Giáo Dục

Trắc nghiệm môn Sinh học 11 bài 38


Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật được website sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 11.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học bài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu 1: Tác dụng của hoocmon sinh trưởng GH là

A. Tăng cường tất cả các quá trình trao đổi chất trong cơ thể

B. Tăng cường khả năng hấp thụ các chất protein, lipit, gluxit

C. Tăng cường quá trình tổng hợp protein

D. Tăng cường quá trình chuyển hóa Ca vào xương

Câu 2: Nhân tố nào là nhân tố bên trong tham gia điều hòa quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật?

A. Testosteron B. Tiroxin C. Thức ăn D. Hoocmon

Câu 3: Testosterone được sinh sản ra ở

A. Tuyến giáp B. Tuyến yên C. Tinh hoàn D. Buồng trứng

Câu 4: Những hoocmon nào sau đây điều hòa sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống?

A. Hoocmon sinh trưởng, otrogen, testosteron, ecdison, juvenin

B. Hoocmon sinh trưởng, tiroxin, ơtrogen, testosteron

C. Hoocmon tiroxin, otrogen, testosteron, ecdison, juvenin

D. Hoocmon sinh trưởng, tiroxin, ơtrogen, testosteron, juvenin

Câu 5: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

A. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém

B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển

C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ

D. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

Câu 6: Các loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống là

A. Hoocmôn sinh trưởng và tirôxin

B. Hoocmôn sinh trưởng và testosterone

C. Testosterone và ơstrogen

D. Hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testosterone và ơstrogen

Câu 7: Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là

A. Yếu tố di truyền

B. Hoocmôn

C. Thức ăn

D. Nhiệt độ và ánh sáng

Câu 8: Có bao nhiêu đặc điểm sau đây là đặc điểm của hoocmon động vật?

 1. Những chất hóa học do tuyến nội tuyến tiết ra ngấm vào máu
 2. Được sản xuất ở một nơi và gây tác dụng ở một nơi khác
 3. Các loại hoocmon đều có bản chất protein
 4. Có hoạt tính sinh học cao, và tác dụng đặc trưng cho loài

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 9: Ơstrogen được sinh ra ở

A. Tuyến giáp B. Buồng trứng C. Tuyến yên D. Tinh hoàn

Câu 10: Khi nói về hiện tượng thừa hay thiếu GH ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

 1. Nếu thiếu GH ở giai đoạn trẻ em thì gây bệnh lùn
 2. Nếu thiếu GH ở người trưởng thành thì cũng không gây hậu quả gì
 3. Nếu thừa GH ở người trưởng thành thì cũng không gây hậu quả gì
 4. Để chữa bệnh lùn do thiếu GH thì chỉ có thể thiêm GH vào giai đoạn cuối sau tuổi dậy thì
 5. Một số người khổng lồ có thể là do thừa GH ở giai đoạn trẻ em

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 11: Ơstrogen có vai trò

A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

B. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, qua đó làm tăng sự sinh trưởng của cơ thể

C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

D. Kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

Câu 12: Ecđixơn gây

A. Ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

B. Ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm

C. Lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

D. Lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

Câu 13: Hoocmôn sinh trưởng (GH) được sinh sản ra ở

A. Tuyến giáp B. Buồng trứng C. Tuyến yên D. Tinh hoàn

Câu 14: Cho bảng nội dung sau

Hiện tượng

Hoocmon

1- Các mô và cơ quan cũ của sâu biến mất, các mô và cơ mới được hình thành

2- Nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch nhái có kích thích bé tẹo

3- Bệnh nhân bị mồi mắt, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng, hồi hộp, lo lắng, khó ngủ

4- Gà trống không phát triển được bình thường, mào nhỏ, cựa không phát triển, không biết gáy, mất bản năng sinh dục

5- Quá trình biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế

I- Hoocmon sinh trưởng

II- Tiroxin

III- Ecdison

IV- Juvenin

V- Hoocmon sinh dục

Khi nối các hiện tượng với các hoocmon liên quan đến hiện tượng đó thì các cách nối nào sau đây là đúng?

A. 1,2- I; 3- II; 4- V; 5- IV

B. 1- I; 2,3- II; 4- V; 5- IV

C. 1- III; 2,3- II; 4- V; 5- IV

D. 1- III; 2,3,4- I; 5- IV

Câu 15: Tirôxin được sản sinh ra ở

A. Tuyến giáp B. Buồng trứng C. Tuyến yên D. Tinh hoàn

Câu 16: Ở giai đoạn trẻ em, nếu cơ thể thiếu hoocmon tiroxin thì sẽ gây hậu quả

A. Các đặc điểm sinh dục phụ kém phát triển

B. Các đặc điểm sinh dục phụ phát triển nhanh hơn bình thường

C. Người nhỏ bé hoặc khổng lồ

D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém phát triển

Câu 17: Tirôxin có tác dụng kích thích

A. Quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

B. Chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

C. Sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

D. Sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

Câu 18: Loại hoocmon nào sau đây liên quan đến bệnh bướu cổ?

A. Testosteron B. Tiroxin C. Otrogen D. Insualin

Câu 19: Hoocmôn sinh trưởng có vai trò

A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein, do đó Kích thích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

B. Kích thích chuyển hóa ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể

C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

Câu 20: Cho các loại hoocmôn sau:

 1. Testosterone
 2. Ơstrogen
 3. Ecđixơn
 4. Juvenin
 5. GH
 6. FSH

Loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng lạ

A. (3)

B. (3) và (4)

C. (1), (2) và (4)

D. (3), (4), (5) và (6)

Câu 21: Testosterone có vai trò kích thích

A. Sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

B. Chuyển hóa ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể

C. Quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

D. Sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

Câu 22: Ở giai đoạn dậy thì của nữ, hoocmon estrogen và progesteron kích thích cơ thể sinh trưởng và phát triển mạnh. Nguyên nhân là vì hoocmon này có tác dụng:

A. Kích thích quá trình hình thành trứng và gây rụng trứng để sinh sản

B. Kích thích phát triển xương và phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp

C. Ức chế các hoocmon có hại, nhờ đó mà kích thích quá trình phát triển của cơ thể

D. Kích thích chuyển hóa tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

Câu 23: Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

A. Người nhỏ bé, ở bé trai đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển

B. Người nhỏ bé, ở bé gái đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển

C. Người nhỏ bé hoặc khổng lồ

D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém

Câu 24: Juvenin gây

A. Lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

B. Ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

C. Ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

D. Ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm

Câu 25: Thể vàng sản sinh ra hoocmôn

A. FSH

B. LH

C. HCG

D. Progesteron

Câu 26: Nhân tố bên trong quan trọng điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là:

A. Nhân tố di truyền.

B. Tuổi thọ

C. Thức ăn.

D. Nhiệt độ và ánh sáng

Câu 27: Những yếu tố nào sau đây là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật?

A. Yếu tố di truyền, các hooc môn.

B. Yếu tố thức ăn, di truyền, giới.

C. Yếu tố di truyền, nhiệt độ, thức ăn.

D. Các hooc môn, ánh sáng, nhiệt độ

Câu 28: Sự sinh trưởng của động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmôn là

A. Tiroxin

B. Estrogen và Testosterone

C. GH

D. Tất cả các hoocmôn trên

Câu 29: Các hormone ảnh hưởng chủ yếu lên sự sinh trưởng của động vật có xương sống là

A. tiroxin và GH

B. GH và estrogen

C. tiroxin và testosterone

D. estrogen và testosterone

Câu 30: Hormone sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở:

A. Tinh hoàn

B. Tuyến giáp

C. Tuyến yên

D. Buồng trứng

Câu 31: Ở động vật có xương sống, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ

A. tuyến cận giáp

B. tuyến giáp

C. buồng trứng hoặc tinh trùng

D. tuyến yên

Câu 32: Hormone sinh trưởng có vai trò:

A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.

B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể

C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.

D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

———————————————-

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 11, Giải bài tập Sinh học 11, Giải Vở BT Sinh Học 11, Chuyên đề Sinh học lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button