Giáo Dục

Trắc nghiệm hóa học 9 Bài 22


Trắc nghiệm hóa học 9 Bài 22 Luyện tập chương 2: Kim loại

Trắc nghiệm hóa học 9 Bài 22 Luyện tập chương 2: Kim loại được website biên soạn gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, giúp các bạn ôn tập lại toàn bộ lý thuyết, dạng bài tập tính toán có chương 2 Hóa 9. Mời các bạn tham khảo.

A.Tóm tắt lý thuyết hóa 9 bài 22

1. Tính chất hoá học của kim loại

  • Dãy hoạt động hoá học của kim loại:

Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại

K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

Hãy lấy thí dụ cho mỗi trường hợp kim loại tác dụng với các chất sau và viết phương trình hoá học minh học.

+ Tác dụng với phi kim.

+ Tác dụng với nước.

+ Tác dụng với dung dịch axit.

+ Tác dụng với dung dịch muối.

2. Tính chất hoá học của kim loại nhôm và sắt có gì giống nhau và khác nhau?

  • Tính chất hoá học giống nhau

+ Nhôm, sắt có những tính chất hoá học của kim loại.

+ Nhôm, sắt đều không phản ứng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

  • Tính chất hoá học khác nhau

+ Nhôm có phản ứng với kiềm.

+ Khi tham gia phản ứng, nhôm tạo thành hợp chất trong đó nhôm chỉ có hoá trị (III), còn sắt tạo thành hợp chất, trong đó sắt có hoá trị (II) hoặc (III).

3. Hợp kim của sắt: thành phần, tính chất và sản xuất gang, thép.

  • Gang

Hợp kim của sắt và cacbon (2 – 5%). Ngoài ra còn một số nguyên tố khác như Si, Mn, S,…

Cứng, giòn hơn sắt

  • Thép 

Hợp kim của sắt, cacbon (< 2 %)

Có nhiều tính chất đặc biệt mà sắt không có như: tính đàn hồi, tính cứng, ít bị ăn mòn

B. Bài tập trắc nghiệm hóa 9 bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Phần câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Kim loại nào dưới đây dẫn điện tốt nhất

A. Cu

B. Ag

C. Al

D. Fe

Câu 2. Dung dịch ZnSO4 có lẫn một lượng nhỏ CuSO4. Dùng kim loại nào dưới đây để loại bỏ hết CuSO4 ra khỏi dung dịch trên?

A. Cu

B. Fe

C. Al

D. Zn

Câu 3. Dãy kim loại nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học

A. K, Al, Fe, Ag

B. Al, K, Ag, Fe

C. Ag, Fe, Al, K

D. Fe, Ag, K, Al

Câu 4. Dãy kim loại nào dưới đây không tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường

A. Na, K, Mg, Ba

B. Na, Fe, K, Mg

C. Na, Li, K, Ba

D. K, Al, K, Ba

Câu 5. Ở điều kiện thường, đinh sắt dễ bị ăn mòn nhanh nhất vì

A. để trong không khí khô

B. Nhúng vào cồn 90o

C. Để ngoài không khí ẩm

D. nhúng chìm trong nước cất

Câu 6. Thực hiện các thí nghiệm sau

1) Đốt dây sắt trong bình đựng khí oxi

2) Cho miếng kẽm tác dụng với HCl

3) Cho Sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng

4) Cho nhôm tác dụng với dung dịch kiềm NaOH

Số thí nghiệm phản ứng sinh ra khí hidro là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7. Fe không phản ứng được với dung dich nào dưới đây

A. Fe2(SO4)3

B. HCl loãng dư

C. dung dịch CuSO4

D. HNO3 đặc, nguội

Câu 8. Một hợp chất có chứa 70% sắt về khối lượng, còn lại là oxi. Công thức của hợp chất đó là

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. Fe2O2

Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 16 gam một kim loại vào dung dịch H2SO4 loãng thu được 5,6 lít khí H2. Xác định kim loại

A. Zn

B. Fe

C. Mg

D. Al

Câu 10. Để phân biệt 3 kim loại Fe, Mg, Al cần dùng

A. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH

B. Dung dịch NaOH và H2O

C. H2O và dung dịch HCl

D. Dung dịch CuCl2 và H2O

Câu 11. Dãy kim loại tác dụng được với HCl

A. Mg, Al, Pb, Cu

B. Fe, Pb, Ni, Ag

C. Mg, Al, Fe, Pb

D. Al, Mg, Cu, Zn

Câu 12. Khi cho kim loại Mg (dư) vào dung dịch gồm 2 muối Cu(NO3)2 và AgNO3, sản phẩm thu được gồm

A. hai kim loại và một muối

B. ba kim loại và một muối

C. ba kim loại và hai muối

D. hai kim loại và 2 muối

Câu 13. Cặp chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng

A. Fe và CuCl

B. Fe và Fe2(SO4)3

C. Fe và H2SO4 đặc nguội

D. Fe và HCl

Câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Gang, thép đều là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác

B. Có thể luyện thép bằng cách oxi hóa các chất có trong gang trắng

C. Trong thép hàm lượng cacbon lớn hơn trong gang

D. Gang, thép là hợp kim ít bị ăn mòn

Câu 15. Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn nhanh hơn

A. Kim loại để ngoài không khí ẩm

B. Kim loại để trong không khí khô

C. Kim loại ngâm trong nước

D. Kim loại để trong lọ đựng dung dịch H2SO4 loãng, có sục thêm khí oxi

C. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 bài 22

1B 2D 3C 4C 5C
6B 7D 8B 9A 10A
11C 12C 13C 14C 15D

…………………….

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

  • Hóa học 9 Bài 22: Luyện tập chương 2 Kim loại
  • Giải bài tập Hóa 9 Bài 22 SGK: Luyện tập Chương 2 Kim loại

website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm hóa học 9 Bài 22 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button