Giáo Dục

Trắc nghiệm môn Lịch sử 8 bài 17


Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) được website tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Câu 1: Năm 1920 có những Đảng Cộng sản nào được thành lập là Đảng Cộng sản

 1. Pháp và Đức.
 2. Nga và Pháp.
 3. Anh và Pháp.
 4. Anh và Đức.

Câu 2: Trong những năm 1918 – 1923, khủng hoảng chính trị diễn ra trầm trọng nhất ở đâu?

 1. Đức và Hung-ga-ri
 2. Đức
 3. Anh
 4. Anh và Pháp.

Câu 3: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự ra đời của Quốc tế cộng sản là

 1. Những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga.
 2. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các Đảng Cộng sản ở nhiều nước.
 3. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng.
 4. Quốc tế thứ hai đã giải tán.

Câu 4: Cao trào cách mạng 1918 – 1923 lên cao nhất ở đâu?

 1. Anh B. Đức C. Pháp D. Hung-ga-ri

Câu 5: Quốc tế cộng sản trở thành một tổ chức của lực lượng nào?

 1. Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
 2. Đảng cộng sản của các nước trên thế giới.
 3. Khối liên minh công – nông tất cả các nước.
 4. Giai cấp công nhân thế giới.

Câu 6: Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh thế như thế nào?

 1. Ổn định và phát triển
 2. Tương đối ổn định
 3. Lâm vào tình trạng khủng hoảng.
 4. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.

Câu 7: Linh hồn của Quốc tế Cộng sản là ai?

 1. Lê-nin.
 2. Ăng-ghen.
 3. Xta-lin.
 4. Các Mác.

Câu 8: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã để lại hậu quả nghiêm trọng gì đối với các nước tư bản châu Âu?

 1. Xuất hiện một số quốc gia mới.
 2. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế.
 3. Sự khủng hoảng về chính trị.
 4. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ.

Câu 9: Quốc tế cộng sản (Quốc tế III) tồn tại trong khoảng thời gian nào?

 1. 1919-1944.
 2. 1919-1941.
 3. 1919-1943.
 4. 1919-1942

Câu 10: Vì sao giai đoạn 1924 – 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

 1. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.
 2. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.
 3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
 4. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

Câu 11: Hoàn cảnh nào cơ bản nhất dẫn đến sự ra đời của Quốc tế cộng sản?

 1. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các đảng cộng sản ở nhiều nước.
 2. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng.
 3. Những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga.
 4. Quốc tế thứ hai giải tán.

Câu 12: Quốc tế cộng sản trở thành một tổ chức của lực lượng nào?

 1. Giai cấp công nhân thế giới.
 2. Đảng cộng sản của các nước trên thế giới.
 3. Khối liên minh công – nông tất cả các nước.
 4. Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Câu 13: Trong thời gian tồn tại, Quốc tế Cộng sản tiến hành bao nhiêu lần đại hội?

 1. Tám lần đại hội.
 2. Bảy lần đại hội.
 3. Năm lần đại hội.
 4. Sáu lần đại hội.

Câu 14: Đại hội lần thứ hai của Quốc tế Cộng sản diễn ra vào năm nào?

 1. 1930. B. 1921. C. 1925. D. 1920.

Câu 15: Tại Đại hội lần thứ hai Quốc tế cộng sản đã thông qua vấn đề gì quan trọng?

 1. Sự cần thiết phải khởi nghĩa giành chính quyền từ tay tư sản.
 2. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin dự thảo.
 3. Nghị quyết thành lập Đảng cộng sản ở các nước.
 4. Nghị quyết chống chiến tranh đế quốc.

Câu 16: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã để lại hậu quả nghiêm trọng gì đối với các nước tư bản Châu Âu?

 1. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ.
 2. Sự khủng hoảng về chính trị.
 3. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế.
 4. Xuất hiện một số quốc gia mới.

—————————————–

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về hậu quả, tình hình kinh tế chính trị và xã hội của Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, quá trình phát triển khắc phục hậu quả sau chiến tranh của các nước…

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939). Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 8, Giải bài tập Lịch Sử 8, Giải Vở BT Lịch Sử 8, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8, Lý thuyết Lịch sử 8, Tài liệu học tập lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button