Giáo Dục

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22: Các ngành công nghiệp trọng điểm (Có đáp án)


Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22: Các ngành công nghiệp trọng điểm (Có đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hay được website sưu tầm để gửi tới quý thầy cô và các em học sinh nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Địa lý cấp THPT.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22: Các ngành công nghiệp trọng điểm (Có đáp án) vừa được website.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được website.com tổng hợp lại 10 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Đại lý Việt Nam trang 22 về các ngành công nghiệp trọng điểm và có đáp án đi kèm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

 • Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19: Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi (Có đáp án)
 • Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 20: Thủy sản – lâm nghiệp (Có đáp án)
 • Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 21: Công nghiệp chung (Có đáp án)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000MW?

A. Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau.

B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mỹ.

C. Phả Lại, Phú Mỹ, Trà Nóc.

D. Bà Rịa, Phả Lại, Uông Bí.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất dưới 1000MW của vùng Đông Nam Bộ?

A. Thủ Đức, Phú Mỹ.

B. Bà Rịa, Thủ Đức.

C. Bà Rịa, Trà Nóc.

D. Phú Mỹ,Trà Nóc

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn?

A. Hải Phòng, Hà Nội.

B. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.

C. Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

D. Đà Nẵng, Hà Nội.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có quy mô lớn?

A. Hải Phòng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một.

B. Hải Phòng, Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

C. Hải Phòng, Nha Trang, Hải Dương, Đà Nẵng.

D. Hải Phòng, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Biên Hòa.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Huế có những ngành sản xuất hàng tiêu dùng nào dưới đây?

A. Dệt, may; da, giày; giấy, in, văn phòng phẩm.

B. Dệt, may; da, giày; gỗ, giấy, xenlulo.

C. Dệt, may; gỗ, giấy, xenlulo; giấy, in, văn phòng phẩm

D. Gỗ, giấy, xenlulo; da, giày; giấy, in, văn phòng phẩm

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô vừa của vùng đồng bằng Sông Hồng?

A. Hải Phòng, Hải Dương.

B. Hải Dương, Nam Định.

C. Nam Định, Hạ Long.

D. Hải Phòng, Nam Định.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn của vùng đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Long Xuyên, Cần Thơ.

B. Sóc Trăng, Rạch Giá.

C. Cà Mau, Cần Thơ.

D. Cà Mau, Rạch Giá.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về sản lượng khai thác dầu thô và than sạch của cả nước từ năm 2000 đến năm 2007?

A. Sản lượng dầu có xu hướng giảm.

B. Sản lượng than có tốc độ tăng nhanh hơn dầu.

C. Sản lượng than có tốc độ tăng liên tục.

D. Sản lượng khai thác dầu và than tăng liên tục qua các năm.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007?

A. Giá trị sản xuất dệt may, da giày, giấy-in-văn phòng phẩm tăng liên tục.

B. Giá trị sản xuất dệt may giảm, da giày tăng, giấy in, văn phòng phẩm.

C. Giá trị sản xuất da giày giảm, dệt may-giấy-in-văn phòng phẩm.

D. Giá trị sản xuất dệt may, da giày, giấy-in-văn phòng phẩm giảm liên tục.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007?

A. Da giày có giá trị thấp hơn giấy-in-văn phòng phẩm.

B. Dệt may luôn chiếm giá trị cao nhất.

C. Sản xuất giấy-in-văn phòng phẩm có xu hướng giảm.

D. Da giày tăng và chiếm giá trị lớn nhất.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 và trang 17, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Quy Nhơn

B. Nha Trang

C. Đà Nẵng

D. Phan Thiết

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành công nghiệp chế biến lương thực?

A. Biên Hòa

B. Thủ Dầu Một

C. Cần Thơ

D. Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 và trang 17, trong các nhà máy thủy điện sau đây, nhà máy thủy điện nào không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Cửa Đạt

B. Thác Bà

C. Hòa Bình

D. Tuyên Quang

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành công nghiệp dệt, may?

A. Phúc Yên

B. Hà Nội

C. Thanh Hóa

D. Hạ Long

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, đường dây tải điện 500kV Bắc –Nam chạy từ

A. Hòa Bình –Thủ Đức.

B. Hòa Bình –Phú Lâm.

C. Hòa Bình –Pleiku.

D. Đà Nẵng –Phú Lâm.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trong các nhà máy điện sau đây, nhà máy điện nào là nhà máy thủy điện đang xây dựng?

A. Thác Bà

B. Hòa Bình

C. Sơn La

D. Tuyên Quang

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có các ngành công nghiệp chế biến nhiều nhất?

A. Biên Hòa

B. Thành phố Hồ Chí Minh

C. Đà Nẵng

D. Hải Phòng

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 và trang 17, trong các nhà máy thủy điện sau đây, nhà máy thủy điện nào không thuộc vùng Tây Nguyên?

A. Đại Ninh

B. Trị An

C. Đrây Hling

D. Yaly

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành công nghiệp da, giày?

A. Hạ Long

B. Nam Định

C. Hải Phòng

D. Việt Trì

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000MW?

A. Ninh Bình

B. Na Dương

C. Uông Bí

D. Phả Lại

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm các ngành công nghiệp trọng điểm

1, A

2, B

3, B

4, D

5, A

6, B

7, C

8, D

9, A

10, B

11, B

12, A

13, A

14, B

15, B

16, C

17, B

18, B

19, C

20, D

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22: Các ngành công nghiệp trọng điểm (Có đáp án), mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12…

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn GDCD

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button