Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 1


Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 1 nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao được website.com sưu tầm và đăng tải.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 1

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 2

Lịch sử 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là:

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân

Câu 2: Nền sản xuất mới (sản xuất tư bản chủ nghĩa) ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?

A. Xã hội phong kiến đã bị suy yếu

B. Giai cấp tư sản bị giai cấp phong kiến kìm hãm

C. A, B đúng

D. A, B sai

Câu 3: Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

A. Giai cấp tư sản bị phá sản

B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất

C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp

D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản

Câu 4: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Tây Ban Nha

B. Vương quốc Bồ Đào Nha

C. Vương quốc Pháp

D. Vương quốc Anh

Câu 5: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?

A. Tháng 6 năm 1566

B. Tháng 7 năm 1566

C. Tháng 8 năm 1566

D. Tháng 10 nám 1566

Câu 6: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp

B. Sản xuất nông nghiệp

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh

D. Sản xuất len dạ

Câu 7: Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ vào thời gian nào?

A. Tháng 1 – 1642

B. Ngày 14 – 6 – 1645

C. Ngày 22 – 8 – 1642

D. Ngày 14 – 6 – 1642

Câu 8: Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vào thời gian nào? Tương ứng với sự kiện gì?

A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị xử tử.

B. Năm 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại.

C. Năm 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chẽ độ quân chủ.

D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin- hem O-ran-giơ lên ngôi vua.

Câu 9: Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?

A. Chiếm đất đai mở rộng thị trường.

B. Khai thác đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên của người Anh.

C. Thiết lập ách cai trị về chính trị, bóc lột về kinh tế ở các thuộc địa.

D. Cả ba nguyên nhân trên.

Câu 10: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1774 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Bắc Mĩ?

A. Sự kiện “chè Bô – xtơn”

B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất

C. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai

D. Chiến tranh giữa các thuộc địa và thực dân Anh bùng nổ

Câu 11: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ chính thức bùng nổ vào thời gian nào?

A. Tháng 9 năm 1773

B. Tháng 10 năm 1774

C. Tháng 12 năm 1774

D. Tháng 4 năm 1775

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đáp án B A B A C D C A D C D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button