Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 11


Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm Sử có đáp án do website.com sưu tầm và đăng tải được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập và củng cố lý thuyết, nâng cao kết quả học tập.

1. Ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập, nội bộ mâu thuẫn, nhân dân đói khổ… Đó là khó khăn của:
A. Đại Việt giữa thế kỉ XI
B. Đại Cồ Việt đầu thế kỉ X
C. Nhà Tống ở Trung Quốc giữa thế kỉ XI
D. Tất cả đều đúng
2. Giữa thế kỉ XI, nhà Tống thường bị hai nước nào quấy nhiễu?
A. Hai nước Liêu – Hạ
B. Hai nước Minh – Thanh
C. Hai nước Thục – Ngô
D. Hai nước Sở – Hán
3. Nhà Tống đã giải quyết những khó khăn giữa thế kỉ XI như thế nào?
A. Đánh hai nước Liêu – Hạ
B. Đánh Đại Việt để khống chế Liêu – Hạ
C. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ
D. Tất cả các biện pháp trên
4. Tại sao nhà Tống quyết tâm xâm chiếm Đại Việt?
A. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống
B. Do sự xúi dục của Cham-pa
C. Do khó khăn về tài chính và sự quấy nhiễu của các tộc người Liêu-Hạ ở biên cương
D. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh
5. Để đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống đã thực hiện những biện pháp gì?
A. Xúi dục vua Cham –Pa đánh lên từ phía nam
B. Ngăn việc buôn bán, đi lại của nhân dân hai nước
C. Dụ dỗ các tù trưởng người dân tộc ở biên giới
D. Tất cả các ý trên
6. Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống những năm 1075-1077
A. Lý Công Uẩn
B. Lý Thường Kiệt
C. Lý Thánh Tông
D. Lý Nhân Tông
7. “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”? Đó là câu nói của ai?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Trần Thủ Độ
C. Lý Thường Kiệt
D. Lý Công Uẩn
8. Tước vị cao nhất của Lý Thường Kiệt vào năm 1075 là gì?
A. Vua
B. Thái úy
C. Thái sư
D. Tể tướng
9. Năm 1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy đánh chiếm căn cứ nào cửa nhà Tống?
A. Thành Châu Khâm
B. Thành Châu Liêm
C. Thành Ung Châu
D. Tất cả các căn cứ trên
10. Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khiêm và châu Liêm vào mục đích gì?
A. Đánh vào bộ chỉ huy của quân Tống
B. Đánh vào nơi tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt
C. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt
D. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt
11. Cuộc chiến đấu để đánh chiếm thành Ung Châu diễn ra bao nhiêu ngày?
A. 40 ngày
B. 50 ngày
C. 45 ngày
D. 42 ngày
12. Thất thủ ở thánh Ung Châu, tướng nào của nhà Tống phải tự tử?
A. Tô Giám
B. Quách Quỳ
C. Triệt Tiết
D. Hòa Mâu
13. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt cho xây dựng hệ thống phòng ngự ở đâu
A. Sông Bạch Đằng
B. Sông Mã
C. Sông Như Nguyệt
D. Sông Thao
14. Vào thời gian nào quân Tống vượt ải Nam Quan qua Lạng Sơn tiến vào nước ta?
A. Cuối năm 1076
B. Đầu năm 1077
C. Cuối năm 1075
D. Đầu năm 1076
15. Mùa xuân 1077, gắn với lịch sử dân tộc ta như thế nào?
A. Lê Hoàn đánh bại quân nhà Tống
B. Vua tôi nhà Trần đánh bại quân Mông – Nguyên
C. Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tống
D. Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long
16. Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
A. Thương lượng, đề nghị “giảng hòa”
B. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng
C. Kí hòa ước kết thúc chiến tranh
D. Đề nghị “ giảng hòa” củng cố lực lượng, chờ thời cơ
17. Tại sao Lý Thường Kiệt là chủ động giảng hòa?
A. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước là truyền thống nhân đạo của dân tộc
B. Lý thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống
C. Để bảo toàn lực lượng của nhân dân
D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng
18. Đây là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Người chỉ huy trận đánh – Lý Thường Kiệt thực sự là một tướng tài. Tên tuổi của ông mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta. Vậy đó là trận đánh nào?
A. Trận Bạch Đằng năm 981
B. Trận đánh châu Ung, châu Khâm và châu Liêm (10-1075)
C. Trận Như Nguyệt (1077)
D. Cả ba trận trên

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án C A C C D B C B D
Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Đáp án B D A C B C A A C

Mời các bạn làm trực tiếp/online tại đây: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 11 Online

Trên đây là bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 11. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, …. được website biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button