Giáo Dục

Tóm tắt văn bản: Sự giàu đẹp của tiếng Việt | Văn học lớp 7

Văn bản Sự giàu đẹp của tiếng Việt là tác phẩm nằm trong chương trình Ngữ văn 7 tập 2. Dưới đây là phần tóm tắt tác phẩm và ý nghĩa của tác phẩm.

Câu trả lời:

I. Tóm tắt tác phẩm

Văn bản đề cập đến sự giàu đẹp của tiếng Việt. Thứ tiếng có những đặc sắc của thứ tiếng đẹp, thứ tiếng hay. Thứ tiếng có sự hài hoà về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thoải mãi yêu cầu của đời sống văn hoá nước nhà qua các thời kì lịch sử. Tiếng Việt còn là thứ tiếng đẹp, giàu về thanh điệu, có tính nhạc. Từ vựng tiếng Việt qua các thời kì ngày càng tăng lên nhiều hơn. ngữ pháp cũng dần trở nên uyển chuyển hơn, chính xác hơn. Có thể khẳng định rằng cấu tạo của tiếng Việt có khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử, là một chứng cớ khá rõ về sức sống của nó.

II. Nội dung và ý nghĩa tác phẩm

Nội dung: Bài văn chứng minh sự giàu có và đẹp đẽ của tiếng Việt trên nhiều phương diện. Sự phát triển của tiếng Việt với những phẩm chất bền vững và giàu khả năng sáng tạo…chứng tỏ sức sống dồi dào dân tộc.

Ý nghĩa: Văn bản đã khẳng định Tiếng Việt mang trong nó những giá trị văn hóa rất đáng tự hào của người Việt Nam và nêu lên trách nhiệm giữ gìn, phát triển tiếng nói dân tộc của mỗi người Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button