Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)


Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

website xin gửi đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX). Bài viết với những câu hỏi trắc nghiệm sử nhanh, nhưng vẫn bám sát nội dung trọng tâm của bài học, phù hợp để làm bài kiểm tra 15 phút cũng như ôn luyện tại nhà. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết tại đây nhé.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  • Làm online: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
  • Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 3: Trung Quốc
  • Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và các nước Mỹ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Bài 4 – Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Câu 1. Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?

A. Philíppin, Brunây, Xingapo B. Việt Nam, Lào, Campuchia

C. Xiêm (Thái Lan), Inđônêxia D. Malaixia, Miến Điện (Mianma)

Câu 2. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của

A. Thực dân Anh B. Thực dân Pháp

C. Thực dân Hà Lan D. Thực dân Tây Ban Nha

Câu 3. Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng

B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam

Câu 4. Ông vua nào ở Campuchia buộc phải chấp nhận quyền bảo hộ của thực dân Pháp?

A. Sivôtha B. Xihanúc

C. Nôrôđôm D. Pucômbô

Câu 5. Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1884?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng

B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam

Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bùng nổ cuối thế kỉ XIX là do

A. Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp

B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp

C. Ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến

D. Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc

Câu 7. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Campuchia trong những năm 1861 – 1892 là

A. Acha Xoa B. Pucômbô

C. Commađam D. Sivôtha

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống hực dân Pháp rong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?

A. Acha Xoa B. Pucômbô

C. Commađam D. Sivôtha

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia là

A. Ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến

B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp nhân dân

C. Thái độ nhu nhược của triều đình đối với quân Xiêm

D. Ách thống trị của thực dân Pháp gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các tầng lớp nhân dân

Câu 10. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX nổ ra mạnh nhất ở đâu?

A. Xiêm Riệp và U đông B. Uđông và Phnôm Pênh

C. Khăm Muộn và Xiêm Riệp D. Phnôm Pênh và Khăm Muộn

Câu 11. Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn còn giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?

A. Philippin

B. Ma-lai-xi-a

C. Xiêm

D. In-đô-nê-xi-a

Câu 12. Nước nào ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?

A. Mã lai.

B. Xiêm.

C. Brunây.

D. Xingapo

Câu 13. Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Bồ Đào Nha

D. Tây Ban Nha

Câu 14. Năm 1885, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở Miến Điện?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Pháp

D. Tây Ban Nha

Câu 15. Sau cuộc chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha (1898), Philipin đã trở thành thuộc địa của đế quốc nào?

A. Mĩ

B. Tây Ban Nha

C. Anh

D. Pháp

Đáp án bài 4 Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B B A C B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án A D A D B
Câu 11 12 13 14 15
Đáp án C B B A A

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX). Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những nội dung chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, bài viết cho chúng ta thấy được tình hình của các nước Đông Nam Á lúc bấy giờ, diễn biến kết quả của các cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á… Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử 11. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập các môn tại các mục sau Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button