Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 17


Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 17: Ôn tập chương 2 và chương 3 bao gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm Sử có đáp án do website.com sưu tầm và đăng tải được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập và củng cố lý thuyết, nâng cao kết quả học tập.

Câu 1
Từ năm 1226 đến năm 1400, đó là thời gian tồn tại và phát triển của triều đại nào ở nước ta?
A. Triều đại nhà Lý
B. Triều đại nhà Trần
C. Triều đại nhà Hồ
D. Triều đại Lý – Trần
Câu 2
Việc ban hành Quốc triều hình luật diễn ra trong thời kì nào?
A. Thời nhà Lý
B. Thời nhà Trần
C. Thời nhà Hồ
D. Thời nhà Tiền Lê
Câu 3
Thời gian tồn tại của nhà Lý nhiều hơn nhà Hồ là bao nhiêu năm?
A. 215 năm
B. 210 năm
C. 208 năm
D. 220 năm
Câu 4
Từ triều đại nhà Lý chuyển sang triều đại nhà Trần bằng cách nào?
A. Khởi nghĩa của nông dân làm cho nhà Lý suy yếu, nhà trần cướp ngôi
B. Nhường ngôi, vì vua Lý quá già
C. Nhường ngôi, vì vua Lý không đảm đang việc nước
D. Nhà Trầm nổi dậy cướp ngôi nhà Lý
Câu 5
Đạo phật phát triển mạnh nhất trong thời kì nào của nước ta?
A. Thời kì nhà Lý
B. Thời kì nhà Trần
C. Thời kì nhà Hồ
D. Cả 3 thời kì trên
Câu 6
Dòng sông nào ở nước ta đã ghi dấu ấn ba lần đánh bại quân xâm lược
A. Sông Như Nguyệt
B. Sông Mã
C. Sông Bạch Đằng
D. Các dòng sông trên
Câu 7
Kể tên 3 vị vua đầu tiên của ba thời kì: Nhà Lý, nhà Trần và nhà Hồ?
A. Lý Công Uẩn, Trần Cảnh, Hồ Quý Ly
B. Lý Chiêu Hoàng, Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly
C. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hồ Quý Lý
D. Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, Hồ Quý Ly
Câu 8
Dưới thời Lý – Trần – hồ, nhân dân ta phải đương đầu với các thế lực ngoại xâm nào của Trung Quốc?
A. Quân Tống, quân Thanh, quân Minh
B. Quân Đường, quân Tống, quân Minh
C. Quân Hán, quân Tống, Quân Minh
D. Quân Tống, quân Mông – Nguyên, quân Minh
Câu 9
Việc dời đô về Thăng Long diễn ra trong thời kì nào?
A. Thời kì nhà Lý
B. Thời kì nhà Trần
C. Thời kì nhà Hồ
D. Thời kì nhà Lê (Tiền Lê)
Câu 10
Vào thời gian nào hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi?
A. Những năm 30 của thế kỉ XVII
B. Những năm 40 của thế kỉ XVIII
C. Những năm 50 của thế kỉ XVIII
D. Những năm 60 của thế kỉ XVII
Câu 11
Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều bị thất bại nhưng đó đã làm cho….bị lung lay”?
A. Cơ đồ nhà Lê
B. Cơ đồ họ Trịnh
C. Cơ đồ chúa Nguyễn
D. Cơ đồ vua Lê, chúa Trịnh
Câu 12
Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?
A. Thoát Hoan
B. Ô Mã Nhi
C. Hốt Tất Liệt
D. Ngột Lương Hợp Thai

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 17

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B B C C A C
Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án A D A B B D

Mời các bạn làm trực tiếp/online tại đây: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 17 Online

Trên đây là bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 17. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, …. được website biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button