Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Recipes and Eating habits


Mở đầu chương trình học tiếng Anh lớp 9 học kì 2 theo chương trình sách mới hệ 10 năm của bộ GD&ĐT là Bài học số 7 – Bữa ăn và thói quen ăn uống (Recipes and Eating Habits). Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Unit 7 chuyên đề Ngữ âm (Phonetics) dưới đây tổng hợp những Từ vựng tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học, chắc chắn sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 Unit 7 hiệu quả. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Tiếng Anh 9 mới Unit 7: Recipes And Eating Habits

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới phần Ngữ âm Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau liên quan đến cách phát âm của từ giúp các em học sinh lớp 9 ghi nhớ từ vựng đã học hiệu quả.

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1:

A. grate

B. staple

C. marinate

D. shallot

Question 2:

A.versatile

B.slice

C.sprinkle

D.combine

Question 3:

A.sprinkle

B.drain

C. tender

D.garnish

Question 4:

A. garnish

B. slice

C. dip

D.grill

Question 5:

A. spread

B. cream

C. bread

D.head

Question 6:

A.sauce

B.stew

C.sugar

D.steam

Question 7:

A. thumb

B. shoulder

C. poultry

D. slow

Question 8:

A. thorough

B. tomato

C. drunk

D. bus

Question 9:

A. window

B. drunk

C. bowl

D. grow

Question 10:

A. naked

B. talked

C. walked

D. booked

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Question 11:

A. littering

B. serious

C. spacious

D. abundant

Question 12:

A. polite

B. funny

C. lovely

D. busy

Question 13:

A. describe

B. enter

C. agree

D. replace

Question 14:

A. station

B. student

C. disease

D. winter

Question 15:

A. solution

B. physician

C. confusion

D. poverty

Đáp án

1 – D 2 – C 3 – A 4 – B 5 – B
6 – C 7 – A 8 – B 9 – B 10 – A
11 – D 12 – A 13 – B 14 – C 15 – D

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 7 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button