Giáo Dục

Trắc nghiệm Máy cơ đơn giản


Trắc nghiệm Vật lý lớp 6 bài 13: Máy cơ đơn giản bao gồm 13 câu hỏi, bám sát chương trình học với các dạng bài trọng tâm cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Trắc nghiệm Vật lý lớp 6 bài 13

Bài 1: Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?

A. Cái búa nhổ đinh

B. Cái ròng rọc

C. Đòn bẩy

D. Thước thẳng

Bài 2: Chọn câu sai trong các câu dưới đây:

Trường hợp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản?

A. Chuyển tảng gỗ lên tầng nhà cao tầng

B. Kéo tảng đá nặng từ hố sâu lên

C. Đưa xe máy lên xe tải

D. Không có trường hợp nào

Bài 3: Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản để làm việc gì?

A. Đưa hàng hóa lên xe tải

B. Kéo thùng nước từ giếng lên

C. Đưa gạch đá lên cao

D. B, C đúng

Bài 4: Một người thợ xây muốn dùng lực khoảng 300N để kéo một thanh gỗ nặng 60kg lên tầng 5 của tòa nhà đang xây, một học sinh muốn dùng lực lớn hơn 150N để kéo một thùng sách nặng 10kg từ đầu bàn đến cuối bàn, một người nông dân muốn dùng lực khoảng 200N để dịch chuyển một hòn đá 100kg. Muốn vậy:

A. Người thợ xây phải dùng ròng rọc, học sinh dùng ròng rọc, người nông dân dùng đòn bẩy.

B. Người thợ xây phải dùng đòn bẩy, học sinh dùng ròng rọc, người nông dân dùng ròng rọc.

C. Người thợ xây dùng ròng rọc, học sinh không cần dùng máy cơ đơn giản, người nông dân cần dùng đòn bẩy.

D. Người thợ xây phải dùng đòn bẩy, học sinh dùng mặt phẳng nghiêng, người nông dân dùng ròng rọc.

Bài 5: Máy cơ đơn giản mang lại những lợi ích như thế nào cho con người?

A. Tăng năng suất lao động

B. Giảm hao phí sức lao động

C. Tiết kiệm thời gian

D. Tất cả phương án A, B, C đều đúng
Bài 6: Trong các phương án dưới đây, phương án nào không có sự ứng dụng của động cơ đơn giản vào thực tế?

A. Thả quả bóng xuống nền nhà

B. Ròng rọc kéo cột cờ

C. Cây búa nhổ dinh

D. Cây kìm

Bài 7: Các loại máy cơ đơn giản thường dùng là:

A. Mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, động cơ

B. Động cơ, đòn bẩy, thước đo

C. Mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, đòn bẩy

D. Ròng rọc, động cơ, đòn bẩy, thước đo

Bài 8: Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để kéo vật, muốn dễ dàng hơn ta cần phải:

A. Giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng

B. Tăng độ cao của mặt phẳng nghiêng

C. Giữ nguyên độ cao của mặt phẳng nghiêng

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 9. Máy cơ đơn giản:

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.

B. giúp con người làm việc có nhanh hơn.

C. giúp con người kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

D. giúp con người nâng vật nặng lên cao dễ dàng hơn.

Câu 10. Những loại máy móc, dụng cụ nào sau đây sử dụng nguyên lí của các máy cơ đơn giản:

A. Cầu bập bênh

B. Xe gắn máy

C. Xe đạp

D. Máy bơm nước

Câu 11: Chọn câu sai. Trường hợp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản?

A. Đưa xe máy lên xe tải.

B. Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường.

C. Kéo xe máy ra khỏi hố sâu, khi xe bị sa hố.

D. Không có trường hợp nào kể trên.

Câu 12. Người ta thường sử dụng ròng rọc để làm các việc nào sau đây?

A. Đưa thùng hàng lên ô tô tải.

B. Đưa xô vữa lên cao.

C. Kéo thùng nước từ giếng lên.

D. B và C đúng

Câu 13. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực…………trọng lượng của vật.

A. nhỏ hơn

B. ít nhất bằng

C. luôn luôn lớn hơn

D. gần bằng

Câu 14. Chọn phát biểu sai. Máy cơ đơn giản đã mang lại những lợi ích như thế nào cho con người?

A. giảm hao phí sức lao động.

B. tăng năng suất lao động.

C. thực hiện công việc dễ dàng.

D. gây khó khăn và cản trở công việc.

Câu 15. Một người thợ xây muốn dùng lực khoảng 250N để kéo một bao xi măng 50kg lên tầng thứ 10 của tòa nhà đang xây, một học sinh muốn dùng lực lớn hơn 100N để kéo một gàu nước 10kg từ giếng lên, một người nông dân muốn dùng lực khoảng 300N để dịch chuyển một hòn đá 100kg. Muốn vậy:

A. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

B. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh không phải dùng máy cơ đơn giản, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

C. người thợ xây phải dùng mặt phẳng nghiêng, người học sinh cũng phải dùng mặt phẳng nghiêng, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

D. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng mặt phẳng nghiêng.

Câu 16. Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?

A. Cái búa nhổ đinh

B. Cái bấm móng tay

C. Cái thước dây

D. Cái kìm

Câu 17. Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào?

A. Mặt phẳng nghiêng.

B. Đòn bẩy.

C. Mặt phẳng nghiêng phối hợp với đòn bẩy.

D. Ròng rọc.

Câu 18. Khi đưa một vật có khối lượng 500kg lên theo phương thẳng đứng thì cần sử dụng một lực bằng bao nhiêu?

A. nhỏ hơn 500N

B. nhỏ hơn 5000N

C. ít nhất bằng 500N

D. ít nhất bằng 5000N

Câu 19. Trường hợp nào sau đây không phải máy cơ đơn giản dùng trong thực tế?

A. Ròng rọc kéo cờ lên ở cột cờ

B. Mặt phẳng nghiêng để xe lên thềm nhà.

C. Xà beng để nhổ đinh.

D. Một học sinh thả một quả bóng từ trên cao xuống và nhận thấy quả bóng càng rơi, càng chuyển động nhanh lên.

Câu 20. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?

A. F < 20N.

B. F = 20N.

C. 20N < F < 200N.

D. F = 200N.

Câu 21. Cầu thang xoắn là ví dụ về

A. mặt phẳng nghiêng.

B. đòn bẩy.

C. ròng rọc.

D. mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 6

1.D 2.D 3.D 4.C 5.D 6.A 7.C
8.A 9.D 10.A 11.D 12.D 13.B 14.D
15.B 16.C 17.A 18.D 19.D 20.D 21.A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button