Giáo Dục

Trắc nghiệm môn Sinh học 7 bài 53


Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 53: Môi trường và sự vận động, di chuyển được website sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Bạn đang xem: Trắc nghiệm môn Sinh học 7 bài 53

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Môi trường và sự vận động, di chuyển

Câu 1: Động vật nào dưới đây có cơ quan di chuyển đã phân hóa thành chi phân đốt?

 1. Sán.
 2. Thủy tức.
 3. Sứa.
 4. Rết.

Câu 2: Động vật nào dưới đây có chi năm ngón?

 1. Hải âu.                     
 2. Lợn rừng.
 3. Hải quỳ
 4. Rết.

Câu 3: Nhờ có khả năng di chuyển mà động vật có thể

 1. Đi tìm thức ăn, bắt mồi.
 2. Tìm môi trường sống thích hợp
 3. Tìm đối tượng sinh sản và lẩn tránh kẻ thù.
 4. Tất cả các ý trên đúng

Câu 4: Hình thức di chuyển nào dưới đây không có ở châu chấu?

 1. Bay.
 2. Bò.
 3. Bơi.
 4. Nhảy bằng hai chân sau.

Câu 5: Châu chấu có hình thức di chuyển

 1. Bò, nhảy
 2. Nhảy, bay
 3. Bay, bò
 4. Bò, nhảy và bay

Câu 6: Động vật nào dưới đây chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm kiểu sâu đo?

 1. Trai
 2. Thủy tức
 3. Hải quỳ             
 4. Rết

Câu 7: Đặc điểm cơ quan di chuyển của san hô và hải quỳ là

 1. Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo
 2. Cơ quan di chuyển đã phân hóa thành chi đốt
 3. Chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định
 4. Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau

Câu 8: Động vật nào dưới đây không có khả năng di chuyển?

 1. Rươi.
 2. Tôm.
 3. San hô.                   
 4. Đỉa.

Câu 9: Đặc điểm cơ quan di chuyển của rết là

 1. Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản (mấu lồi cơ và tơ bơi)
 2. Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo
 3. Cơ quan di chuyển đã phân hóa thành chi đốt
 4. Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau

Câu 10: Động vật nào dưới đây có cánh được phủ bằng lông vũ?

 1. Chuồn chuồn.
 2. Hải âu.
 3. Châu chấu.
 4. Dơi.

Câu 11: Động vật nào dưới đây có 3 hình thức di chuyển?

 1. Gà lôi
 2. Vượn
 3. Châu chấu
 4. Kangaro

Câu 12: Ở cá trích, chi chuyên hóa thành

 1. Vây bơi có các tia vây.
 2. Bàn tay, bàn chân cầm nắm.
 3. Chi năm ngón có màng bơi.
 4. Cánh được cấu tạo bằng màng da.

Câu 13: Loài nào có cơ quan di chuyển là cánh da?

 1. Chim
 2. Dơi
 3. Chim hải âu

Câu 14: Loài động nào dưới đây có chi được phân hóa thành 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi?

 1. Tôm sông
 2. Rươi
 3. Châu chấu
 4. Giun nhiều tơ

Câu 15: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Trong quá trình phát triển của giới Động vật, sự hoàn chỉnh của cơ quan vận động và di chuyển là sự …(1)… từ chưa có chi đến có chi …(2)… thành nhiều bộ phận đảm nhiệm những chức năng khác nhau, đảm bảo cho sự vận động có hiệu quả thích nghi với những điều kiện sống khác nhau.

 1. (1): phức tạp hóa; (2): chuyên hóa
 2. (1): đơn giản hóa; (2): phân hóa
 3. (1): đơn giản hóa; (2): chuyên hóa
 4. (1): phức tạp hóa; (2): phân hóa

Câu 16: Loài nào di chuyển chậm, kiểu sâu đo

 1. San hô
 2. Hải quỳ
 3. Rươi
 4. Thủy tức

Câu 17: Châu chấu có bao nhiêu đôi chân bò?

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.

Câu 18: Cơ quan di chuyển của khỉ, vượn là

 1. 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi
 2. Bàn tay, bàn chân cầm nắm
 3. Cơ quan di chuyển kiểu phân đốt
 4. Chi năm ngón, có màng bơi

———————————————

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 53: Môi trường và sự vận động, di chuyển gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về ảnh hưởng của môi trường, sự vận động đối với động vật…

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 7 bài 53: Môi trường và sự vận động, di chuyển. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 7, Giải bài tập Sinh học 7, Lý thuyết Sinh học 7, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button