Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 25


Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

website gửi tới thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 25 với câu hỏi trắc nghiệm Sử bám sát nội dung trọng tâm của bài học hỗ trợ quá trình dạy và học môn Sử đạt kết quả cao.

  • Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 24
  • Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 26

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 25

Câu 1: Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XVIII

B. Giữa thế kỉ XVIII

C. Nửa cuối thế kỉ XVIII

D. Cuối thế kỉ XVIII

Câu 2: Trong triều đình Phú Xuân, ai nắm hết quyền hành, tự xưng “quốc phó”, khét tiếng tham nhũng?

A. Trương Văn Hạnh

B. Trương Phúc Loan

C. Trương Phúc Thuần

D. Trương Phúc Tần

Câu 3: Căn cứ của cuộc khởi nghĩa chàng Lía ở đâu?

A. Điện Biên (Lai Châu)

B. Sơn La

C. Ba Tơ (Quảng Ngãi)

D. Truông Mây (Bình Định)

Câu 4: Tổ tiên của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ ở đâu?

A. Bình Định

B. Thanh Hóa

C. Nghệ An

D. Hà Tĩnh

Câu 5: Căn cứ Tây Sơn thương đạo của nghĩa quân Tây Sơn nay thuộc vùng nào?

A. Tây Sơn – Bình Định

B. An Khê – Gia Lai

C. An Lão – Bình Định

D. Đèo Măng Giang – Gia Lai

Câu 6: Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “Giặc nhân đức”?

A. Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, xóa nợ cho nhân dân và bỏ nhiều thứ thuế

B. Lấy ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân

C. Xóa nợ cho nông dân, mở lại chợ cho thương nhân

D. Lấy ruộng đất công chia cho nông dân, xóa thuế cho dân

Câu 7: Khi lực lượng đã mạnh, nghĩa quân đánh xuống Tây sơn hạ đạo, rồi lập căn cứ ở đâu?

A. Kiên Mĩ (Tây Sơn – Bình Định)

B. Truông Mây (Bình Định)

C. An Khê (Gia Lai)

D. Các vùng nêu trên

Câu 8: Nghĩa quân Tây Sơn đã hạ thành Quy Nhơn vào năm nào?

A. Năm 1773

B. Năm 1774

C. Năm 1775

D. Năm 1776

Câu 9: Năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được vùng đất nào?

A. Từ Bình Định đến Quảng Ngãi

B. Từ Quảng Nam đến Bình Thuận

C. Từ Quảng Nam đến Bình Định

D. Từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận

Câu 10: Năm 1777, diễn ra sự kiện gì lớn?

A. Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn

B. Nghĩa quân Tây Sơn chiếm vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Thuận

C. Nghĩa quân Tây Sơn bắt chước chúa Nguyễn. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ

D. Nghĩa quân Tây Sơn đánh bại quân Trịnh ở phía Bắc

Câu 11: Chúa Trịnh đã làm gì khi nghe quân Tây Sơn nổi dậy?

A. Bí mật cấu kết với chúa Nguyễn đánh Tây Sơn

B. Đem quân đánh chiếm Phú Xuân (Huế)

C. Ủng hộ Tây Sơn đánh chúa Nguyễn

D. Đem quân đánh Tây Sơn, tạo điều kiện cho chúa Nguyễn đánh Tây Sơn ở phía Nam

Câu 12: Nguyễn Nhạc đối phó như thế nào khi phía bắc là quân Trịnh, phía nam là quân Nguyễn?

A. Tạm hòa hoãn với quân Trịnh, dồn ức đánh Nguyễn

B. Tạm hòa hoãn với quân Nguyễn, dồn sức đánh Trịnh

C. Tạm hòa hoãn với cả Trịnh – Nguyễn để củng cố lực lượng

D. Chia lực lượng đánh cả Trịnh và Nguyễn

Câu 13: Chiến thắng ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là gì?

A. Hạ thành Quy Nhơn

B. Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược

C. Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm – Xoài Mút

D. Đánh đổ tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong

Câu 14: Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch?

A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch

B. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh

C. Đó là 1 con sông lớn

D. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp

Câu 15: Ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút là gì?

A. Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta

B. Đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm

C. Đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Xiêm và bắt sống được Nguyễn Ánh

Câu 16: Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức của ai tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân?

A. Nguyễn Nhạc

B. Nguyễn Lữ

C. Nguyễn Hữu Cảnh

D. Nguyễn Hữu Cầu

Câu 17: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài?

A. Nguyễn Huệ

B. Nguyễn Nhạc

C. Nguyễn Lữ

D. Cả ba anh em Tây Sơn

Câu 18: Vì sao cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân xâm lược nước ta?

A. Lợi dụng lúc nước ta bị chia cắt thành hai Đàng, mâu thuẫn nội bộ gay gắt

B. Mưu đồ mở rộng lãnh thổ về phía nam của nhà Thanh

C. Lê Chiêu Thống hèn mạc cầu cứu nhà Thanh nhằm khôi phục lại quyền lợi của mình

Câu 19: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào?

A. Năm 1778

B. Năm 1788

C. Năm 1789

D. Năm 1790

Câu 20: Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 29 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỉ dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế nào?

A. Đống Đa – Hà Nội – Ngọc Hồi

B. Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa

C. Đống Đa – Ngọc Hồi – Hà Hồi

D. Ngọc Hồi – Hà Hồi – Đống Đa

Câu 21: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống Đa

A. Sầm Nghi Đống

B. Hứa Thế Hanh

C. Tôn Sĩ Nghị

D. Càn Long

Câu 22: Vua Quang Trung tiến quân vào Thăng Long ngày tháng năm nào?

A. Sáng mùng 5 tết Kỉ Dậu năm 1789

B. Trưa mùng 5 tết Kỉ Dậu năm 1789

C. Chiều mùng 5 tết Kỉ Dậu năm 1789

D. Tối mùng 5 tết Kỉ Dậu năm 1789

Câu 23: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của……..bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc”.

A. Quân Mãn Thanh

B. Quân Xiêm La

C. Quân Xiêm, Thanh

D. Quân của Sầm Nghi Đống

Câu 24: Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn là gì?

A. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân

B. Sự lãnh đạo tài tính của bộ chỉ huy, đứng đầu là Quang Trung

C. Ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân

D. Tất cả câu trên đúng

Câu 25: Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn là gì?

A. Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê

B. Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia

C. Đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ Quốc

D. Tất cả ý trên đúng.

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Đáp án B B D C B A A A B C B A C
Câu 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Đáp án B A, B C A B, C C B A B C D D

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, …. được website biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button