Giáo Dục

Trắc nghiệm Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)


Trắc nghiệm Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo) bao gồm 13 câu hỏi trắc nghiệm với các câu hỏi lý thuyết bám sát nội dung trọng tâm giúp các em học sinh củng cố kiến thức môn Lịch sử lớp 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 bài 22

Câu 1: Dương Phiêu giữ chức

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)

A. tướng quân

B. đô úy

C. thứ sử Giao Châu

D. thứ sử Ái Châu

Câu 2: Tướng của nhà Lương sang nước ta vào tháng 5 năm 545 tên là

A. Trần Bá Tiên.

B. Lục Dận

C. Dương Phiêu

D. Tiêu Tư

Câu 3: Trước sự tấn công của nhà Lương, Lý Nam đã cho lui quân về

A. Hát Môn

B. cửa sông Tô Lịch

C. của sông Hoàng

D. cửa sông Hồng

Câu 4: Hồ Điển Triệt bị đánh úp, Lý Nam Đế rút về

A. Phong Khê

B. Động Khuất Lão (Tam Nông – Phú Thọ)

C. đầm Dạ Trạch (Hưng Yên)

D. Bạch Hạc – Việt Trì

Câu 5: Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, Lý Bí trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến cho

A. Phạm Tu

B. Tinh Thiều

C. Triệu Quang Phục

D. Triệu Túc

Câu 6: Lý Nam Đế mất năm

A. 548

B. 549

C. 550

D. 551

Câu 7: Nhân dân sau này gọi Triệu Quang Phục là

A. Dạ Trạch Vương.

B. Điền Triệt Vương.

C. Gia Ninh Vương.

D. Khuất Lão Vương.

Câu 8: Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, Triệu Quang Phục đã

A. tiếp tục xây dựng lực lượng

B. lên ngôi vua.

C. đưa Lý Phật Tử lên làm vua.

D. tiến đánh sang đất Trung Quốc.

Câu 9: Đánh thắng quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi xưng vương:

A. Triệu Việt Vương

B. Phục Vương

C. Lý Việt Vương

D. Phục Việt Vương

Câu 10: 20 năm sau, Lý Phật Tử ở phía nam đã

A. kéo quân về cướp ngôi của Triệu Việt Vương.

B. về đầu quân cho Triệu Việt Vương.

C. thành lập một chính quyền ở phía Nam.

D. tiến quân sang Trung Quốc.

Câu 11: Hai mươi năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi lập ra:

A.Triều đại Lý

B.Triều đại hậu Lý Nam Đế

C.Triều đại hùng mạnh nhất lịch sử dân tộc

D. Triệu Lý Phật Tử

Câu 12: Vì sao Lý Phật Tử lại không sang chầu nhà Tùy ?

A. Do nhà Tùy không có lời mời trang trọng.

B. Do Lý Phật Tử bị ốm.

C. Do Lý Phật Tử ngại đường xá xa xôi.

D. Do Lý Phật Tử có lòng tự tôn dân tộc, không chấp nhận nước ta là một nước chư hầu của Trung Quốc.

Câu 13: Lý Phật Tử bị vây hãm ở Cổ Loa rồi bị bắt giải về Trung Quốc năm

A. 602

B. 603

C. 604

D. 605

Đáp án Câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đáp án

D

A

B

B

C

A

A

B

A

A

B

D

B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button