Giáo Dục

Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 18


website xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Câu 1: Hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân đô hộ Minh là

 1. Khởi nghĩa Phạm Ngọc và Lê Ngã.
 2. Khởi nghĩa Phạm Trấn và Khởi nghĩa Trần Nguyệt Hồ.
 3. Khởi nghĩa Trần Ngỗi và khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.
 4. Khởi nghĩa Phạm Tất Đại và khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi.

Câu 2: Biểu hiện nào thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta?

 1. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.
 2. Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc bán làm nô tì.
 3. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.
 4. Thiêu huỷ sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách quý có giá trị.

Câu 3: Tháng 11 – 1046 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?

 1. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần
 2. Quân Minh tràn vào xâm lược
 3. Nhà Hồ sụp đổ hoàn toàn
 4. Cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Hồ bùng nổ

Câu 4: Biểu hiện nào không thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta?

 1. Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.
 2. Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, bóc lột nhân dân ta.
 3. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.
 4. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ

 1. Thanh Hóa đến Thuận Quảng
 2. Thanh Hóa đến Hóa Châu
 3. Thanh Hóa đến Nghệ An
 4. Thăng Long đến Thanh Hóa

Câu 6: Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta nhằm

 1. Ổn định chính trị ở nước ta.
 2. Phát triển văn hóa ở nước ta.
 3. Sát nhập nước ta vào Trung Quốc.
 4. Phát triển kinh tế ở nước ta.

Câu 7: Nhà Minh sử dụng duyên cớ nào để xuất quân tấn công Đại Ngu?

 1. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần
 2. Nhà Hồ không thực hiện triều cống theo lệ
 3. Nhà Hồ không tiếp nhận sắc phong của vua Minh
 4. Nhà Hồ gây xung đột ở biên giới nhà Minh

Câu 8: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh là

 1. Nhà Hồ không được lòng dân.
 2. Quân Minh đông và mạnh.
 3. Do cải cách của Hồ Quý Ly thất bại.
 4. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.

Câu 9: Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta nhằm mục đích:

 1. Sáp nhập nước ta vào Trung Quốc.
 2. Phát triển kinh tế ở nước ta.
 3. Phát triển văn hóa ở nước ta.
 4. Ổn định chính trị ở nước ta.

Câu 10: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn/ Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”. Hai câu thơ trên phản ánh điều gì?

 1. Chính sách cai trị tàn bạo của quân Minh
 2. Sự phản bội của một số binh lính
 3. Quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta
 4. Cuộc sống khổ cực của nhân dân ta

Câu 11: Nguyên nhân nào dẫn tới việc bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh đầu thế kỷ XV?

 1. Do bị bóc lột thậm tệ, bị đóng hàng trăm thứ thuế.
 2. Chính sách cai trị thâm độc và bóc lột tàn bạo của quân Minh.
 3. Nhằm “phù Trần diệt Hồ”.
 4. Chống lại âm mưu đồng hóa của nhà Minh.

Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh với nước ta?

 1. Thi hành chính sách đồng hóa tàn bạo
 2. Đặt ra những thứ thuế vô lý để bóc lột nhân dân ta
 3. Thiết lập một chính quyền tay sai bản xứ
 4. Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao Chỉ

Câu 13: Khi quân Minh xâm lược, tình hình nước ta gặp phải khó khăn như thế nào?

 1. Nhiều quý tộc, quan lại cũ của nhà Trần chống lại nhà Hồ, đi theo quân Minh, nhân dân không ủng hộ nhà Hồ.
 2. Chính quyền nhà Hồ suy yếu.
 3. Nội bộ nhà Hồ mâu thuẫn.
 4. Nhà Hồ đang phải đối phó với nhiều cuộc nổi dậy của nông dân.

Câu 14: Vì sao các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân xâm lược Minh lại thất bại?

 1. Do nhà Trần đã suy sụp và nhân dân không muốn tầng lớp quý tộc nhà Trần tiếp tục lãnh đạo đất nước.
 2. Do sự mất đoàn kết của những người lãnh đạo, không tập hợp được đông đảo nhân dân cả nước tham gia.
 3. Những người lãnh đạo bất tài.
 4. Có người tạo phản, bán đứng cuộc khởi nghĩa.

Câu 15: Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách thống trị của nhà Minh?

 1. Nhà Minh không thực hiện lời hứa khôi phục nhà Trần
 2. Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh
 3. Sự phục hồi lực lượng của các quý tộc Trần
 4. Tranh thủ cơ hội chính quyền Minh suy yếu

Câu 16: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh?

 1. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân đánh giặc
 2. Tương quan lực lượng quá chênh lệch
 3. nhà Hồ không có sự chuẩn bị chu đáo
 4. nhà Hồ đang trong giai đoạn khủng hoảng suy vong

Câu 17: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ kéo dài trong thời gian

 1. 8 tháng. b. 6 tháng. c. 1 năm. d. 2 năm.

Câu 18: Chiến thắng của nghĩa quân Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh diễn ra ở đâu?

 1. Yên Mô (Ninh Bình).
 2. Thăng Hoa (Quảng Nam).
 3. Bô Cô (Nam Định).
 4. Thuận Hóa.

Câu 19: Nhận xét nào không đúng khi nói về các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn)?

 1. Lãnh đạo là các quý tộc nhà Hồ
 2. Có sự thống nhất trên phạm vi cả nước
 3. Diễn ra liên tục trên phạm vi rộng lớn
 4. Đều bị đàn áp đẫm máu

Câu 20: Điểm khác nhau cơ bản giữa đường lối kháng chiến của nhà Hồ so với nhà Trần là?

 1. Thiên về phòng thủ, bị động
 2. Vừa đánh giặc, vừa rút lui chiến lược
 3. Huy động sức mạnh toàn dân
 4. Thực hiện “vườn không nhà trống”

—————————————–

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 7 bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về nguyên nhân, vai trò và quá trình cuộc kháng chiến của nhà Hồ và các phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV…

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7 bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7, Giải Vở BT Lịch Sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Lý thuyết Lịch sử 7, Tài liệu học tập lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button