Giáo Dục

Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 34


website xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 34: Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 10.

  • Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 33 Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
  • Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 35 Vai trò, nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
  • Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 34: Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới vừa được website.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 17 câu hỏi trắc nghiệm. Bộ câu hỏi có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Cho bảng số liệu

trắc nghiệm địa lý lớp 10

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu trên, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp thời kì 1950 – 2003

A. Tròn B. Đường C. Miền D. Cột

Câu 2: Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết sản phẩm nào sau đây có tốc độ tăng trưởng thời kì 1950 – 2003 nhanh nhất?

A. Than. B. Điện. C. Thép. D. Dầu mỏ.

Câu 3: Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết sản phẩm nào sau đây có tốc độ tăng trưởng thời kì 1950 – 2003 chậm nhất?

A. Than. B. Điện, C. Thép. D. Dầu mỏ.

Câu 4: Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết sản phẩm nào sau đây có tốc độ tăng trưởng thời kì 1950 – 2003 đứng vào hàng thứ hai?

A. Than. B. Điện, C. Thép. D. Dầu mỏ.

Câu 5: Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết sản phẩm nào sau đây có tốc độ tăng trưởng thời kì 1950 – 2003 đứng vào hàng thứ ba?

A. Than B. Điện, C. Thép D. Dầu mỏ.

Câu 6: Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết than, dầu mỏ, điện thuộc ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Cơ khí B. Luyện kim C. Năng lượng. D. Hóa chất

Cho bảng số liệu:
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 – 2013

trắc nghiệm địa lý lớp 10

Câu 7: Để thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột ghép.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ đường.

Câu 8: Để thể hiện sản lượng điện và thép của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột hoặc đường.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp (cột, đường).

Câu 9: Thép là sản phẩm của ngành công nghiệp

A. Thực phẩm.

B. Sản phẩm hàng tiêu dùng.

C. Luyện kim.

D. Điện tử – tin học.

Câu 10: Nhận xét nào dưới đây là đúng về tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2013?

A. Than có tốc độ tăng trưởng không ổn định qua các năm.

B. Đào mỏ có tốc độ tăng liên tục qua các năm.

C. Điện có tốc độ tăng nhanh nhất.

D. Thép có tốc độ tăng thấp nhất.

Câu 11: Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ đường.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ tròn.

Câu 12: Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của thế giới qua các năm lần lượt là

A. 143,0%; 186,1%; 291,2%; 331,0%; 376,9

B. 201,1%; 636,9%; 726,5 %; 691,2%; 705,5

C. 238,3%; 1223,6%; 1535,8%; 2199,4%; 2393,1%.

D. 183,1%; 407,4%; 460,3%; 621,7%; 737,0%.

Câu 13: Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng các sản phẩm trên năm 2013 lần lượt là

A. 376,9%; 705,5%; 2199,4%; 460,3%.

B. 291,2%; 746,5%; 1535,8%; 460,35%.

C. 331,0%; 691,2%; 2199,4%; 621,7%.

D. 376,9%; 705,55; 2393,1%; 737,0%.

Câu 14: Than, dầu mỏ, điện là sản phẩm của ngành công nghiệp.

A. Hóa chất.

B. Năng lượng.

C. Sản xuất vật liệu xây dựng.

D. Cơ khí.

Câu 15: Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh không phải do

A. Nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới

B. Có nhiều nguồn sản xuất điện.

C. Ngành này có hiệu quả kinh tế thấp.

D. Nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời

Câu 16: Ý nào dưới đây là đúng khi nói về sản lượng dầu mỏ trên thế giới?

A. Có sản lượng liên tục tăng.

B. Sản lượng khai thác không ổn định.

C. Sản lượng khai thác liên tục giảm.

D. Tất cả ý kiến trên đều đúng

Câu 17: Ý nào dưới đây là đúng khi nói về sản lượng dầu mỏ trên thế giới?

A. Có sản lượng liên tục tăng.

B. Sản lượng khai thác không ổn định.

C. Sản lượng khai thác liên tục giảm.

———————————

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 34: Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 10, Giải bài tập Địa lí 10, Giải tập bản đồ Địa lí 10, Giải Vở BT Địa Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button