Giáo Dục

Trắc nghiệm môn Sinh học 11 bài 8


website xin giới thiệu bài Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học bài: Quang hợp ở thực vật

Câu 1: Nhóm sắc tố nào sau đây tham gia quá trình hấp thụ năng lượng ánh sáng?

A. Diệp lục a và diệp lục b

B. Diệp lục b và caroten

C. Xanthophyl và diệp lục a

D. Diệp lục b và carotenoit

Câu 2: Ý nào sau đây không đúng với tính chất của diệp lục?

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy

B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác

C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang

D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp

Câu 3: Lá cây có màu xanh lục vì

A. Diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

B. Diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

C. Nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

D. Các tia sáng màu xanh lục không được diệp lục hấp thụ.

Câu 4: Pha sáng của quang hợp là:

A. Pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH

B. Pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong NADPH

C. Pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được caroten hấp thụ chuyển thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH

D. Pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP

Câu 5: Quá trình quang hợp có hai pha sáng và tối. Pha sáng sử dụng loại sản phẩm nào của pha tối?

A. O2, NADPH, ATP

B. NADPH, O2

C. NADPH, ATP

D. O2, ATP

Câu 6: Các tilacôit không chứa

A. Các sắc tố.

B. Các trung tâm phản ứng.

C. Các chất truyền electron.

D. Enzim cacbôxi hóa.

Câu 7: Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

A. Có cuống lá

B. Có diện tích bề mặt lớn

C. Phiến lá mỏng

D. Các khí khổng tập trung ở mặt dưới

Câu 8: Cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp là:

A. Màng tilacoit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng

B. Xoang tilacoit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp

C. Chất nền strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp

D. Cả ba phương án trên

Câu 9: Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là

A. Diệp lục a.

B. Diệp lục b.

C. Diệp lục a, b.

D. Diệp lục a, b và carôtenôit.

Câu 10: Quá trình quang hợp cần phải có bao nhiêu nguyên tố trong các nguyên tố sau:

  1. Ánh sáng
  2. CO2
  3. H2O
  4. O2
  5. Bộ máy quang hợp

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 11: Diệp lục có màu lục vì

A. Sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu lục

B. Sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu lục

C. Sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu xanh tím

D. Sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu xanh tím

Câu 12: Trong các phát biểu sau

  1. Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
  2. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.
  3. Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.
  4. Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.
  5. Điều hòa không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 13: Trong quang hợp, NADPH có vai trò nào sau đây?

A. Phối hợp với các clorophyl để hấp thụ ánh sáng

B. Là chất nhận e đầu tiên của pha sáng

C. Là thành viên của chuỗi truyền e để hình thành ATP

D. Mang e đến chu trình canvil

Câu 14: Khi nói về ảnh hưởng của quang phổ ánh sáng trong quá trình quang hợp, thì các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình

A. Tổng hợp ADN

B. Tổng hợp protein

C. Tổng hợp lipit

D. Tổng hợp cacbohidrat

Câu 15: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?

A. Tích lũy năng lượng.

B. Tạo chất hữu cơ.

C. Cân bằng nhiệt độ của môi trường.

D. Điều hòa không khí.

Câu 16: Nối nội dung cột A với nội dung ở cột B

CỘT A CỘT B
1. Pha sáng a. là sắc tố trực tiếp tham gia quang hợp
2. Pha tối b. diễn ra trong Stroma
3. Diệp lục c. là sắc tố làm cho lá có màu vàng
4. Carotennoit

d. diễn ra ở grana

Tổ hợp nào sau đây là đúng?

A. 1- b; 2- a; 3- d; 4- c

B. 1- d; 2- c; 3- b; 4- a

C. 1- d; 2- b; 3- a; 4- c

D. 3- a; 4- c; 1- b; 2- d

Câu 17: Quang hợp không có vai trò nào sau đây?

A. Tổng hợp gluxit, các chất hữu cơ và giải phóng oxi

B. Biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học

C. Oxi hóa các hợp chất hữu cơ để giải phóng năng lượng

D. Điều hòa tỉ lệ khí O2/ CO2 của khí quyển

Câu 18: Hãy chú thích cho hình bên

Trắc nghiệm Sinh học 11

Phương án chú thích đúng là

A. 1 – màng ngoài; 2 – màng trong; 3 – chất nền; 4 – tilacôit; 5 – grana.

B. 1 – màng ngoài; 2 – màng trong; 3 – tilacôit; 4 – chất nền; 5 – grana.

C. 1 – màng ngoài; 2 – màng trong; 3 – chất nền; 4 – grana; 5 – tilacôit.

D. 1 – màng ngoài; 2 – màng trong; 3 – grana; 4 – tilacôit ; 5 – chất nền.

Câu 19: Ở thực vật có 4 miền sáng sau đây, cường độ quang hợp yếu nhất là ở miền sáng nào?

A. Đỏ B. Da cam C. Lục D. Xanh tím

Câu 20: Chuỗi phản ứng sáng của quá trình quang hợp tạo ra bao nhiêu chất trong các chất sau đây?

(1). ATP; (2). O2; (3). NADPH; (4). C6H12O6; (5). H2O

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Câu 21: Theo lí thuyết, để quá trình quang hợp tổng hợp được 180g glucozo thì cây phải sử dụng bao nhiêu gam nước cho pha sáng

A. 360g B. 432g C. 180g D. 216g

Câu 22: Giả sử môi trường có đủ CO2 cho quang hợp, khi cường độ ánh sáng tăng cao hơn điểm bù sáng nhưng chưa đạt tới điểm bão hòa ánh sáng thì

A. Cường độ quang hợp giảm dần tỉ lệ nghịch với cường độ ánh sáng

B. Cường độ quang hợp tăng dần tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng

C. Cường độ quang hợp không thay đổi

D. Cường độ quang hợp đạt tối đa

Câu 23: Khi nói về pha tối của quang hợp, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Diễn ra ở xoang thilacoit

B. Không sử dụng nguyên liệu của pha sáng

C. Sử dụng sản phẩm của pha sáng để đồng hóa CO2

D. Diễn ra ở những tế bào không được chiếu sáng

Câu 24: Khi nói về đặc điểm của diệp lục, phát biểu nào sau đây là sai:

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và phần cuối của ánh sáng nhìn thấy

B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác

C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang

D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp

Câu 25: Bơm proton là quá trình nào sau đây?

A. Phân giải năng lượng nhiệt động học

B. Sử dụng năng lượng tích lũy trong ATP để giải quyết sự chênh lệch nồng độ proton

C. Hoạt động thẩm thấu

D. Sử dụng năng lượng tích lũy trong ATP để giải quyết sự chênh lệch nồng độ proton

Câu 26: Vai trò nào sau đây không thuộc quá trình quang hợp?

A. Biến đổi quang năng thành hoá năng tích luỹ trong các hợp chất hữu cơ

B. Biến đổi chất hữu cơ thành nguồn năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống trên Trái đất.

C. Làm trong sạch bầu khí quyển

D. Tổng hợp chất hữu cơ bổ sung cho các hoạt động của sinh vật dị dưỡng

Câu 27: Quá trình quang hợp không có vai trò nào sau đây?

A. Cung cấp thức ăn cho sinh vật

B. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng

C. Phân giải các chất hữu cơ thành năng lượng

D. Điều hòa không khí

Câu 28: Cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp

A. Lá to, dày, cứng

B. To, dày, cứng, có nhiều gân

C. Lá có nhiều gân

D. Lá có hình dạng bản, mỏng

Câu 29: Lá có đặc điểm nào phù hợp với chức năng quang hợp?

1. Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang.

2. Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2 mô giậu chứa nhiều lục lạp.

3. Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm quang hợp.

4. Bề mặt lá có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí.

A. 1,2, 3, 4

B. 1,2,4.

C. 1,2,3

D. 2, 3,4.

Câu 30: Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào sau đây thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

A. Tất cả khi khổng tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá nên không chiếm diện tích hấp thụ ánh sáng

B. Có diện tích bề mặt lá lớn

C. Phiến lá mỏng

D. Sự phân bố đều khắp trên bề mặt lá của hệ thống mạch dẫn.

————————————————

Như vậy website đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật. Chắc hẳn qua bài viết này bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được kiến thức bài học rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 11 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập thì website.com mời các bạn cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Sinh học 11, Giải bài tập Sinh học 11, Giải Vở BT Sinh Học 11, Chuyên đề Sinh học lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button