Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 27


Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

website xin gửi tới quý thầy cô cùng các em tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 27 với nội dung được website biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Lịch sử 8 trong chương trình học.

Lịch Sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Câu 1. Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ năm 1884 đến 1913.
B. Từ năm 1885 đến 1895.
C. Từ năm 1885 đến 1913.
D. Từ năm 1884 đến 1895.

Câu 2. Lực lượng nào tham gia đông nhất trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế?

A. Công nhân.
B. Nông dân.
C. Các dân tộc sống ở miền núi.
D. Nông dân và công nhân.

Câu 3. Yên Thế thuộc địa phận của tỉnh nào?

A. Bắc Giang.
B. Bắc Ninh.
C. Hưng Yên.
D. Thanh Hóa.

Câu 4. Vị chỉ huy tối cao của nghĩa quân Yên Thế là ai?

A. Đề Nắm.
B. Đề Thám.
C. Đề Thuật
D. Đề Chung.

Câu 5. Lãnh đạo của khởi nghĩa Yên Thế thuộc tầng lớp nào?

A. Văn thân, sĩ phu.
B. Võ quan
C. Nông dân.
D. Địa chủ

Câu 6. Đến năm 1891, từ Yên Thế, nghĩa quân mở rộng hoạt động sang vùng nào?

A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng.
B. Phủ Lạng Thương,
C. Tiên Lữ (Hưng Yên),
D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương.

Câu 7. Trong giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1897, ai là lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên Thế?

A. Đề Nắm.
B. Đề Thám
C. Nguyễn Trung Trực.
D. Phan Đình Phùng

Câu 8. Trong giai đoạn từ 1884 – 1892,ai là thủ lĩnh có uy tin nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

A. Đề Thám
B. Đề Nắm
C. Phan Đình Phùng
D. Nguyễn Trung Trực

Câu 9. Giai đoạn 1893-1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì?

A. Xây dựng phòng tuyến
B. Tìm cách giải hoà với quân Pháp
C. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở
D. Tích luỹ lương thực, xây dựng quân tinh nhuệ

Câu 10. Giai đoạn 1893-1908 khi nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch quá chênh lệch, Đề Thám đã có một quyết định sáng suốt đó là?

A. Tìm cách giảng hoà với quân Pháp
B. Lo tích luỹ lương thực
C. Xây dựng đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu.
D. Liên lạc với một số nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

Câu 11. Từ năm 1897 đến năm 1908, tranh thủ thời gian hoà hoãn Đề Thám đã làm gì?

A. Khai khẩn đồn Phồn Xương.
B. Lo tích luỹ lương thực, xây dựng quân đội tinh nhuệ,
C. Xây dựng phòng tuyến quân sự.
D. A + B đúng.

Câu 12. Nghĩa quân Yên Thế hòa hoãn với thực dân Pháp trong thời gian nào?

A. Từ năm 1898 đến năm 1908.
B. Từ năm 1889 đến 1898.
C. Từ năm 1890 đến 1913.
D. Từ năm 1909 đến 1913.

Câu 13. Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?

A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân, sĩ phu.
B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân.
C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.
D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân.

Câu 14. Vì sao trong giai đoạn 1893-1908 Đề Thám phải 2 lần giảng hoà với địch?

A. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch.
B. Lực lượng của Đề Thám bị tổn thất và suy yếu nhanh chóng,
C. Nghĩa quân chán nản không còn sức để chiến đấu.
D. Cả a và b đều đúng.

Câu 15. Tính chất của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

A. Thể hiện tính dân tộc yêu nước sâu sắc.
B. Là phong trào giải phóng dân tộc.
C. Phong trào mang tính chất bảo vệ dân tộc.
D. Phong trào mang tính chất là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 16. Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

A. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập.
B. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực dân Pháp và phong kiến cấu kết đàn áp.
C. Chưa có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 17. Vì sao phong trào kháng chiến miền núi nổ ra muộn hơn ở miền xuôi?

A. Thực dân Pháp bình định ở đây muộn hơn.
B. Ý thức giác ngộ của đồng bào miền núi chậm hơn.
C. Địa hình không thuận lợi để xây dựng căn cứ.
D. Địa hình rừng núi việc xây dựng lực lượng có nhiều khó khăn.

Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án A B A B C B B B C
Câu 10 11 12 13 14 15 16 17
Đáp án A D A D D A D A

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 26 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button