

frac{70}{95}= frac{14}{19}

frac{150}{360}= frac{5}{12}

Toán lớp 6 trang 51 tập 1 Bài 6

Phân số frac49bằng các phân số nào trong các phân số sau: frac{48}{108} ; frac{80}{180} ; frac{60}{130} ; frac{135}{270}

Đáp án

Phân số frac{4}{9} bằng các phân số frac{48}{108}; frac{80}{180}

Toán lớp 6 trang 51 tập 1 Bài 7

Một nhóm gồm 24 bạn nữ và 30 bạn nam tham gia một số trò chơi. Có thể chia các bạn thành nhiều nhất bao nhiêu đội chơi sao cho số bạn nam cũng như số bạn nữ được chia đều vào các đội?

Đáp án

Gọi a là số đội được chia

Khi đó: a là ước chung lớn nhất của 24 và 36

Ta có: ƯC(24,30) = {1,2,3 ,6}

=> ƯCLN (24,30) = 6

Vậy có thể chia các bạn thành nhiều nhất 6 đội.

Toán lớp 6 trang 51 tập 1 Bài 8

Một khu đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 48m, chiều rộng 42m. Người ta muốn chia khu đất ấy thành những mảnh hình vuông bằng nhau (với độ dài cạnh, đo theo đơn vị mét là số tự nhiên) để trồng các loại rau. Có thể chia được bằng bao nhiêu cách? Với cách chia nào thì diện tích của mảnh đất hình vuông là lớn nhất và bằng bao nhiêu?

Đáp án

Gọi: x là số cách chia mảnh đất thành các mảnh hình vuông bằng nhau

y là độ dài cạnh của mảnh đất hình vuông được chia theo cách chia lớn nhất

Khi đó: x là số ước chung của 48 và 42

y là ước chung lớn nhất của 48 và 42

Ta có: ƯC(42,48) = {1,2,3,6}

=> ƯCLN(42, 48) = 6

Vậy:

  • Số cách chia thành những mảnh hình vuông bằng nhau là 4 cách
  • Với cách chia độ dài là 6m thì diện tích của mảnh đất hình vuông là lớn nhất
  • S = 62 = 36 m2

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 13 Bội chung và bội chung nhỏ nhất Cánh Diều

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. website.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button