Giáo Dục

Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 25


Trắc nghiệm Địa lý 6

Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 25 do website biên soạn, với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Địa khác nhau được xây dựng theo chương trình sách giáo khoa lớp 6 nhằm hỗ trợ quá trình dạy và học đạt chất lượng cao của thầy cô cùng các em.

Trắc nghiệm Địa lý 6 bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Câu 1: Dòng biển nóng Gơn-xrim chảy từ

A. chí tuyến Bắc xuống chí tuyến Nam

B. Chí tuyến Bắc lên Bắc Âu, Mỹ

C. Chảy từ Bắc xích đạo đến Bắc Âu, Mỹ

D. Chảy từ vùng cực Bắc xuống chí tuyến

Câu 2: Dòng biển lạnh Grơn-len, chảy từ

A. Vùng cực Bắc xuống chí tuyến

B. Vùng cực Bắc xuống cực Nam

C. Chảy từ Bắc xích đạo lên 30oB

D. Chảy từ xích đạo lên Đông Bắc

Câu 3: Dòng biển nóng Đông Úc, chảy từ xích đạo chảy về

A. Đông Nam.

B. Đông Bắc.

C. Tây Bắc.

D. Tây Nam.

Câu 4: Dòng biển lạnh Ben-ghê-la, chảy từ phía Nam lên

A. Tây Bắc.

B. 30oB.

C. Xích đạo.

D. Đông Bắc.

Câu 5: Hầu hết các dòng biển Nóng ở hai bán cầu đều xuất phát từ

A. xích đạo lên Tây Bắc.

B. cực Bắc xuống chí tuyến.

C. Vĩ độ Thấp chảy lên vùng vĩ độ Cao.

D. chảy từ phía Nam lên xích đạo.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 6

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B A A C C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button