Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Our World Heritage Sites


Tiếng Anh 11 Unit 8: Our World Heritage Sites

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh Unit 8 lớp 11 phần Ngữ âm (Phonics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 11 mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh lớp 11 có đáp án liên quan đến phần Từ mới tiếng Anh Unit 8 lớp 11 giúp các em kiểm tra cách phát âm cũng như cách đánh trọng âm của những từ vựng đã xuất hiện trong bài hiệu quả.

Đề kiểm tra tiếng Anh 8 Unit 11 có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 11 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 11 nhắc lại những quy tắc đánh trọng âm, cũng như phiên âm hiệu quả.

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1:

A. scholar

B. technique

C. archaeology

D. achievement

Question 2:

A. ancient

B. conchern

C. assochiate

D. spechial

Question 3:

A. itinerary

B. abundant

C. elegance

D. landscape

Question 4:

A. tomb

B. dome

C. mosaic

D. poetic

Question 5:

A. numerous

B. luxury

C. perfume

D. monument

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 6:

A. archaeology

B. itinerary

C. unforgettable

D. authenticity

Question 7:

A. magnificent

B. associate

C. mausoleum

D. harmonious

Question 8:

A. religious

B. masterpiece

C. prestigious

D. abundant

Question 9:

A. intact

B. nightlife

C. relic

D. complex

Question 10:

A. cultural

B. heritage

C. memory

D. represent

Question 11:

A. committee

B. impatient

C. employee

D. refugee

Question 12:

A. familiar

B. impatient

C. uncertain

D. arrogant

Question 13:

A. respectable

B. occasional

C. kindergarten

D. affectionate

Question 14:

A. humanism

B. objectively

C. philosophy

D. forgettable

Question 15:

A. stimulate

B. surgical

C. already

D. measurement

ĐÁP ÁN

1 – D 2 – B 3 – D 4 – A 5 – B
6 – B 7 – C 8 – B 9 – A 10 – D
11 – D 12 – D 13 – C 14 – A 15 – C

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Phonetics có đáp án. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button