Giáo Dục

Top đề thi trắc nghiệm chất lượng môn Toán 10 giữa học kỳ 1

Big Data VN mời các em cùng thử sức với 10 đề thi trắc nghiệm chất lượng môn Toán 10 giữa học kỳ 1 được sưu tầm trong tài liệu hôm nay, hi vọng các câu hỏi trong những bài kiểm tra sẽ giúp các em tự tin trong bài kiểm tra trên lớp của mình.

Top đề thi trắc nghiệm chất lượng môn Toán 10 giữa học kỳ 1 do thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn) biên soạn, mỗi đề thi đều gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập, thời gian làm bài mỗi đề là 90 phút.

Đề thi trắc nghiệm chất lượng giữa học kỳ I môn Toán 10

Một số câu hỏi hay trong bộ đề thi:

1. Người ta tiêm một loại thuốc vào mạch máu ở cánh tay phải của một bệnh nhân. Sau thời gian t giờ, nồng độ thuốc hấp thụ trong máu của bệnh nhân đó được xác định theo công thức
$C(t) = frac{0,28t}{t^2 + 4}$. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì nồng độ thuốc hấp thụ trong máu của bệnh nhân đó là cao nhất?
2. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của a nhỏ hơn 20 để phương trình: x2 – 6ax + 2 – 2a + 9a2 = 0 có hai nghiệm đều lớn hơn 3?
3. Giả sử phương trình x2 – (2m – 1)x + m – 2 = 0 có 2 hai nghiệm a, b. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = a2 + b2?

Trên đây là 10 đề thi trắc nghiệm chất lượng môn Toán 10 giữa học kỳ 1, đáp án sẽ được in màu đỏ, các em cùng tự giải để ra được đáp án đúng nha. Các em cùng thử sức với Bộ Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm lớp 10 môn Toán ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button