Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 17


Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

website xin gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 17 là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao.

Lịch sử 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Câu 1: Trong những năm 1918-1923, tình hình kinh tế phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa như thế nào?

A. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài

B. Suy sụp về kinh tế

C. Ổn định và phát triển

D. Tương đối ổn định

Câu 2: Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất mà các nước Châu Âu phải gánh chịu là gì?

A. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế

B. Xuất hiện một số quốc gia mới

C. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ

D. Sự khủng hoảng về chính trị

Câu 3: Các nước tư bản chủ nghĩa đạt mức tăng trưởng cao về kinh tế trong thời kì nào?

A. 1929- 1933

B. 1918- 1929

C. 1918- 1923

D. 1924- 1929

Câu 4: Pháp là nước thắng trận nhưng tổng thiệt hại của Pháp là:

A. 200 tỉ phrang

B. 150 tỉ phrang

C. 220 tỉ phrang

D. 250 tỉ phrang

Câu 5: Vì sao giai đoạn 1924-1929 Châu Âu ổn định về mặc kinh tế và chính trị:

A. Các chính quyền tư sản đã cũng cố được nền thống trị của mình

B. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh

D. Đàn áp, đẩy lùi cuộc đấu tranh của quần chúng

Câu 6. Nước Đức bại trận với những thất bại to lớn như thế nào?

A. 1,7 triệu người chết.

B. Mất toàn bộ thuộc địa, phải cắt 1/8 lành thổ của mình cho các nước thắng trận.

C. Phải trả những khoản tiền bồi thường chiến tranh rất lớn.

D. Tất cả các ý trên đúng.

Câu 7. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy cao trào cách mạng 1918 – 1930 ở châu Âu bùng nổ?

A. Do hậu quả của chiến tranh làm nền kinh tế các nước châu Âu suy sụp.

B. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

C. Để phục hồi, phát triển kinh tế giai cấp thống trị tăng cường bóc lột, đời sống nhân dân cực khổ.

D. A + B đúng.

Câu 8. Vì sao, trong những năm 1918 – 1923 phong trào cách mạng đã bùng nổ mạnh mẽ ở châu Âu?

A. Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Do mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhâm trở nên gay gắt.

C. Do ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

D. Câu A và C đúng.

Câu 9. Vì sao giai đoạn 1924 – 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.

B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.

D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

Câu 10. Vì sao trong thời kì 1918 – 1923, cách mạng diễn ra mạnh mẽ ở Đức?

A. Đức là nước bại trận, phải bồi thường chiến tranh và mất hết thuộc địa.

B. Đức chịu hậu quả nặng nề cửa chiến tranh hơn cả khủng hoảng và mâu thuẫn xã hội càng sâu sắc.

C. Tác động của cách mạng tháng Mười Nga 1917.

D. B + C đúng.

Câu 11. Kết quả lớn nhất của Cách mạng tháng 11- 1918 ở Đức là gì?

A. Chế độ quân chủ bị lật đổ, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản.

B. Các Xô viết đại biểu công nhân, binh lính được thành lập.

C. Thành quả của cách mạng rơi vào tay giai cấp tư sản.

D. Quần chúng được tập dượt trong đấu tranh

Câu 12. Kết quả lớn nhất của cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở châu Âu đó là:

A. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân ở mỗi nước.

B. Tấn công mạnh mẽ vào chính quyền thống trị ở các nước.

C. Sự ra đời của các Đảng cộng sản ở mỗi nước.

D. Lật đổ chế độ quân chủ tồn tại ở mỗi nước.

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án B A D A D D D D B D A C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button