Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 18


Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

website xin gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 18 là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao.

Lịch sử 8 bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Câu 1: Nước Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất khi nào?

A. 5/1916

B. 2/1916

C. 4/1917

D. 3/1916

Câu 2: Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

A. Đạt tăng trưởng cao

B. Bị khủng hoảng trầm trọng

C. Vãn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh

D. Bị tàn phá nặng nề

Câu 3: Nền kinh tế Mĩ bước vào thời kì hoàng kim sau chiến tranh thế giới thứ nhất là thời gian nào?

A. Thập niên 10 của thế kỉ XX

B. Thập niên 20 của thế kỉ XX

C. Thập niên 30 của thế kỉ XX

D. Thập niên 40 của thế kỉ XX

Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng là do

A. Đất nước không bị chiến tranh, xã hội ổn định

B. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân

C. Có chính sách cải cách kinh tế, xã hội hợp lí

D. Thu nhiều lợi nhuận từ bán vũ khí và áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất

Câu 5: 1924- 1929 nền kinh tế Mĩ đạt sự phồn vinh do:

A. Thu lợi nhuận trong chiến tranh

B. Được bồi thường sau chiến tranh

C. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản

D. Nhờ “chủ nghĩa tự do” trong phát triển kinh tế

Câu 6. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế?

A. Nước Đức.

B. Nước Anh.

C. Nước Mĩ.

D. Nước Nhật.

Câu 7. Trong những năm 1923-1929 sản lượng công nghiệp của Mĩ tăng bao nhiêu phẩn trăm?

A. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 59%.

B. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 69 %.

C. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 79 %.

D. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 89%.

Câu 8. Trong những năm 1923-1929, Mĩ đứng đầu thế giới về các ngành công nghiệp nào?

A. Than, thép.

B. Ô tô, dầu lửa, thép,

C. Ô tô, thép, than.

D. Than, thép, dầu lửa.

Câu 9. Trong những năm 1923-1929, Mĩ nắm bao nhiêu phần trăm trữ lượng vàng thế giới?

A. 40% trữ lượng vàng.

B. 50% trừ lượng vàng,

C. 60% trữ lượng vàng.

D. 70% trữ lượng vàng.

Câu 10. Để đạt được sự phát triển nhanh chóng về kinh tế giai cấp tư sản Mĩ đã dùng biện pháp gì?

A. Cải tiến kĩ thuật.

B. Sản xuất dây chuyền.

C. Tầng cường độ lao động và bóc lột công nhân.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 11. Lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ là tổ chức nào?

A. Đảng Cộng sản Mĩ.

B. Đảng Dân chủ Mĩ.

C. Đảng Cộng hòa Mĩ.

D. Tổ chức Công đoàn Mĩ.

Câu 12. Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: Các cuộc biểu tình, tuần hành, “……………” lôi cuốn hàng triệu người tham gia.

A. “vì người nghèo”

B. “đòi tăng lương, giảm giờ làm”

C. “đi bộ vì đói”

D. “giải quyết việc làm cho người lao động”

Câu 13. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? Bắt đầu trong lĩnh vực gì?

A. Ngày 29 – 07 – 1929. Trong lĩnh vực ngân hàng.

B. Ngày 29 – 08 – 1929. Trong lĩnh vực tài chính.

C. Ngày 29 – 09 – 1929. Trong lĩnh vực công nghiệp.

D. Ngày 29 – 10 – 1929. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Câu 14. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ đạt đến đỉnh cao nhất vào năm nào?

A. Năm 1929

B. Năm 1931

C. Năm 1932

D. Năm 1933

Câu 15. Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì?

A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.

B. Thực hiện Chính sách mới.

C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới.

D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh.

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án C A B D D C B B C D A C D C B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button