Giáo Dục

Toán lớp 6 bài 5 Thứ tự thực hiện các phép tính Chân trời sáng tạo


Toán lớp 6 bài 5 Thứ tự thực hiện các phép tính Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học bài 5 Toán 6 trang 19, 20, 21 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 4 Lũy thừa với số mũ tự nhiên Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 5 Thứ tự thực hiện các phép tính Chân trời sáng tạo

1. Thứ tự thực hiện phép tính trang 19 Toán lớp 6

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 19 tập 1

Khi thực hiện phép tính 6 – 6 : 3 . 2, bạn An ra kết quả bằng 0, bạn Bình ra kết quả bằng 2. Bạn Chi ra kết quả bằng 5? Vì sao có kết quả khác nhau đó?

Đáp án

Có các kết quả khác nhau đó vì: Bạn An thực hiện phép tính từ trái sang phải sai thứ tự các phép tính, còn bạn Bình thực hiện đúng theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau.

Thực hành 1 Toán lớp 6 trang 19 tập 1

a) 72 . 19 – 362 : 18 =

b) 750 : {130 – [(5 . 14 – 65)3 + 3]}

Đáp án

a) 72 . 19 – 362 : 18 = 1368 – 72 = 1296.

b) 750 : {130 – [(5 . 14 – 65)3 + 3]}

= 750 : {130 – [(70 – 65)3 + 3]}

= 750 : {130 – [(5)3 + 3]}

= 750 : (130 – 128)

= 750 : 2

= 375

Thực hành 2 Toán lớp 6 trang 19 tập 1

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn

a) (13x- 122) : 5 = 5

b) 3x[82 – 2 . (25 – 1)] = 2 022

Đáp án

a) (13x- 122) : 5 = 5

<=> 13x- 122 = 25

<=> 13x = 25 + 122

<=> 13x = 25 + 144

<=> 13x = 169

<=> x = 169 : 13

=> x = 13

b) 3x[82 – 2 . (25 – 1)] = 2 022

<=> 3x = 2 022: [82 – 2 . (25 – 1)]

<=> 3x = 2 022 : 2

<=> 3x = 1 011

<=> x = 1 011 : 3

=> x = 337

2. Sử dụng máy tính cầm tay trang 20 Toán lớp 6

Thực hành 3 Toán lớp 6 trang 20 tập 1

Các em sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính.

a) 93 . (4 237 – 1 928) + 2500

b) 53 : (64 . 19 + 26 . 35) – 210

Đáp án

Các em sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính.

a) 93 . (4 237 – 1 928) + 2500 = 217 237.

b) 53 : (64 . 19 + 26 . 35) – 210 = 264 726.

3. Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Bài tập

Toán lớp 6 tập 1 trang 20 Câu 1

Tính

a) 2 023 + 252 : 53 + 27;

b) 60 : [7 . (112 – 20 . 6) + 5].

Đáp án

a) 2023 - {25^2}:{5^3} + 27

begin{matrix}=2023-625:125+27hfill  =2023-5+27hfill  =2045hfill  end{matrix}

b) 60:left[ {7.left( {{{11}^2} - 20.6} right) + 5} right]

begin{matrix} = 60:left[ {7.left( {121 - 120} right) + 5} right] hfill  = 60:left[ {7.1 + 5} right] hfill  = 60:12 hfill  = 5 hfill  end{matrix}

Toán lớp 6 tập 1 trang 20 Câu 2

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (9x + 23) : 5 = 2;

b) [34 – (82 + 14) : 13]x = 53 + 102.

Đáp án

a) (9x + 23 ) : 5 = 2

<=> 9x + 2 3 = 2 . 5

<=> 9x + 2 3 = 10

<=> 9x = 10 – 2 3

<=> 9x = 10 – 8

<=> 9x = 2

=> x = frac{2}{9}

b) left[ {{3^4} - left( {{8^2} + 14} right):13} right]x = {5^3} + {10^2}

<=> [3 4 – (8 2 + 14) : 13]x =225

<=> x = 225 : [3 4 – (8 2 + 14) : 13]

<=> x = 225 : (3 4 – 78 : 13)

<=> x = 225 : (3 4 – 6)

<=> x = 225 : 75

=> x = 3

Toán lớp 6 tập 1 trang 21 Câu 3

Sử dụng máy tính cầm tay, tính:

a) 2 0272 – 1 9732;

b) 42 + (365 – 289) . 71.

Đáp án

a) {2027^2} - {1973^2} = 216000

b) {4^2} + left( {365 - 289} right).71 = 5 412

Toán lớp 6 tập 1 trang 21 Câu 4

Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan.

Giải câu 4 trang 21 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tính tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan.

Đáp án

– Số tiền mua vở loại 1 là: 35 . 10 (nghìn đồng)

– Số tiền mua vở loại 2 là: 67 . 5 (nghìn đồng)

– Số tiền mua bút bi là: 100 . 5 (nghìn đồng)

– Số tiền mua thước kẻ là: 35 . 7 (nghìn đồng)

– Số tiền mua bút chỉ là: 35 . 5 (nghìn đồng)

Tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan là:

35 . 10 + 67 . 5 + 100 . 5 + 35 . 7 + 35 . 5 = 1 605 (nghìn đồng)

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 6 Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo bài 5 cho các bạn học sinh tham khảo. Các thầy cô tham khảo bài soạn 2 bộ sách Toán lớp 6 Cánh Diều và Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ các bài học.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. website.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

  • Nhóm Tài liệu học tập lớp 6
  • Nhóm Sách Chân trời sáng tạo THCS

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button