Giáo Dục

Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 16


website xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Bạn đang xem: Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 16

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Câu 1: Nét nổi bật của tình hình kinh tế Đại Việt từ nửa sau thế kỉ XIV là:

 1. Sản xuất suy sụp, mất mùa, đói kém liên miên
 2. Mầm mống kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ
 3. Phát triển hơn so với giai đoạn trước
 4. Sản xuất ổn định

Câu 2: Nhiều người nông dân dưới thời Trần cuối thế kỉ XIV đã phải bán ruộng, bán vợ, con cho quý tộc, địa chủ, rồi họ thành tầng lớp nào?

 1. Nô tì.
 2. Nông dân bần cùng.
 3. Nông nô.
 4. Thợ thủ công.

Câu 3: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nhà Trần suy yếu?

 1. Nhà nước không chăm lo phát triển nông nghiệp.
 2. Chiến tranh nông dân nổ ra chống lại triều đình.
 3. Nhà Minh gây đưa ra các yêu sách ngang ngược, phía Nam Cham-pa gây xung đột.
 4. Nhà Minh tiến hành chiến tranh xâm lược.

Câu 4: Quốc hiệu của nước ta dưới thời nhà Hồ là gì?

 1. Việt Nam.
 2. Đại Việt.
 3. Đại Cồ Việt.
 4. Đại Ngu.

Câu 5: Chính sách hạn điền và hạn nô thuộc chính sách nào của Hồ Quý Ly?

 1. Kinh tế, xã hội.
 2. Xã hội, quân sự.
 3. Văn hóa, kinh tế.
 4. Chính trị, xã hội.

Câu 6: Năm 1400 đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì?

 1. Trần Dụ Tông chết, Dương Nhật Lễ lên nắm quyền
 2. Nhà Hồ kháng chiến chống quân Minh
 3. Hồ Quý Ly phế truất vua Trần, lên ngôi lập nên nhà Hồ
 4. Hồ Quý Ly thực hiện thanh trừng quý tộc Trần

Câu 7: Cải cách của Hồ Quý Ly đối với gia nô, nô tì có kết quả như thế nào?

 1. Đã giải phóng thân phận nô lệ.
 2. Gia nô, nô tì không còn lệ thuộc quan lại.
 3. Chưa giải phóng thân phận nô lệ.
 4. Chuyển gia nô và nô tì trở thành nông dân tự do.

Câu 8: Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) gắn với sự kiện nào?

 1. Chiến tranh giữa các thế lực của quý tộc nhà Trần với lực lượng của Hồ Quý Ly.
 2. Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ.
 3. Hồ Quý Ly thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.
 4. Nhà Minh chuẩn bị xâm lược, Hồ Quý Ly cho gấp rút xây dựng thành nhà Hồ.

Câu 9: Ai là người dâng sớ đòi vua chém đầu 7 tên nịnh thần?

 1. Nguyễn Phi Khanh
 2. Trần Quốc Tuấn
 3. Trần Khánh Dư
 4. Chu Văn An

Câu 10: Hồ Quý Ly đã thực hiện chính sách gì trong lĩnh vực cải cách tài chính?

 1. Ban hành chính sách hạn điền, hạn nô
 2. Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng
 3. Hạn chế nô tì của quý tộc, quan lại, vương hầu
 4. Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục

Câu 11: Hồ Qúy Ly ban hành tiền giấy năm nào?

 1. 1340 b. 1399 c. 1367 d. 1396

Câu 12: Hồ Quý Ly có những cải cách gì về xã hội và văn hóa, giáo dục?

 1. Ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.
 2. Giải phóng cho các nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. Sửa đổi cả nội dung học tập và chế độ thi cử theo nhà Minh.
 3. Sửa đổi chế độ thi cử, học tập. Dịch các sách Hán ra chữ Nôm.
 4. Cả a và c.

Câu 13: Ông vua cuối cùng của nhà Trần là ai?

 1. Trần Nhân Tông
 2. Trần Thánh Tông
 3. Trần Dụ Tông
 4. Trần Thái Tông

Câu 14: Đâu không là lý do Hồ Quý Ly quyết định thực hiện chính sách hạn điền?

 1. Đảm bảo ruộng đất cho nông dân, ổn định tình hình xã hội
 2. Làm suy yếu thế lực kinh tế của quý tộc Trần
 3. Đảm bảo nguồn thu tô thuế của nhà nước
 4. Đảm bảo lực lượng lao động cho sản xuất

Câu 15: Tên gọi của nước ta dưới thời Hồ là gì?

 1. Đại Việt
 2. Đại Nam
 3. Đại Ngu
 4. Đại Cồ Việt

Câu 16: Nội dung nào không là điểm tiến bộ trong cải cách của Hồ Quý Ly?

 1. Hạn chế tập trung ruộng đất trong tay địa chủ
 2. Tăng cường quyền lực của chính quyền trung ương
 3. Đưa ra nhiều cải cách văn hóa, giáo dục tiến bộ
 4. Giải phóng nô tì và nông nô

Câu 17: Khi vua ăn chơi sa đọa thì vương hầu, quý tộc có thái độ và hành động như thế nào?

 1. Chống lại hành động của vua
 2. Thả sức ăn chơi xa hoa
 3. Nổi dậy chống lại vua
 4. Từ quan về ở ẩn

Câu 18: Về những cải cách của Hồ Quý Ly, nhận xét nào sau đây không chính xác?

 1. Cải cách đồng bộ, táo bạo
 2. Đánh đúng vào những vấn đề cơ bản của đất nước
 3. Một số chính sách chưa được thực hiện triệt để
 4. Giúp Đại Việt thoát khỏi khủng hoảng và nguy cơ bị xâm lược

—————————————–

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về nguyên nhân, quá trình làm sụp đổ chế độ phong kiến nhà Trần cuối thế kỉ XIV…

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7, Giải Vở BT Lịch Sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Lý thuyết Lịch sử 7, Tài liệu học tập lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button