Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 3 Becoming Independent


Nối tiếp bộ tài liệu trắc nghiệm tiếng Anh 11 mới theo từng Unit, bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Becoming Independent gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau như:

– Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 3 Becoming Independent

– Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 11 Unit 3 Becoming Independent

– Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 11 Unit 3 Becoming Independent

Các đề luyện tập tập trung vào từng dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit hiệu quả.

Tiếng Anh 11 Unit 3: Becoming Independent

Bài tập Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Unit 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 11 thí điểm theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm dạng bài phát âm và trọng âm giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1: A. lake B. bay C. cane D. lack
2: A. lurk B. luck C. but D. putt
3: A. stopped B. expected C. finished D. faced
4: A. thoughtful B. threaten C. therefore D. thin
5: A. grease B. sympathy C. horse D. rose

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

6: A. reliable B. independent C. responsible D. decisiveness
7: A. difficult B. confident C. critical D. important
8: A. permission B. well-informed C. activity D. effective
9: A. routine B. problem C. lonely D. hygiene
10: A. laundry B. punish C. depend D. reason
11: A.habitable B.experiment C.simulated D.missionary
12: A.observatory B.historical C.activity D.parabolic
13: A. astronomy B.astronomer C.astronomic D.emergency
14: A. satellite B.meteorite C.maintenance D.adventure
15: A. confidence B. celebrate C. effective D. handicapped

Đáp án

1. D 2. A 3. B 4. C 5. D 6. B 7. D 8. B
9. A 10. C 11. B 12. D 13. C 14. D 15. C

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 3 Phonetics part. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button