Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Viet Nam Then and Now


Unit 6: Viet Nam Then And Now là bài học cuối cùng kết thúc chương trình SGK tiếng Anh lớp 9 chương trình mới học kì 1 lớp 9 năm 2019 – 2020. Bài học xoay quanh chủ đề Viet Nam Then and Now – Việt Nam xưa và nay giúp các em học sinh lớp 9 tích lũy thêm vốn Từ vựng tiếng Anh và cấu trúc câu hay nhắc đến trong Unit 6 hiệu quả.

* Xem lại Từ vựng tiếng Anh lớp 9 mới Unit 6:

– Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Viet Nam Then And Now

Tiếng Anh 9 Unit 6: Viet Nam Then And Now

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 6 Phonetics có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 mới theo Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều từ vựng có trong Unit 6 tiếng Anh 9 mới: Viet Nam Then And Now giúp các em học sinh ghi nhớ Từ mới tiếng Anh Unit 6 hiệu quả.

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1:

A. listened

B. stayed

C. opened

D. wanted

Question 2:

A. frustrated

B. cooked

C. embarrassed

D. depressed

Question 3:

A. multicultural

B. conduct

C. stuck

D. fabulous

Question 4:

A. what

B. where

C. whole

D. why

Question 5:

A. meat

B. reading

C. bread

D. seat

Question 6:

A. writes

B. makes

C. takes

D. drives

Question 7:

A. never

B. often

C. when

D. tennis

Question 8:

A. needed

B. watched

C. stopped

D. talked

Question 9:

A. ethic

B. thanks

C. these

D. birthday

Question 10:

A. open

B. doing

C. going

D. cold

Question 11:

A. out

B. round

C. about

D. would

Question 12:

A. listened

B. stayed

C. wanted

D. played

Question 13:

A.sandals

B.compartment

C.tram

D.manual

Question 14:

A.trench

B.pedestrian

C.exhibition

D.tunnel

Question 15:

A. exhibition

B. exist

C. example

D. examination

Đáp án

1. D 2. A 3. D 4. C 5. C
6. D 7. B 8. A 9. C 10. B
11. D 12. C 13. B 14. D 15. B

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Phonetics kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button