Giải Trí

Top 10 Cuốn sách hay nhất về ngoại giao

Top 10 Cuốn sách hay nhất về ngoại giao

Ngoại giao là một nghệ thuật tiến hành trong việc đàm phán, thương lượng giữa những người đại diện cho một nhóm hay một quốc gia. Thuật ngữ này thông thường đề cập đến ngoại giao quốc tế, việc chỉ đạo, thực hiện các mối quan hệ quốc tế thông qua sự can thiệp hay hoà giải của các nhà ngoại giao liên quan đến các vấn đề như kinh tế, thương mại, văn hoá, du lịch, chiến tranh và tạo nền hòa bình và thường gọi là bang giao hay đối ngoại. Về mặt xã hội, ngoại giao là việc sử dụng các tài xử trí, ứng biến để giành được sự thuận lợi, nó là một công cụ tạo ra cách diễn đạt các tuyên bố một cách không đối đầu, hay là một cách cử xử lịch thiệp, theo nghĩa này thì nó có nghĩa là xã giao. Hãy cùng toplist đọc ngay những cuốn sách hay về ngoại giao nhé.

Ngoại Giao Chuyên Biệt Hướng Đi, Ưu Tiên Mới Của Ngoại Giao Việt Nam Đến Năm 2030

Ngoại Giao Chuyên Biệt Hướng Đi, Ưu Tiên Mới Của Ngoại Giao Việt Nam Đến Năm 2030 gồm 9 chủ đề/vấn đề/lĩnh vực chuyên biệt, liên quan đến các vấn đề như lòng tin trong quan hệ quốc tế, trung gian hòa giải hay các lĩnh vực như ngoại giao năng lượng, ngoại giao nước, ngoại giao y tế…, bổ sung một cách nhìn mới cho chính sách đối ngoại Việt Nam trong 10 năm tới, mang tính chọn lọc, gợi mở.

Cuốn sách được chia thành từng phần để người đọc cảm thấy dễ hiểu, đây là một tác phẩm liên kết chặt chẽ với nhau, lĩnh vực này bổ sung với lĩnh vựa kia, tạo nên một bức tranh khá sinh động về nghề, về nghiệp ngoại giao. Lối viết chặt chẽ khiến người đọc không thể ngừng dở trang kế tiếp.

Link mua: https://tiki.vn/ngoai-giao-chuyen-biet-huong-di-uu-tien-moi-cua-ngoai-giao-viet-nam-den-nam-2030-sach-chuyen-khao-p73476090.html

Ngoại Giao Chuyên Biệt Hướng Đi, Ưu Tiên Mới Của Ngoại Giao Việt Nam Đến Năm 2030
Ngoại Giao Chuyên Biệt Hướng Đi, Ưu Tiên Mới Của Ngoại Giao Việt Nam Đến Năm 2030
Ngoại Giao Chuyên Biệt Hướng Đi, Ưu Tiên Mới Của Ngoại Giao Việt Nam Đến Năm 2030

Ngoại Giao Và Công Tác Ngoại Giao

“Ngoại Giao Và Công Tác Ngoại Giao” có thể được xem là sách chuyên khảo, là một giáo trình phục vụ việc giảng dạy và học tập trong ngành quan hệ quốc tế, là tài liệu tham khảo bổ ích phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ về hội nhập quốc tế., Được viết bởi GS. TS. Vũ Dương Huân, nguyên Giám đốc Học viện ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt nam ở Ba Lan, Ucraina, nguyên Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Viễn Đông, Liên Bang Nga.

Sách gồm 15 chương, giới thiệu một cách có hệ thống các nội dung của ngoại giao như: các khái niệm ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại giao, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, đàm phán ngoại giao, văn kiện ngoại giao, lễ tân ngoại giao, v.v…. Trong lần xuất bản này, tác giả đã sửa chữa, bổ sung thêm nhiều thông tin mới. Cách hành văn rõ ràng, nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Đây là cuốn sách rất quý, bạn nên đọc một lần.

Link mua: https://tiki.vn/ngoai-giao-va-cong-tac-ngoai-giao-p8093146.html

Ngoại Giao Và Công Tác Ngoại Giao
Ngoại Giao Và Công Tác Ngoại Giao
Ngoại Giao Và Công Tác Ngoại Giao
Ngoại Giao Và Công Tác Ngoại Giao

Văn Hóa Đối Ngoại Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Quốc Tế

Cuốn sách Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế sẽ giúp bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Cuốn sách hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa và văn hóa đối ngoại, trình bày kinh nghiệm của một số nước về phát triển văn hóa đối ngoại, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; đi sâu phân tích thực tiễn hoạt động văn hóa đối ngoại ở nước ta trong thời gian qua; đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của văn hóa đối ngoại Việt Nam trên cơ sở vận dụng các quan điểm, đường lối, chính sách văn hóa đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thực tiễn hoạt động đối ngoại ở nước ta.

Link mua: https://tiki.vn/van-hoa-doi-ngoai-viet-nam-trong-qua-trinh-hoi-nhap-quoc-te-sach-tham-khao-p66682001.html

Văn Hóa Đối Ngoại Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Quốc Tế
Văn Hóa Đối Ngoại Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Quốc Tế
Văn Hóa Đối Ngoại Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Quốc Tế
Văn Hóa Đối Ngoại Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Quốc Tế

Di Sản Hồ Chí Minh – Chúng Tôi Học Làm Ngoại Giao Với Bác Hồ

Tác giả là thế hệ cán bộ ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam. Thông qua các dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, tác giả đã viết ra 14 câu chuyện nhỏ kể lại những bài học tâm đắc của mình trong quá trình học làm ngoại giao với Bác Hồ.

“Đối với mọi người, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ngoại giao kiệt xuất. Nhưng riêng đối với chúng tôi, thế hệ cán bộ ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xuất thân từ cuộc kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ còn là một bậc thầy uyên bác có một không hai.”

Link mua: https://tiki.vn/di-san-ho-chi-minh-chung-toi-hoc-lam-ngoai-giao-voi-bac-ho-tai-ban-2020-p51903710.html

Di Sản Hồ Chí Minh - Chúng Tôi Học Làm Ngoại Giao Với Bác Hồ
Di Sản Hồ Chí Minh – Chúng Tôi Học Làm Ngoại Giao Với Bác Hồ
Di Sản Hồ Chí Minh - Chúng Tôi Học Làm Ngoại Giao Với Bác Hồ
Di Sản Hồ Chí Minh – Chúng Tôi Học Làm Ngoại Giao Với Bác Hồ

Ngoại Giao Cường Quốc Tầm Trung: Lý Thuyết, Thực Tiễn Quốc Tế Và Hàm Ý Cho Việt Nam

Cuốn sách Ngoại giao cường quốc tầm trung: Lý thuyết, thực tiễn quốc tế và hàm ý cho Việt Nam do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Thủy, Học viện Ngoại giao chủ biên làm rõ khung lý thuyết về khái niệm, tiêu chí xác định cường quốc tầm trung và phân tích nền ngoại giao cường quốc tầm trung trong bối cảnh quan hệ quốc tế hiện nay; đánh giá thực tiễn quốc tế về nền ngoại giao cường quốc tầm trung của các cường quốc tầm trung điển hình trên thế giới và khu vực để từ đó khái quát hóa thành những đặc điểm và công cụ của ngoại giao cường quốc tầm trung; từ khung lý luận và thực tiễn quốc tế đối chiếu với trường hợp Việt Nam, rút ra những bài học kinh nghiệm và khuyến nghị chính sách phục vụ quá trình triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới (đến năm 2030).

Cuốn sách sẽ góp phần quan trọng cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế, đối ngoại đa phương và song phương liên quan đến các cường quốc tầm trung và ngoại giao cường quốc tầm trung, đưa ra các gợi ý chính sách, đặc biệt là trong quan hệ với các cường quốc tầm trung cùng sự tham gia của Việt Nam vào các tổ chức khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc…; đề xuất những kiến nghị nhằm thực hiện ngoại giao song phương và đa phương với các cường quốc tầm trung và tại các diễn đàn, cơ chế khu vực và quốc tế một cách chủ động, tích cực và hiệu quả.

Link mua: https://tiki.vn/ngoai-giao-cuong-quoc-tam-trung-ly-thuyet-thuc-tien-quoc-te-va-ham-y-cho-viet-nam-sach-tham-khao-p107348606.html

Ngoại Giao Cường Quốc Tầm Trung: Lý Thuyết, Thực Tiễn Quốc Tế Và Hàm Ý Cho Việt Nam
Ngoại Giao Cường Quốc Tầm Trung: Lý Thuyết, Thực Tiễn Quốc Tế Và Hàm Ý Cho Việt Nam
Ngoại Giao Cường Quốc Tầm Trung: Lý Thuyết, Thực Tiễn Quốc Tế Và Hàm Ý Cho Việt Nam
Ngoại Giao Cường Quốc Tầm Trung: Lý Thuyết, Thực Tiễn Quốc Tế Và Hàm Ý Cho Việt Nam

D. Trump – Nghệ Thuật Đàm Phán

Quyển sách cho chúng ta thấy cách Trump làm việc mỗi ngày – cách ông điều hành công việc kinh doanh và cuộc sống – cũng như cách ông trò chuyện với bạn bè và gia đình, làm ăn với đối thủ, mua thành công những sòng bạc hàng đầu ở thành phố Atlantic, thay đổi bộ mặt của những cao ốc ở thành phố New York… và xây dựng những tòa nhà chọc trời trên thế giới.

D. Trump – Nghệ Thuật Đàm Phán đi sâu vào đầu óc của một doanh nhân xuất sắc và khám phá một cách khoa học chưa từng thấy về cách đàm phán một thương vụ thành công. Đây là một cuốn sách thú vị về đàm phán và kinh doanh – và là một cuốn sách nên đọc cho bất kỳ ai quan tâm đến đầu tư, bất động sản và thành công.

Link mua: https://tiki.vn/d-trump-nghe-thuat-dam-phan-tai-ban-2020-p52004412.html

Nghệ Thuật Đàm Phán
Nghệ Thuật Đàm Phán
Nghệ Thuật Đàm Phán
Nghệ Thuật Đàm Phán

Thuật Đàm Phán

“Thuật Đàm Phán” được viết bởi tác giả Brian Tracy, người đã đàm phán các hợp đồng trị giá hàng triệu đô-la. Nhờ trải nghiệm đó, ông đã đúc rút và đưa những bí quyết vào cuốn sách như một cuốn cẩm nang ngắn gọn giúp bạn trở thành một nhà thương thuyết bậc thầy nhờ: Sử dụng 6 phong cách đàm phán chính; Khai thác sức mạnh của cảm xúc trong quá trình đi đến thỏa thuận; Sử dụng thời gian như một lời thế; Chuẩn bị như một nhà đàm phán chuyên nghiệp và tiến vào bất cứ cuộc đàm phán nào với tư thế chủ động; Rõ ràng về những lĩnh vực bất đồng và nhất trí…

Đây là cuốn sách rất hay dành cho mọi đối tượng: Nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên, nhà quản trị doanh nghiệp, công nhân, hay thậm chí là bà nội trợ.

Link mua: https://tiki.vn/thuat-dam-phan-tai-ban-2018-p1738465.html

“Thuật Đàm Phán”
“Thuật Đàm Phán”

Giữ Thế Thượng Phong Trên Bàn Đàm Phán

Thương trường như chiến trường. Đối với những nhà kinh doanh, chiến lược gia luôn là những người đứng đầu, những thuyền trưởng tài ba của con thuyền với những thuyền viên là nhân viên trong công ty. Vận mệnh con thuyền ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Công ty có vượt qua được những sóng gió hay không? tất cả nằm dưới bàn tay tài ba của người đứng đầu tổ chức. Một người giỏi chưa chắc mọi tình huống đều có thể xử lý nhanh nhạy, tối ưu và ngược lại nhà quản lý tồi cũng không hẳn mọi ý kiến của họ đều không hữu ích.

Giữ thế thượng phong trên bàn đàm phán là những kế sách giúp nhà quản trị có thể áp dụng để tiếp tục lãnh đạo công ty một cách tốt nhất. Được đúc kết từ những bài học xương máu của những công ty đã từng gặp phải và áp dụng những chiến lược của riêng mình. Toàn bộ cuốn sách mỗi chương là một chiến lược, mỗi chiến lược được áp dụng trong một trường hợp cụ thể. Giúp các chiến lược gia có thể tham khảo và áp dụng đối với chính trường hợp của mình.

Link mua: https://tiki.vn/giu-the-thuong-phong-tren-ban-dam-phan-tai-ban-p3718921.html

Giữ Thế Thượng Phong Trên Bàn Đàm Phán
Giữ Thế Thượng Phong Trên Bàn Đàm Phán
Giữ Thế Thượng Phong Trên Bàn Đàm Phán
Giữ Thế Thượng Phong Trên Bàn Đàm Phán

Nghệ Thuật Đàm Phán Đỉnh Cao – Crucial Conversations

Nghệ Thuật Đàm Phán Đỉnh Cao – Crucial Conversations phân tích những diễn biến tâm lý ẩn sau mỗi biểu hiện của chúng ta trong các cuộc thảo luận quan trọng, từ đó đưa ra những giải pháp khả thi giúp định hướng suy nghĩ và hành động.

Cuốn sách Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao của nhóm tác giả Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan và Al Switzler là một bộ công cụ dành cho tất cả những ai muốn gặt hái thành công thông qua các cuộc đàm phán mang tính quyết định. Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao sẽ giúp bạn ra các mô hình chung của các cuộc đàm phán, thảo luận, cách thức kết nối những người khác cùng tham gia và lắng nghe họ.

Link mua: https://tiki.vn/nghe-thuat-dam-phan-dinh-cao-crucial-conversations-tang-bookmark-sang-tao-p29810894.html

Nghệ Thuật Đàm Phán Đỉnh Cao - Crucial Conversations
Nghệ Thuật Đàm Phán Đỉnh Cao – Crucial Conversations
Nghệ Thuật Đàm Phán Đỉnh Cao - Crucial Conversations
Nghệ Thuật Đàm Phán Đỉnh Cao – Crucial Conversations

Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì

Tác giả của cuốn sách là Herb Cohen- nhà đàm phán chuyên nghiệp trong hơn 40 năm, là cố vấn cho các tổng thống Jimmy Carter, Ronald Reagan về chống khủng bố, và là cố vấn cho các thương gia, tập đoàn và cơ quan chính phủ hàng đầu. Hoa kỳ như Bộ Ngoại giao, FIB, CIA, Bộ tư Pháp, Nhà Trắng…. Ngoài ra, ông còn tham gia giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ như Đại học Harvard, Đại học Michigan, viện Brookings, Học viện FBI.

Trong cuốn sách,tác giả chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm của 40 năm tham gia và kết thúc thành công hàng nghìn cuộc đàm phán lớn nhỏ. Cuốn sách không chỉ trình bày những yếu tố căn bản trong đàm phán và các kiểu đàm phán chủ yếu, mà còn đưa ra những ví dụ minh hoạ thú vị và thiết thực cho những hoàn cảnh khác nhau, đề xuất những giải pháp xử lý mềm dẻo, tế nhị nhưng hiệu quả mỗi tình huống hay xung đột, dù là trong gia đình (Khi trẻ con khóc đòi quà…), trong cuộc sống hàng ngày (Khi vợ bạn im lặng…..), trong công việc (Khi xin tăng lương….) hay môi trường kinh doanh (Khi khai thuế lợi tức, khi mua đất…). Vì thế, Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất tại Mỹ hơn 9 tháng liền, và đã được dịch ra trên 20 thứ tiếng.

Link mua: https://tiki.vn/ban-co-the-dam-phan-bat-cu-dieu-gi-tang-kem-bookmark-tiki-p21922436.html

Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì
Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì
Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì
Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì

Hi vọng 10 cuốn sách trên đây sẽ làm bạn hài lòng, có thêm nhiều kiến thức về ngoại giao chính trị cũng như ngoại giao xã hội. Chúc các bạn có những phút giây thoải mái, tuyệt vời bên những cuốn sách hay và ý nghĩa của nhân loại.

 

sách hay về ngoại giao bộ ngoại giao bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì “đàm phán bất kỳ ai”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button