Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 15


Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần bao gồm 18 câu hỏi trắc nghiệm Sử có đáp án do website.com sưu tầm và đăng tải được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập và củng cố lý thuyết, nâng cao kết quả học tập.

Câu 1.
Thời Trần, ruộng đất của quý tộc, vương hầu do vua ban gọi là gì?
A. Thái Ấp
B. Điền trang
C. Tịch điền
D. Trang viên
Câu 2
Thời Trần, ruộng đất của quý tộc, vương hầu do khai hoang mà có gọi là gì?
A. Thái Ấp
B. Điền trang
C. Tịch điền
D. Trang viên
Câu 3
Xã hội thời Trần gồm có những tầng lớp nào?
A. Vương hầu, quý tộc – nông dân, nông nô
B. Vương hầu, quý tộc – nông dân, nô tì, thợ thủ công
C. Vương hầu, quý tộc – địa chủ, nông dân tự do, nông dân tá điền – thợ thủ công, thương nhân – nô tì. Nông nô
D. Quý tộc – địa chủ – nông dân, nông nô, nông dân tự do, nông dân tá điền
Câu 4
Thời Trần, những người giàu có trong xã hội có nhiều ruộng đất cho thuê nhưng không thuộc tầng lớp quý tộc được gọi là:
A. Chủ nô
B. Vương hầu
C. Thương nhân
D. Địa chủ
Câu 5
Thời Trần, nhà nước độc quyền quản lí nghề thủ công nào?
A. Chế tạo vũ khí
B. Dệt vải
C. Đúc đồng
D. Làm giấy
Câu 6
Các vương hầu, quý tộc nhà Trần tiếp tục chiêu tập dân nghèo để làm gì?
A. Luyện tập quân sự, làm đường sá, khai thác mỏ
B. Làm nghề thủ công, ươm tơ, dệt vải
C. Khai hoang, lập điền trang
D. Hầu hạ, phục dịch, làm tôi tớ
Câu 7
Tình hình ruộng đất tư hữu của địa chủ thời Trần như thế nào?
A. Ngày càng nhiều
B. Bị nhà nước tịch thu
C. Ngày càng bị thu hẹp
D. Bị bỏ hoang nhiều
Câu 8
Thợ thủ công dưới thời Trần đã tập trung về đâu để lập ra các phường nghề?
A. Vân Đồn
B. Vạn kiếp
C. Chương Dương
D. Thăng Long
Câu 9
Việc trao đổi buôn bán với thương nhân nước ngoài dưới thời Trần được đẩy mạnh ở đâu?
A. Thăng Long
B. Chương Dương
C. Vân Đồn
D. Các vùng trên
Câu 10
Tầng lớp nào trong xã hội thời Trần có nhiều ruộng đất để lập điền trang, thái ấp?
A. Vương hầu, quý tộc
B. Địa chủ
C. Nông dân
D. Nông dân tham gia kháng chiến
Câu 11
Tín ngưỡng phổ biến nhất trong xã hội thời Trần là:
A. Tín ngưỡng dân gian, cổ truyền
B. Phật giáo
C. Nho giáo
D. Cao Đài
Câu 12
Đạo Phật dưới thời Trần phát triển mạnh mẽ hơn dưới thời nhà Lý. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 13
Ai là thầy giáo, nhà nho dưới thời Trần được triều đình trọng dụng nhất?
A. Trương Hán Siêu
B. Chu Văn An
C. Đoàn Nhữ Hải
D. Phạm Sư Mạnh
Câu 14
Người đầu tiên dùng chữ Nôm để sáng tác văn học là ai?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Nguyễn Du
C. Nguyễn Thuyên (Hàn Thuyên)
Câu 15
Nhà y, được học lỗi lạc thời Trần đã nghiên cứu thành công nhiều loại cây có trong nước để chữa bệnh cho nhân dân. Ông là ai?
A. Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông)
B. Nguyễn Bá Tĩnh (Tuệ Tĩnh)
C. Phan Phu Tiên
D. Phạm Sư Mạnh
Câu 16
Bộ “Đại Việt sử ký” do ai viết? vào thời gian nào?
A. Lê Văn Hưu – năm 1272
B. Lê Hữu Trác – năm 1272
C. Trần Quang Khải – năm 1281
D. Trương Hán Siêu – năm 1271
Câu 17
Cuối thế kỉ XIV, người có công chế tạo ra súng thần cơ và đóng các loại thuyền lớn là ai?
A. Trần Hưng Đạo
B. Hồ Nguyên Trừng
C. Trần Quang Khải
D. Trần Nguyên Đán
Câu 18
Những công trình kiến trúc nổi tiếng nào đã được xây dựng vào thời Trần?
A. Tháp Phổ Minh, chùa một cột
B. Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô
C. Tháp Phổ Minh, chùa Thiên Mụ
D. Tháp Phổ Minh, chùa Tây Phương

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 15

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án A B C D A C A D C
Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Đáp án A A B B C B A B B

Mời các bạn làm trực tiếp/online tại đây: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 15 Online

Trên đây là bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 15. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, …. được website biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button