Giáo Dục

Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 25 (tiếp)


Trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn được website tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Phong trào Tây Sơn

Câu 1: Nguyễn Nhạc đối phó như thế nào khi phía bắc là quân Trịnh, phía nam là quân Nguyễn?

 1. Tạm hòa hoãn với quân Trịnh, dồn ức đánh Nguyễn
 2. Tạm hòa hoãn với quân Nguyễn, dồn sức đánh Trịnh
 3. Tạm hòa hoãn với cả Trịnh – Nguyễn để củng cố lực lượng
 4. Chia lực lượng đánh cả Trịnh và Nguyễn

Câu 2: Nguyên cớ quân Xiêm kéo sang xâm lược Đại Việt năm 1785 là

 1. Đại Việt nhiều lần quấy nhiễu vùng biên giới Chân Lạp-thuộc quốc của Xiêm.
 2. Chân Lạp cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sức ép của quân chúa Nguyễn.
 3. Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm trước sức ép từ phía quân Tây Sơn.
 4. Quân Tây Sơn cử sứ sang giao hảo với Xiêm.

Câu 3: “Đường trời mở rộng thênh thênh/ Ta đây cũng một triều đình kém ai”. Hai câu thơ trên phản ánh tham vọng của nhân vật lịch sử nào?

 1. Vũ Văn Nhậm
 2. Nguyễn Hữu Chỉnh
 3. Trương Phúc Loan
 4. Ngô Thì Nhậm

Câu 4: Sau khi đánh tan quân Xiêm, các thủ lĩnh Tây Sơn tính đến việc?

 1. Phá bỏ ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy
 2. Tiêu diệt họ Trịnh ở Đàng Ngoài
 3. Tiêu diệt họ Lê ở Đàng Ngoài
 4. Tiêu diệt tàn quân của Nguyễn Ánh

Câu 5: Nguyễn Huệ đã cử ai ra Bắc để trị tội Nguyễn Hữu Chỉnh?

 1. Phan Huy Ích
 2. Vũ Văn Nhậm
 3. Ngô Thì Nhậm
 4. Nguyễn Thiếp

Câu 6: Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức của ai tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân?

 1. Nguyễn Nhạc
 2. Nguyễn Lữ
 3. Nguyễn Hữu Cảnh
 4. Nguyễn Hữu Cầu

Câu 7: Đông Định Vương là tên hiệu của nhân vật lịch sử nào?

 1. Nguyễn Nhạc
 2. Nguyễn Lữ
 3. Nguyễn Huệ
 4. Nguyễn Ánh

Câu 8: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài?

 1. Nguyễn Huệ
 2. Nguyễn Nhạc
 3. Nguyễn Lữ
 4. Cả ba anh em Tây Sơn

Câu 9: Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất

 1. Khởi nghĩa nông dân.
 2. Cuộc giải phóng dân tộc.
 3. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
 4. Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước.

Câu 10: Đâu không là lý do quân Tây Sơn nhanh chóng giành thắng lợi trong trận giao tranh với quân Trịnh ở Phú Xuân?

 1. Dân chúng căm ghét quân Trịnh, ủng hộ Tây Sơn
 2. Nhờ tận dụng tốt yếu tố tự nhiên
 3. Quân Trịnh bạc nhược
 4. Nhờ sự giúp đỡ của Lê Chiêu Thống

Câu 11: Vì sao Nguyễn Huệ lại sử dụng khẩu hiệu “phù Lê diệt Trịnh” khi tiến quân ra Bắc?

 1. Uy tín của nhà Lê đối với dân Đàng Ngoài lớn
 2. Do nhà Lê ủng hộ Tây Sơn lật đổ chúa Trịnh
 3. Do nhà Lê ủng hộ Tây Sơn lật đổ chúa Nguyễn
 4. Do nhà Lê ủng hộ Tây Sơn kháng chiến chống Xiêm

Câu 12: Chính quyền họ Trịnh và Nguyễn bị tiêu diệt có ý nghĩa gì đối với lịch sử dân tộc?

 1. Tạo điều kiện cơ bản thống nhất đất nước
 2. Hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước
 3. Xây dựng một đất nước thống nhất dưới sự cai quản của nhà Lê
 4. Phá bỏ ranh giới chia cắt, bước đầu thống nhất đất nước

Câu 13: Nguyên nhân chính nào giúp Nguyễn Huệ có thể thu phục được những trí sĩ Bắc Hà có tài?

 1. Vua Lê Chiêu Thống bất tài
 2. Sự lộng quyền của Nguyễn Hữu Chỉnh
 3. Sự lộng quyền của Vũ Văn Nhậm
 4. Do Lê Chiêu Thống không có người nối dõi

Câu 14: Ý nào không phản ánh đúng vai trò của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?

 1. Tiêu diệt các tập đoàn phong kiến, bước đầu thống nhất đất nước
 2. Đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực ngoại bang, bảo vệ độc lập dân tộc
 3. Xóa bỏ ranh giới sông Gianh – Lũy Thầy, thống nhất hoàn toàn đất nước
 4. Xây dựng một vương triều tiến bộ, mở ra cơ hội phát triển cho đất nước

Câu 15: Chiến thắng nào là chiến thắng lớn nhất trước quân Thanh của vua Quang Trung năm 1788-1789?

 1. Rạch Gầm-Xoài Mút.
 2. Hải Dương.
 3. Lạng Giang (Bắc Giang)
 4. Ngọc Hồi- Đống Đa.

Câu 16: Vì sao cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân xâm lược nước ta?

 1. Lợi dụng lúc nước ta bị chia cắt thành hai Đàng, mâu thuẫn nội bộ gay gắt
 2. Mưu đồ mở rộng lãnh thổ về phía nam của nhà Thanh
 3. Lê Chiêu Thống hèn mạc cầu cứu nhà Thanh nhằm khôi phục lại quyền lợi của mình
 4. Cả b và c đúng

Câu 17: Trước khi đem quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh, Nguyễn Huệ đã có hành động gì để khẳng định tính chính danh?

 1. Tổ chức cuộc duyệt binh ở Nghệ An
 2. Ra lời hiểu dụ tướng sĩ
 3. Tuyển thêm quân sĩ
 4. Lên ngôi hoàng đế

Câu 18: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào?

 1. Năm 1778
 2. Năm 1788
 3. Năm 1789
 4. Năm 1790

Câu 19: Chiến thắng nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của quân Tây Sơn thắng lợi hoàn toàn?

 1. Rạch Gầm – Xoài Mút
 2. Bạch Đằng
 3. Ngọc Hồi – Đống Đa
 4. Tây Kết – Vạn Kiếp

Câu 20: “Nước Nam từ khi có đế có vương đến nay, chưa bao giờ ông vua nào luồn cúi đê hèn như vậy”. Câu nói trên muốn nhắc đến vị vua nào?

 1. Lê Chiêu Thống
 2. Nguyễn Ánh
 3. Trịnh Sâm
 4. Lê Chiêu Tông

Câu 21: Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 29 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỉ dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế nào?

 1. Đống Đa – Hà Nội – Ngọc Hồi
 2. Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa
 3. Đống Đa – Ngọc Hồi – Hà Hồi
 4. Ngọc Hồi – Hà Hồi – Đống Đa

Câu 22: Vì sao quân Tây Sơn phải rút khỏi Thăng Long khi quân Thanh xâm lược Đại Cồ Việt vào cuối năm 1788?

 1. Do thế giặc quá mạnh
 2. Thực hiện kế vườn không nhà trống
 3. Do nhân dân Thăng Long không ủng hộ Tây Sơn
 4. Do cần tập trung đánh Nguyễn Ánh ở phía Nam

Câu 23: Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu?

 1. Thời điểm tinh thần binh sĩ lên cao
 2. Thời điểm quân địch lơ là
 3. Thời điểm nhân dân Thăng Long đang ăn tết, dễ tập hợp lực lượng
 4. Thời điểm Nguyễn Ánh chưa tấn công được vào Gia Định

Câu 24: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống Đa

 1. Sầm Nghi Đống
 2. Hứa Thế Hanh
 3. Tôn Sĩ Nghị
 4. Càn Long

Câu 25: Đâu không là nguyên nhân đưa đến thắng lợi của phong trào nông dân Tây Sơn?

 1. Ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột của nhân dân
 2. Yinh thần yêu nước của toàn thể dân tộc
 3. Sự lãnh đạo đúng đắn của bộ chỉ huy nghĩa quân, đặc biệt là Quang Trung
 4. Nhà Thanh và quân Xiêm đang ở thời kì khủng hoảng suy yếu

Câu 26: Chiến thuật chính Quang Trung sử dụng trong trận Ngọc Hồi – Đống Đa là gì?

 1. Đánh lâu dài
 2. Tận dụng thời cơ thuận lợi đánh nhanh thắng nhanh
 3. Thanh dã
 4. Tiên phát chế nhân

Câu 27: Điểm tương đồng Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách chống lại quân Tây Sơn là gì?

 1. Đều dựa vào sự giúp đỡ của giáo sĩ phương Tây
 2. Đều dựa vào sự giúp đỡ của Trung Quốc
 3. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài
 4. Đều xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh

Câu 28: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của……..bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc”.

 1. Quân Mãn Thanh
 2. Quân Xiêm La
 3. Quân Xiêm, Thanh
 4. Quân của Sầm Nghi Đống

Câu 29: Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn là gì?

 1. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân
 2. Sự lãnh đạo tài tính của bộ chỉ huy, đứng đầu là Quang Trung
 3. Ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân
 4. Tất cả câu trên đúng

Câu 30: Phong trào nông dân Tây Sơn không để lại bài học kinh nghiệm nào cho các phong trào đấu tranh ở những giai đoạn lịch sử sau?

 1. Vấn đề đoàn kết nội bộ trong bộ chỉ huy
 2. Vấn đề phát huy sức mạnh của người nông dân
 3. Vấn đề tiêu diệt tận gốc kẻ thù
 4. Vấn đề cần có một phương pháp đấu tranh đúng đắn

—————————————–

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về nguyên nhân, quá trình và vai trò của phong trào Tây Sơn…

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7, Giải Vở BT Lịch Sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Lý thuyết Lịch sử 7, Tài liệu học tập lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button