Giáo Dục

Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 20


website xin trân trọng giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 20: Lớp vỏ địa lí – Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 10.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Lớp vỏ địa lí – Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Câu 1: Nguyên nhân nào sau đây tạo nên quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?

A. Tác động của bức xạ Mặt Trời.

B. Tác động đồng thời của nội lực và ngoại lực.

C. Sự phân hủy các chất phóng xạ trong lòng Trái Đất.

D. Sự dịch chuyển của vật chất theo quy luật trọng lực bên trong Trái đất

Câu 2: Giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí là

A. Giới hạn phía dưới của thủy quyển và thạch quyển.

B. Đáy vực thẳm đại dương và hết thạch quyển trên lục địa.

C. Hết tầng trầm tích của vỏ trái đất.

D. Đáy vực thẳm đại dương và hết lớp vỏ phong hóa trên lục địa.

Câu 3: Hiện tượng Elnino dẫn đến sự thay đổi nào sau đây ở hoang mạc Atacama?

A. Lượng mưa rất thấp.

B. Sự sống bị hủy diệt,

C. Đất đai cằn cỗi, nghèo dinh dưỡng.

D. Các lòng cạn biến thành các dòng sông.

Câu 4: Việc phá rừng đầu nguồn dẫn đến hệ quả nào sau đây?

A. Khí hậu điều hòa.

B. Mực nước ngầm nâng cao.

C. Đất đai xói mòn, rửa trôi.

D. Mở rộng phạm vi cư trú của động thực vật.

Câu 5: Sự biến đổi khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt dẫn đến hệ quả nào sau đây?

A. Thực vật trở nên nghèo nàn.

B. Mực nước sông ngòi bị hạ thấp.

C. Làm giảm quá trình xói mòn, rửa trôi.

D. Quá trình phá hủy đá và hình thành đất nhanh hơn.

Câu 6: Muốn sử dụng bất kì một lãnh thổ nào, cần phải

A. Nghiên cứu kĩ càng yếu tố khí quyển, thạch quyển.

B. Nghiên cứu kĩ càng yếu tố thạch quyển, sinh quyển,

C. Nghiên cứu kĩ càng yếu tố khí quyển, thủy quyển.

D. Nghiên cứu kĩ càng và toàn diện các điều kiện địa lí.

Câu 7: Lớp vỏ địa lí còn được gọi là?

A. Lớp phủ thực vật.

B. Lớp vỏ cảnh quan.

C. Lớp vỏ Trái Đất.

D. Lớp thổ nhưỡng.

Câu 8: Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương

A. Đáy thềm lục địa.

B. Độ sâu khoảng 5000m.

C. Độ sâu khoảng 8000m.

D. Vực thẳm đại dương.

Câu 9: Giới hạn của lớp vỏ địa lí ở lục địa

A.Giới hạn của lớp vỏ Trái Đất.

B. Giới hạn của lớp vỏ phong hóa.

C. Giới hạn của tầng trầm tích.

D. Giới hạn của tầng badan.

Câu 10: Vào thời kì băng hà, khí hậu lạnh đi không dẫn đến sự thay đổi sau đây?

A. Bề mặt lục địa bị chia cắt mạnh mẽ.

B. Quá trình hình thành đất diễn ra rất yếu.

c. Các lớp băng hà rộng lớn được hình thành trên lục địa, hạ thấp mực nước ở các đại dương.

D. Hạn chế sự di cư của các động vật trên cạn, sinh vật dưới nước hoạt động tự do hơn.

Câu 11: Mối quan hệ qua lại lẫn nhau của các thành phần vật chất giữa các quyển trong lớp vỏ địa lí tạo nên

A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh.

B. Quy luật địa đới.

C. Quy luật phi địa đới.

D. Quy luật đai cao.

Câu 12: Chiều dày của lớp vỏ địa lí

A. Từ 25-30 km

B. Từ 30-35 km

C. Từ 30-40 km

C. Từ 35-40 km

Câu 13: Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) bao gồm

A. Toàn bộ vỏ trái đất

B. Vỏ trái đất và khí quyển bên trên

C. Toàn bộ các địa quyển

D. Các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Câu 14: Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí là

A. Giới hạn trên của tầng đối lưu trong khí quyển.

B. Giới hạn dưới của lớp ôdôn trong khí quyển.

C. Giới hạn trên của tầng bình lưu trong khí quyển.

D. Toàn bộ khí quyển của trái đất.

Câu 15: Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí trùng với giới hạn phía trên của

A. Khí quyển. B. Thủy quyển. C. Sinh quyển. D. Thổ nhưỡng quyển.

Câu 16: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa

A. Các địa quyển

B. Các bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.

C. Các thành phần trong lớp vỏ địa lí.

D. Lớp vỏ địa lí và vỏ trái đất.

Câu 17: Khí hậu chuyển từ khô hạn sang ẩm ướt dẫn đến sự biến đổi của dòng chảy, thảm thực vật, thổ nhưỡng là biểu hiện của sự biến đổi theo quy luật?

A. Địa ô.

B. Địa đới.

C. Đai cao.

D. Thống nhất và hoàn chỉnh.

Câu 18: Qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là

A. Quy luật về mối quan hệ qui định lẫn nhau giữa các thành phần của lớp vỏ địa lí

B. Quy luật về mối quan hệ qui định lẫn nhau giữa các bộ phận của trái đất

C. Quy luật về mối quan hệ qui định lẫn nhau giữa các loài trong sinh vật

D. Quy luật về mối quan hệ qui định lẫn nhau giữa các tầng của khí quyển

Câu 19: Hiện tượng đất đai bị xói mòn trơ sỏi đá là do các hoạt động sản xuất nào của con người gây nên?

A. Khai thác khoáng sản.

B. Ngăn đập làm thủy điện.

C. Phá rừng đầu nguồn.

D. Khí hậu biến đổi.

Câu 20: Theo quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, muốn đưa bất kì lãnh thổ nào sử dụng vào mục đích kinh tế, cần phải

A. Nghiên cứu kĩ khí hậu, đất đai.

B. Nghiên cứu địa chất, địa hình.

C. Nghiên cứu khí hậu, đất đai, địa hình.

D. Nghiên cứu toàn diện tất cả các yếu tố địa lí.

Câu 21: Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí là

A. Giới hạn trên của tầng đối lưu trong khí quyển.

B. Giới hạn dưới của lớp ôdôn trong khí quyển.

C. Giới hạn trên của tầng bình lưu trong khí quyển.

D. Toàn bộ khí quyển của trái đất.

Câu 22: Nguyên nhân tạo nên sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là

A. Lớp vỏ địa lí được hình thành với sự góp mặt từ thành phần của tất cả các địa quyển.

B. Lớp vỏ địa lí là một thể liên tục, không cắt rời trên bề mặt trái đất.

C. Các thành phần của lớp vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau.

D. Các thành phần và toàn bộ lớp vỏ địa lí không ngừng biến đổi.

Câu 23: Đâu là tác động tiêu cực của con người tới các thành phần tự nhiên?

A. Con người chặt phá rừng bừa bãi.

B. Bón phân, cày xới đất.

C. Trồng rừng ngập mặn ven biển.

D. Phát triển mô hình nông – lâm kết hợp.

Câu 24: Về đặc điểm của lớp vỏ địa lí, nhận định nào dưới đây là chưa chính xác?

A. Tầng badan nằm trong giới hạn của lớp vỏ địa lí

B. Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí là phía dưới của lớp ô – dôn

C. Lớp vỏ địa lí ở lục địa không bao gồm tất cả các lớp của vỏ lục địa

D. Trong lớp vỏ địa lí, các quyển có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 20: Lớp vỏ địa lí – Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 10, Giải bài tập Địa lí 10, Giải tập bản đồ Địa lí 10, Giải Vở BT Địa Lí 10, Giải bài tập Địa lí 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button