Giáo Dục

Trắc nghiệm Chữa lỗi dùng từ


Trắc nghiệm Chữa lỗi dùng từ

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6: Chữa lỗi dùng từ bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức phần Tiếng Việt – Ngữ văn lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Trắc nghiệm Chữa lỗi dùng từ lớp 6

Câu 1. Các lỗi về từ ngữ thường gặp:

A. Lỗi lặp từ

B. Lỗi dùng sai từ

C. Lỗi dùng sai nghĩa của từ

D. Cả ba Đáp án trên

Đáp án D

Câu 2. Chữa lỗi dùng từ trong câu sau: “Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý bạn An”

A. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý.

B. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý bạn.

C. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý An.

D. Không sửa câu trên được

Đáp án A

Câu 3. Từ “lãng mạng” là từ dùng đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án: B

→ Lãng mạng là từ sai, từ chính xác: lãng mạn

Câu 4. Câu “quá trình phát triển từ hạt mầm lên cây được gọi là quá trình trưởng thành của cây. Từ trưởng thành dùng đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án: B

→ Từ trưởng thành chỉ sử dụng để nói về sự phát triển của con người về thể chất, tinh thần.

Câu 5. Câu “mẹ rất quan tâm với việc học tập, sinh hoạt của em”, từ nào sử dụng sai?

A. Rất

B. Quan tâm

C. Với

D. Việc

Đáp án C

→ Sử dụng sai liên từ với

Câu 6. Câu “vì một tương lai sáng lạng” từ “sáng lạng” đùng dúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án B

→ Từ sáng lạng là từ dùng sai. Từ chính xác: Sáng lạn

Câu 7. Câu “Trời lạnh, An vẫn mặc áo phong thanh” từ dùng sai “phong thanh”, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án B

→ Từ phong thanh dùng sai, cần sửa lại thành phong phanh

Câu 8. Một bạn học sinh viết các từ “cổ chuyền”, “bánh trưng”, “dủi do” đúng chính tả chưa?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án B

→ Các từ trên đều viết sai chính tả ch/ tr; r/ d. Sửa thành: bánh chưng, cổ truyền, rủi ro

Trên đây website tổng hợp các kiến thức Trắc nghiệm Chữa lỗi dùng từ bao gồm 8 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh ôn lại bài tập Tiếng Việt trong chương trình Ngữ văn lớp 6 tập 1, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button