Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 3


Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 3 do website biên soạn và đăng tải, với các câu hỏi trắc nghiệm Sử hỗ trợ củng cố lý thuyết, ôn luyện nâng cao kết quả môn Sử lớp 7.

  • Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 2
  • Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 4

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 3

Câu 1: Hệ tư tưởng của chế độ phong kiến châu Âu là gì?

A. Phật giáo

B. Ki-tô giáo

C. Hồi giáo

D. Ấn Độ giáo.

Câu 2: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của đạo nào?

A. Đạo hồi

B. Đạo Ki-tô

C. Đạo Phật

D. Ấn Độ giáo.

Câu 3: Phong trào văn hóa phục hưng diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Thế kỉ XIV – XVII

B. Giữa thế kỉ XIV – XVII

C. Cuối thế kỉ XIV-XVII

D. Đầu thế kỉ XIV – XVII

Câu 4: Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là nước nào?

A. Nước Pháp

B. Nước Bỉ

C. Nước Ý

D. Nước Anh

Câu 5: Trong thời Phục hưng đã xuất Itiện rất nhiều nhà văn nhà khoa học thiên tài mà người ta gọi là:

A. “Những người vĩ đại”

B. “Những người thông minh”

C. “Những người xuất chúng”

D. Những người khổng lồ

Câu 6: Nội dung của phong trào Văn hoá Phục hưng là gì?

A. Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội.

B. Đề cao, khoa học tự nhiên

C. Đề cao giá trị con người

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 7: “Ông đã chứng minh được trung tâm hệ thống hành tinh chúng ta là Mặt Trời, Trái Đất tự xoay xung quanh trục của nó và xoay xung quanh Mặt Trời”. Ông là ai?

A. Cô-péc-ních.

B. Ga-li-lê.

C. Đê-các-tơ

D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

Câu 8: “Ông cho rằng Mặt Trời không phải là trung tâm của vũ trụ mà chỉ là một trong vô số thái dương hệ”. Ông là ai?

A. Cô-péc-ních

B. Bru-nô

C. Đê-các-tơ

D. Ga-li-lê.

Câu 9: Ai là người đã chứng minh được tính khoa học vững chắc của thuyết Nhật tâm của Cô-péc-ních?

A. Bru-nô.

B. Ga-li-lê

C. Đê-các-tơ

D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

Câu 10: Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì?

A. Lên án nghiêm khắc giáo hội Ki-tô.

B. Đề cao giá trị chân chính của con ngươi.

C. Đả phá trật tự xã hội phong kiến.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 11: Phong trào Văn hóa Phục hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là.

A. Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại

B. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. Cuộc cách mạng văn hoá.

D. Cuộc cách mạng tư sản.

Câu 12: Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nước nào?

A. Nước Pháp

B. Nước Đức

C. Nước Thụy Sĩ

D. Nước Anh

Câu 13: Ai là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo?

A. Lu-thơ

B. Can-vanh

C. Ga-li-lê

D. Cô-péc-ních.

Câu 14: Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nuớc nào?

A. Nước Pháp

B. Nước Đức

C. Nước Thụy Sĩ

D. Nước Anh

Câu 15: Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

A. Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân.

B. Giáo hội là lực lượng cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên

C. Giáo hội dựa vào kinh thánh của đạo Ki-tô bóc lột nhân dân về mặt tinh thần

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 16: Ông đã kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lý giả dối của giáo hội. Đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lý Kitô nguyên thủy. Ông là ai?

A. M. Lu-thơ

B. G.Can-vanh

C. U.Sech-xpia

D. N.Cô-péc-ních

Câu 17: Trong giáo lý của mình, Lu-thơ chủ trương vấn đề gì?

A. Lên án những hành vi của giáo hoàng

B. “Cứu vớt con người bằng lòng tin”

C. Chỉ trích giáo lý giả dối của giáo hội

D. Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội

Câu 18: Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì?

A. Đòi cải cách tôn giáo

B. Đòi thủ tiêu chế độ phong kiến

C. Đòi xóa bỏ lãnh địa phong kiến

D. Đòi giải phóng nông nô.

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án B B A C D D A B B
Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Đáp án D A B A B D A B B

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, …. được website biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button