Giải Trí

Top 5 Bài soạn Viết biên bản (Ngữ văn 6 sách Cánh Diều) hay nhất

Top 5 Bài soạn Viết biên bản (Ngữ văn 6 sách Cánh Diều) hay nhất

Tùy theo nội dung của từng vụ việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: biên bản ghi chép về một vụ việc hay một cuộc họp. Để viết được một biên bản, cần thực hiện theo quy trình dưới đây: Xác định nội dung của biên bản, thể hiện nội dung đó ở tên của biên bản; Thu thập thông tin liên quan đến sự việc để viết nội dung của biên bản; Tiến hành viết biên bản theo mẫu; Đọc, rà soát và chỉnh sửa biên bản (nếu cần). Dưới đây là những Bài soạn Viết biên bản (Ngữ văn 6 sách Cánh Diều) hay nhất mà Toplist đã sưu tầm và tổng hợp.

Bài tham khảo số 1

1. Định hướng

a) Tùy theo nội dung của từng vụ việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: biên bản ghi chép về một vụ việc hay một cuộc họp.

b) Để viết được một biên bản, cần thực hiện theo quy trình dưới đây:

Xác định nội dung của biên bản, thể hiện nội dung đó ở tên của biên bản.Thu thập thông tin liên quan đến sự việc để viết nội dung của biên bản Tiến hành viết biên bản theo mẫu.Đọc, rà soát và chỉnh sửa biên bản (nếu cần).

2. Thực hành

Bài tập: Để hưởng ứng Ngày Trái Đất 22-4, trong giờ sinh hoạt lớp, lớp em đã tổ chức thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”. Em hay ghi lại biên bản của buổi thảo luận đó. Có thể viết tay hoặc tạo lập văn bản trên máy tính.

a) Chuẩn bị

Xác định mục đích ghi biên bản: ghi chép về nội dung buổi thảo luận.Chuẩn bị phương tiện ghi biên bản.Xem trước mẫu biên bản để nắm được bố cục của một biên bản.Ngồi ở vị trí dễ quan sát và lắng nghe mọi người để thu thập thông tin phục vụ cho việc ghi biên bản.

b) Viết

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

LỚP 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”

Thời gian bắt đầu: 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Phòng học lớp 6A1 trường THCS Lê Lợi

Thành phần tham gia: giáo viên chủ nhiệm, 42 đội viên chi đội 6A1

Chủ trì: Nguyễn Nhật Linh – Lớp trưởng

Thư kí: Phạm Việt Hà – Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt

(1) Lớp trưởng Nguyễn Nhật Linh đứng lên tổ chức thảo luận, yêu cầu các tổ đưa ra ý kiến về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.

(2) Các tổ lần lượt trình bày ý kiến.

(3) Lớp trưởng Nguyễn Nhật Linh tổng kết và thư kí Phạm Việt Hà ghi lại trên bảng các ý kiến của cả lớp:

Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon mà thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế”Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 03 năm 2022

Thư kí

Phạm Việt Hà

Chủ tọa

Linh

Nguyễn Nhật Linh

c) Kiểm tra và chỉnh sửa

Hình minh hoạ

Bài tham khảo số 2

Định hướng

a. Tùy theo nội dung của từng việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: Bản ghi chép về một vụ việc hay một cuộc họp thảo luận.

b. Để viết được văn bản cần thực hiện quy trình:

Thực hành

Trả lời câu hỏi (trang 106 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương pháp giải:

Em tham khảo và chuẩn bị làm bài theo các bước dưới đây:

Chuẩn bịTìm ý và lập dàn ýViếtKiểm tra và chỉnh sửa

Lời giải chi tiết:

BIÊN BẢN THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ “HẠN CHẾ SỬ DỤNG BAO BÌ NI LÔNG” VÀ “CHẤT THẢI NHỰA”

Thời gian bắt đầu: 14 giờ ngày 02 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Lớp 6A trường THCS Nghĩa Tân

Thành phần tham gia: giáo viên chủ nhiệm, 42 đội viên chi đội 6A

Chủ trì: Trần Minh Nhật – Lớp trưởng

Thư kí: Ngô Lan Anh – Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt:

(1) Lớp trưởng Trần Minh Nhật đứng lên tổ chức cả lớp thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa.”

Về hoạt động thảo luận đưa ra ý kiến về “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông” và “chất thải nhựa”

– Sau khi hoạt động thảo luận, tổ trưởng các tổ đưa ra ý kiến và được tổng hợp lại như sau:

Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế”.Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.Phía địa phương hỗ trợ xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông

– Ý kiến của một số cá nhân bổ sung:

Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu íchBổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 15h45 ngày 02 tháng 03 năm 2022

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Bài tham khảo số 3

Thực hành – Soạn Viết biên bản trang 104 Ngữ văn 6 tập 2 (Cánh Diều)

Bài tập: Để hưởng ứng Ngày trái đất 22-4, trong giờ sinh hoạt lớp, lớp em đã tổ chức thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa “. Em hãy ghi lại biên bản của buổi thảo luận đó. Có thể viết tay hoặc tạo lập văn bản trên máy tính

a) Chuẩn bị

Xác định mục đích ghi biên bản: ghi chép về nội dung buổi thảo luận.Chuẩn bị phương tiện ghi biên bản. (viết tay hoặc tạo lập văn bản trên máy tính.Xem trước mẫu biên bản để nắm được bố cục của một biên bản.Ngồi ở vị trí dễ quan sát và lắng nghe mọi người để thu thập thông tin phục vụ cho việc ghi biên bản.

b) Viết – Soạn Viết biên bản trang 104 Ngữ văn 6 tập 2 (Cánh Diều)

Trường THCS Nguyễn Tất Thành

Lớp 6A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

V/v: Sinh hoạt lớp thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 30 phút, thứ hai, ngày … tháng … năm 202..

Địa điểm: Phòng học lớp 6A trường THCS Nguyễn Tất Thành

Thành phần tham gia: Giáo viên chủ nhiệm, 35 đội viên chi đội 6A

Chủ trì: Nguyễn Văn A – Lớp trưởng

Thư kí: Phạm Minh B – Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt

(1) Lớp trưởng Nguyễn Văn A đứng lên tổ chức thảo luận, nêu đề tài và mục đích, yêu cầu các tổ đưa ra ý kiến về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.

(2) Thảo luận theo tổ, các thành viên đưa ra ý kiến, và tổng hợp. Đại diện các tổ lần lượt trình bày ý kiến.

(3) Lớp trưởng Nguyễn Văn A tổng kết và thư kí Phạm Minh B ghi lại trên bảng các ý kiến của cả lớp:

Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon mà thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế” Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.Tổ chức buổi ra quân thu gom, phân loại rác thải

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 9 giờ 30 phút ngày … tháng … năm 202…

Thư kí Chủ tọa

Kiểm tra và chỉnh sửa

Bổ sung các góp ý của của tập thể (nếu có)Đọc lại biên bảnXem xét, phát hiện và sửa các lỗi về nội dung và hình thức của biên bản.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Bài tham khảo số 4

Thực hành

Trả lời câu hỏi (trang 106 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Bài tập: Để hưởng ứng Ngày trái đất 22-4, lớp em đã tổ chức thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa” trong giờ sinh hoạt lớp”. Em hãy ghi lại biên bản của buổi thảo luận đó. Có thể viết tay hoặc tạo lập văn bản trên máy tính.

Phương pháp giải:

Em tham khảo và chuẩn bị làm bài theo các bước dưới đây:

Chuẩn bịTìm ý và lập dàn ýViếtKiểm tra và chỉnh sửa

Lời giải chi tiết:

BIÊN BẢN THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ “HẠN CHẾ SỬ DỤNG BAO BÌ NI LÔNG” VÀ “CHẤT THẢI NHỰA”

Thời gian bắt đầu: 14 giờ ngày 02 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Lớp 6A trường THCS Nghĩa Tân

Thành phần tham gia: giáo viên chủ nhiệm, 42 đội viên chi đội 6A

Chủ trì: Trần Minh Nhật – Lớp trưởng

Thư kí: Ngô Lan Anh – Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt:

Lớp trưởng Trần Minh Nhật đứng lên tổ chức cả lớp thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa.

Về hoạt động thảo luận đưa ra ý kiến về “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông” và “chất thải nhựa”:Sau khi hoạt động thảo luận, tổ trưởng các tổ đưa ra ý kiến và được tổng hợp lại như sau:Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế”.Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.Phía địa phương hỗ trợ xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông

Ý kiến của một số cá nhân bổ sung:

Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu ích.Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn rác thải.Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 15h45 ngày 02 tháng 03 năm 2022

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Bài tham khảo số 5

1.1. Định hướng

a. Tùy theo nội dung của từng vụ việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: Biên bản ghi chép về một vụ việc hay một cuộc họp.

Bạn đang xem: Viết biên bản – Ngữ văn 6 Cánh diều

b. Để viết được một biên bản, cần thực hiện theo quy trình dưới đây:

Xác định nội dung của biên bản, thể hiện nội dung đó ở tên của biên bản.Thu thập thông tin liên quan đến sự việc để viết nội dung của biên bản.Tiến hành viết biên bản theo mẫu.Đọc, rà soát và chỉnh sửa biên bản.

1.2. Thực hành

Thực hành: Để hưởng ứng Ngày trái đất 22-4, lớp em đã tổ chức thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa” trong giờ sinh hoạt lớp”. Em hãy ghi lại biên bản của buổi thảo luận đó. Có thể viết tay hoặc tạo lập văn bản trên máy tính:

a. Chuẩn bị:

Xác định mục đích ghi biên bản: ghi chép về nội dung buổi thảo luận.Chuẩn bị phương tiện ghi biên bản. (viết tay hoặc tạo lập văn bản trên máy tính.Xem trước mẫu biên bản để nắm được bố cục của một biên bản.Ngồi ở vị trí dễ quan sát và lắng nghe mọi người để thu thập thông tin phục vụ cho việc ghi biên bản.

b. Viết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Sinh hoạt lớp thảo luận về chủ đề: Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 30 phút, thứ hai, ngày … tháng … năm 202..

Địa điểm: Phòng học lớp 6A trường THCS Nguyễn Tất Thành

Thành phần tham gia: Giáo viên chủ nhiệm, 35 đội viên chi đội 6A

Chủ trì: Nguyễn Văn A – Lớp trưởng

Thư kí: Phạm Minh B – Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt

(1) Lớp trưởng Nguyễn Văn A đứng lên tổ chức thảo luận, nêu đề tài và mục đích, yêu cầu các tổ đưa ra ý kiến về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.

(2) Thảo luận theo tổ, các thành viên đưa ra ý kiến, và tổng hợp. Đại diện các tổ lần lượt trình bày ý kiến.

(3) Lớp trưởng Nguyễn Văn A tổng kết và thư kí Phạm Minh B ghi lại trên bảng các ý kiến của cả lớp:

Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon mà thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế”Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.Tổ chức buổi ra quân thu gom, phân loại rác thải

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 9 giờ 30 phút ngày … tháng … năm 202…

c. Kiểm tra, chỉnh sửa:

Bổ sung các góp ý của của tập thể (nếu có)Đọc lại biên bảnXem xét, phát hiện và sửa các lỗi về nội dung và hình thức của biên bản.

Bài tập: Theo em, biên bản có vai trò gì?

a. Hướng dẫn giải: Các em có thể tham khảo sách, báo, internet,… để giải bài tập này.

b. Lời giải chi tiết:

Biên bản ghi chép những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Đây được xem như một loại tài liệu lịch sử, không có hiệu lực pháp lý nhưng lại là căn cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra.Từ những nội dung trong biên bản, có thể là yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo hoặc những ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân, đơn vị có liên quan,… để có thể điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả hơn.Biên bản như lời nhắc nhở của các cá nhân, đơn vị đã ký xác nhận trong biên bản và chuyển các cam kết của họ vào danh sách công việc phải thực hiện.Bên cạnh đó biên bản sẽ giúp cho những người có liên quan trước khi bắt đầu cuộc họp tiếp theo có cùng nội dung có thể theo dõi và kiểm tra tính chính xác của công việc cần thực hiện.

Lời kết

Học xong bài này, các em cần nắm:

Phân tích được một biên bản cụ thể.Biết cách viết một biên bản khi cần.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Biên bản ghi chép những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Đây được xem như một loại tài liệu lịch sử, không có hiệu lực pháp lý nhưng lại là căn cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Từ những nội dung trong biên bản, có thể là yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo hoặc những ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân, đơn vị có liên quan,… để có thể điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả hơn.

 

bài soạn viết biên bản ngữ văn 6 sách cánh diều hay nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button